בשבילי הזיכרון - ללא סיורים

זכרון אישי ולאומי בישראל ובעולם
Availability: In stock
₪ 3,750.00

25 מפגשי הרצאות ושמונה סיורים
ימי שני מדי שבוע | 12:30-9:00
מועד הפתיחה כ"ט בתשרי תש"פ, 28.10.2019
רכז הקורס דב נוטקביץ

מה אנחנו זוכרים ומה שוכחים מההיסטוריה? מי דואג שנזכור ומי רוצה שנשכח ולמה? וכפי שכתב המשורר יהודה עמיחי: "ואיך עומדים בטקס זיכרון? זקופים או כפופים..... ומה השעה הטובה לזכור?"
שאלת הזיכרון מעסיקה את תחום המחקר. הזיכרון ההיסטורי ותפקידו בעיצוב תפיסת הלאום ובפולחני המדינה מתנגש לעיתים עם הזיכרון הפרטי כפי שעולה מיומנים, מספרי זיכרונות ומביוגרפיות של אישים. נבחן את משמעות הזיכרון ההיסטורי של עם ישראל בהיבט המחשבתי, ההיסטורי והתרבותי לאורך הדורות, תוך מתן דגש לעת החדשה ולמדינת ישראל, ונשווה זאת לדרכי עיצוב הזיכרון במדינות שונות.

בין המרצים
ד"ר עודד אבט, פרופ' גור אלרואי, ד"ר מולי ברוג, ד"ר שרון גבע , ד"ר גיורא גודמן, פרופ' אמיר גולדשטיין, פרופ' מוטי גולני, פרופ' ישעיהו גפני, פרופ' מוטי זלקין, האדריכל שמיר זלקין, פרופ' יאיר זקוביץ, טל חניה, ד"ר קובי כהן, ד"ר תהילה מלכה, פרופ' אברהם סלע, ד"ר אבי פיקאר, ד"ר אריה קיזל, פרופ' אבינועם רוזנק, ד"ר אורית רמון, ד"ר ליאת שטייר-לבני, ד"ר אבי שילון, ד"ר נירית שלו-כליפא

בין הנושאים
איך זוכרים בתנ"ך? על הזיכרון במקרא | היסטוריה, היסטוריוגרפיה וזיכרון העבר בספרות חז"ל | בין 'מסע הצלב של האיכרים' ל'קידוש השם בתתנ"ו': על עיצוב הזיכרון הישראלי של ימי הביניים | צלאח א-דין: ממזרח, ממערב, ומכאן לסמל עבור קבוצות ואידיאולוגיות נבדלות מן המאה השתים עשרה ועד ימינו | זיכרונות מה'שטעטל' – בין מציאות לדמיון | העלייה השנייה: זיכרון, מיתוס והנצחה | קובץ 'השומר' - 1937: זיכרונות ואמת היסטורית | אשמת תל חי: שורשי הטראומה והמיתוס | העלייה לתל חי בי"א באדר, 1947-1928: הקרב על הזיכרון בין שמאל לימין | בגין ובן-גוריון: כיצד הם זכרו ואיך הם רצו שנזכור | ישראל שוכחת וזוכרת – ניצנים ומשמר הירדן | מבט ועוד מבט: זיכרונות ממלחמת העצמאות ומה'נכבה' | יד ושם למי? הלבטים והמאבקים סביב הנצחת השואה בישראל | דילמות בזיכרון השואה במאה העשרים ואחת: מי יזכור את השואה ואיך? | המדור לחיפוש קרובים ודפי העד כסוכני זיכרון לניצולים | מיתוסים חברתיים, זיכרון והיסטוריה: קונפליקטים בין-עדתיים והמחקר | מה ניתן ומה לא ניתן ללמוד מעדויות בעל פה: פרשת ילדי תימן כמקרה מבחן | כיצד נעלמה האליטה הספרדית מהזיכרון הישראלי? | ספרי לימוד ככלי לעיצוב תודעה וזיכרון קולקטיבי: שעבוד ההיסטוריה הכללית לנרטיב הציוני | איך זוכרים נשים בהיסטוריה ואיך משכיחים אותן? | ריטואלים של זיכרון משפחתי וזיכרון היסטורי: המורשת ההיסטורית של דרך המשי הימית בסין | אמנות הזיכרון: יאן הוס והזיכרון הלאומי הצ'כי | מה ישראל מלמדת את תלמידיה על גרמניה ומדוע? | בריטניה וזיכרון מלחמת העולם הראשונה: דור החפירות והלם הקרבות | בריטניה וזיכרון מלחמת העולם השנייה: מהבליץ ועד ל'ברקזיט' | מה הפולנים זוכרים? על זיכרון השואה בפולין | ג'נוסייד ורצח העם הארמני: השכחה וההכחשה | זיכרון וטראומה: ייצוג השואה בקולנוע הדוקומנטרי מהדור ראשון ועד הדור שלישי | 'ארץ חפץ' – המוזיאונים ב'בּוֹידֶעם' של כל אחד מאיתנו | 'ישראל הנגלית לעין' – ההיסטוריה החבויה באלבום התמונות הביתי | זיכרון תעמולה ופייק ניוז במאה העשרים (ואחת): בוקר עם ג'ורג' אורוול


