מידע כללי לנרשמים לקורסי ההרצאות ולקורסי הסיורים של יד יצחק בן־צבי לשנת תשפ"ג

סכום (ב-₪)

מספר תשלומים מירבי

עד 300

1

עד 1,000

4

2,000-1,001

6

15,000-2,001

12

לידיעת הנרשמים לקורסי ההרצאות:

לידיעת הנרשמים לקורסי הסיורים:

- ביטול השתתפות בסיור ובקשה להשלמת סיור יבוצעו דרך מרכז קשרי לקוחות בטלפון 02-5398855 או בהודעה בדואר אלקטרוני לכתובת המייל rishum@ybz.org.il.

-  יש להודיע על ביטול השתתפות בסיור שלושה ימי עבודה לפני מועד הסיור.

- ניתן להשלים עד 3 סיורים בשנה עבור כל קורס.

-        ניתן להשלים סיורים בקורסים אחרים, על בסיס מקום פנוי, יומיים לפני מועד הסיור, וכן בסיורים חד פעמיים המתקיימים מטעמנו מדי שבוע.

-פרטים נוספים לגבי נוהל השלמת סיורים ניתן לקבל במרכז קשרי לקוחות בטלפון 02-5398855.

-  הודעה על ביטול השתתפות עד שבוע לפני פתיחת הקורס תזכה בהחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ביטול בסך 50 ₪.

-  הודעה על ביטול בתוך שבוע לפני מועד פתיחת הקורס תזכה בהחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ביטול בסך 50 ₪ ובניכוי 10% מעלות הקורס.

-  לאחר פתיחת הקורס לא יבוצעו החזרים.