מפרט המוצר
הערות קישור המפגש בזום > https://ybz-org-il.zoom.us/j/86455809422?pwd=NkgvbWxIelJHTTdJQWJ4VmFOaVdSUT09
הערות סיסמא לזום > 930388