*תמונה: פסל האריה השואג לאחר גילוי המצבה. צילום: צבי אורון ארושקס

25 מפגשי הרצאות ושמונה סיורים
ימי שני מדי שבוע | 12:30-9:00
מועד הפתיחה כ"ט בתשרי תש"פ, 28.10.2019
רכז הקורס דב נוטקביץ

מה אנחנו זוכרים ומה שוכחים מההיסטוריה? מי דואג שנזכור ומי רוצה שנשכח ולמה? וכפי שכתב המשורר יהודה עמיחי: "ואיך עומדים בטקס זיכרון? זקופים או כפופים..... ומה השעה הטובה לזכור?"
שאלת הזיכרון מעסיקה את תחום המחקר. הזיכרון ההיסטורי ותפקידו בעיצוב תפיסת הלאום ובפולחני המדינה מתנגש לעיתים עם הזיכרון הפרטי כפי שעולה מיומנים, מספרי זיכרונות ומביוגרפיות של אישים. נבחן את משמעות הזיכרון ההיסטורי של עם ישראל בהיבט המחשבתי, ההיסטורי והתרבותי לאורך הדורות, תוך מתן דגש לעת החדשה ולמדינת ישראל, ונשווה זאת לדרכי עיצוב הזיכרון במדינות שונות.

בין המרצים
ד"ר עודד אבט, פרופ' גור אלרואי, ד"ר מולי ברוג, ד"ר שרון גבע , ד"ר גיורא גודמן, פרופ' אמיר גולדשטיין, פרופ' מוטי גולני, פרופ' ישעיהו גפני, פרופ' מוטי זלקין, האדריכל שמיר זלקין, פרופ' יאיר זקוביץ, טל חניה, ד"ר קובי כהן, ד"ר תהילה מלכה, פרופ' אברהם סלע, ד"ר אבי פיקאר, ד"ר אריה קיזל, פרופ' אבינועם רוזנק, ד"ר אורית רמון, ד"ר ליאת שטייר-לבני, ד"ר אבי שילון, ד"ר נירית שלו-כליפא

בין הנושאים
איך זוכרים בתנ"ך? על הזיכרון במקרא | היסטוריה, היסטוריוגרפיה וזיכרון העבר בספרות חז"ל | בין 'מסע הצלב של האיכרים' ל'קידוש השם בתתנ"ו': על עיצוב הזיכרון הישראלי של ימי הביניים | צלאח א-דין: ממזרח, ממערב, ומכאן לסמל עבור קבוצות ואידיאולוגיות נבדלות מן המאה השתים עשרה ועד ימינו | זיכרונות מה'שטעטל' – בין מציאות לדמיון | העלייה השנייה: זיכרון, מיתוס והנצחה | קובץ 'השומר' - 1937: זיכרונות ואמת היסטורית | אשמת תל חי: שורשי הטראומה והמיתוס | העלייה לתל חי בי"א באדר, 1947-1928: הקרב על הזיכרון בין שמאל לימין | בגין ובן-גוריון: כיצד הם זכרו ואיך הם רצו שנזכור | ישראל שוכחת וזוכרת – ניצנים ומשמר הירדן | מבט ועוד מבט: זיכרונות ממלחמת העצמאות ומה'נכבה' | יד ושם למי? הלבטים והמאבקים סביב הנצחת השואה בישראל | דילמות בזיכרון השואה במאה העשרים ואחת: מי יזכור את השואה ואיך? | המדור לחיפוש קרובים ודפי העד כסוכני זיכרון לניצולים | מיתוסים חברתיים, זיכרון והיסטוריה: קונפליקטים בין-עדתיים והמחקר | מה ניתן ומה לא ניתן ללמוד מעדויות בעל פה: פרשת ילדי תימן כמקרה מבחן | כיצד נעלמה האליטה הספרדית מהזיכרון הישראלי? | ספרי לימוד ככלי לעיצוב תודעה וזיכרון קולקטיבי: שעבוד ההיסטוריה הכללית לנרטיב הציוני | איך זוכרים נשים בהיסטוריה ואיך משכיחים אותן? | ריטואלים של זיכרון משפחתי וזיכרון היסטורי: המורשת ההיסטורית של דרך המשי הימית בסין | אמנות הזיכרון: יאן הוס והזיכרון הלאומי הצ'כי | מה ישראל מלמדת את תלמידיה על גרמניה ומדוע? | בריטניה וזיכרון מלחמת העולם הראשונה: דור החפירות והלם הקרבות | בריטניה וזיכרון מלחמת העולם השנייה: מהבליץ ועד ל'ברקזיט' | מה הפולנים זוכרים? על זיכרון השואה בפולין | ג'נוסייד ורצח העם הארמני: השכחה וההכחשה | זיכרון וטראומה: ייצוג השואה בקולנוע הדוקומנטרי מהדור ראשון ועד הדור שלישי | 'ארץ חפץ' – המוזיאונים ב'בּוֹידֶעם' של כל אחד מאיתנו | 'ישראל הנגלית לעין' – ההיסטוריה החבויה באלבום התמונות הביתי | זיכרון תעמולה ופייק ניוז במאה העשרים (ואחת): בוקר עם ג'ורג' אורוול


*תמונה: פסל האריה השואג לאחר גילוי המצבה. צילום: צבי אורון ארושקס