המרחב הנוצרי

אתרים נוצריים בין הירדן לים
תאריך: 11/8/2019
יום שישי י' בחשון תש"פ
שעה: 12:00 AM
Availability: In stock
₪ 890.00

שישה סיורים

ימי שישי מדי חודש | 14:00-8:30

מועד הפתיחה י' בחשוון תש"פ, 8.11.2019
רכז הקורס דב נוטקביץ
דרגת קושי קלה

י' בחשוון, 8.11.2019
בעקבות פעילות הכנסייה הרוסית-פרבוסלבית בירושלים
כנסיית בית המשלחת הדתית במגרש הרוסים. כנסיית העלייה הרוסית וכנסיית מריה מגדלנה בהר הזיתים.
מדריך האב רומן גולטייב

ח' בכסלו, 6.12.19
אל המדבר הנוצרי  
אתרי מפתח ששימשו את הנזירות הנוצרית במדבר יהודה בתקופה הביזנטית: מנזר אבטימיוס, אכסניית השומרוני הטוב, תצפית אל מנזר סט' ג'ורג'.
מדריך ד"ר ירון עובדיה  

כ' בטבת, 17.1.20
קסר אל-יהוד וסביבתו
אתר הטבילה בירדן, מנזר גרסימוס (דיר חג'לה) ומערות המנזירים בוואדי נוח'יל (אם יוותר זמן).
מדריך דב נוטקביץ

כ"ו בשבט, 21.2.20
מיפו עד קצה העולם ובחזרה לתל אביב בעקבות חזיון פטרוס ביפו 
בית שמעון הבורסקאי (מבחוץ), כנסיית סנט פטרוס הפרנציסקנית, הכנסייה היוונית-אורתודוכסית, כנסיית פטרוס וטביתא הפרבוסלבית באבו-כביר, מרכז 'גבירתנו אשת חיל' של הכנסייה הקתולית.
מדריכה איילת אורפז

י"ז באדר, 13.3.20  
רמלה ולוד: מעיר החולות אל קברו של קוטל הדרקון
המסגד הגדול, הכנסייה הפרנציסקנית, המנזר היווני-אורתודוכסי ברמלה וכנסיית גיאורגיוס הקדוש קוטל הדרקון בלוד.
מדריכה איילת אורפז  

כ"ג בניסן, 17.4.20
'לך דומייה תהילה': מנזרים קתוליים בשפלת יהודה
מנזר לטרון ('השתקנים'), חפירות אמאוס-ניקופוליס, מנזר דיר-ראפאת ומנזרי בית ג'ימאל: האחיות בית לחם, הסלזיאנים וכנסיית סטפנוס הקדוש.
מדריכה איילת אורפז

שישה סיורים

ימי שישי מדי חודש | 14:00-8:30

מועד הפתיחה י' בחשוון תש"פ, 8.11.2019
רכז הקורס דב נוטקביץ
דרגת קושי קלה

י' בחשוון, 8.11.2019
בעקבות פעילות הכנסייה הרוסית-פרבוסלבית בירושלים
כנסיית בית המשלחת הדתית במגרש הרוסים. כנסיית העלייה הרוסית וכנסיית מריה מגדלנה בהר הזיתים.
מדריך האב רומן גולטייב

ח' בכסלו, 6.12.19
אל המדבר הנוצרי  
אתרי מפתח ששימשו את הנזירות הנוצרית במדבר יהודה בתקופה הביזנטית: מנזר אבטימיוס, אכסניית השומרוני הטוב, תצפית אל מנזר סט' ג'ורג'.
מדריך ד"ר ירון עובדיה  

כ' בטבת, 17.1.20
קסר אל-יהוד וסביבתו
אתר הטבילה בירדן, מנזר גרסימוס (דיר חג'לה) ומערות המנזירים בוואדי נוח'יל (אם יוותר זמן).
מדריך דב נוטקביץ

כ"ו בשבט, 21.2.20
מיפו עד קצה העולם ובחזרה לתל אביב בעקבות חזיון פטרוס ביפו 
בית שמעון הבורסקאי (מבחוץ), כנסיית סנט פטרוס הפרנציסקנית, הכנסייה היוונית-אורתודוכסית, כנסיית פטרוס וטביתא הפרבוסלבית באבו-כביר, מרכז 'גבירתנו אשת חיל' של הכנסייה הקתולית.
מדריכה איילת אורפז

י"ז באדר, 13.3.20  
רמלה ולוד: מעיר החולות אל קברו של קוטל הדרקון
המסגד הגדול, הכנסייה הפרנציסקנית, המנזר היווני-אורתודוכסי ברמלה וכנסיית גיאורגיוס הקדוש קוטל הדרקון בלוד.
מדריכה איילת אורפז  

כ"ג בניסן, 17.4.20
'לך דומייה תהילה': מנזרים קתוליים בשפלת יהודה
מנזר לטרון ('השתקנים'), חפירות אמאוס-ניקופוליס, מנזר דיר-ראפאת ומנזרי בית ג'ימאל: האחיות בית לחם, הסלזיאנים וכנסיית סטפנוס הקדוש.
מדריכה איילת אורפז