הפלגה ים תיכונית - ללא סיורים

הפלגה ים תיכונית-רב תרבותיות באגן הים התיכון מימי המקרא עד ימינו
Availability: In stock
₪ 3,790.00


25 הרצאות וחמישה סיורים
ימי חמישי מדי שבוע | 12:30-9:00
במכון למחקרי ביטחון לאומי
רחוב חיים לבנון 40, רמת אביב, תל אביב
מועד הפתיחה כ"ג בחשוון תש"פ, 21.11.2019
רכזת הקורס סיגל מנור-בנגה
במהלך הקורס יתקיים סיור אחד בן יומיים תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד.

אגן הים התיכון משמש זירת מפגש בין עמים ותרבויות כבר משחר ההיסטוריה: ערש התרבות הקלסית, נתיב מסחר משגשג בין ערי הנמל, כר למסעות כיבוש ומלחמה בין הממלכות ששלטו לחופיו ומקור לתנועות הגירה ולהקמת מושבות. תרבות ייחודית ים תיכונית התפתחה סביבו והים מרבה להופיע ביצירה האמנותית לאורך הדורות.

בין המרצים
פרופ' גור אלרואי, ד"ר אהוד גלילי, ד"ר פטר גנדלמן, פרופ' דניאלה דוויק, ד"ר אופיר וינטר, פרופ' שאול חורב, פרופ' רינה טלגם, פרופ' קובי כהן-הטב, השגריר צבי מגן, סא"ל אורנה מזרחי, פרופ' עודד עיר שי, ד"ר עודד ערן

בין הנושאים
היבטים תרבותיים והיסטוריים של הקולוניזציה בתקופה הארכאית ביוון | התרבות ההלניסטית במרחב הים תיכוני העתיק | הים בין הר ומדבר משתנים כלכליים באגן הים התיכון, מהרי הפירנאים למדבר סהרה, בין חקלאות ענפה לחיי נוודות | תרבויות הים העתיקות הפלישתים, המינואים, המיקנים והרומאים | אלי הים וגיבוריו המיתולוגיה של הים כאמצעי למיגור הפחד ממנו | עוד נמלי הבית מִצור הפיניקית למגדלור ששל אלכסנדריה | האודיסיאה מודל עתיק של מסע נדודים בים התיכון | המושבות היווניות בים התיכון כמעצבות התרבות היוונית בכללותה | התפוצה היהודית בחופי צפון אפריקה בתקופה ההלניסטית | מסעותיו של פאולוס להפצת הנצרות בערי הים התיכון | כלֵי שיט בים התיכון לאורך ההיסטוריה | האם עליית האסלאם הביאה לניתוקה של אירופה מהים התיכון? | מדוע עברה הבכורה בהנהגה היהודית מהאגן הים התיכון המזרחי לאגן המערבי במאות ה-10-11? | אנוסי ספרד כמפיצי התרבות היהודית בחופי הים התיכון במאות ה-17-16 | נדידת מסורות מוסיקליות יהודיות באגן הים התיכון מגירוש ספרד ועד ימינו בליווי הדגמות | בין שמש ים תיכונית לחורף צפון אירופאי הרומנטיקה של הים התיכון בספרות של המאה ה-19 | ההפלגה לארץ ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה ואחריה מהגרים, פליטים ועולים | הספרות היהודית הלבנטינית במאה ה-20 בין חופי לבנון לחופי מצרים | מדוע תוכניות ההתיישבות הציוניות לא ייחדו מקום לספנות ולדיג? | זהותה הים תיכונית של מצרים בתקופת סיסי | שיתוף פעולה בין מדינות באגן המזרח התיכון ישראל, ירדן, יוון ומדינות נוספות | המגמות הרוסיות באגן המזרחי של הים התיכון | מזרח הים התיכון - זירת התגוששות
ושיתופי פעולה | על זיהום ים וניהול חופים בימינו | לייבש את הים מגדלי חוף הכרמל - להיות או לא להיות? | מסעות מבקשי המקלט בים התיכון המאה ה-21 | טרור בים התיכון  *תמונה: נמל בירות, לבנון, 1910 בקירוב.צילום: פליקס בונפיס.
 


25 הרצאות וחמישה סיורים
ימי חמישי מדי שבוע | 12:30-9:00
במכון למחקרי ביטחון לאומי
רחוב חיים לבנון 40, רמת אביב, תל אביב
מועד הפתיחה כ"ג בחשוון תש"פ, 21.11.2019
רכזת הקורס סיגל מנור-בנגה
במהלך הקורס יתקיים סיור אחד בן יומיים תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד.

אגן הים התיכון משמש זירת מפגש בין עמים ותרבויות כבר משחר ההיסטוריה: ערש התרבות הקלסית, נתיב מסחר משגשג בין ערי הנמל, כר למסעות כיבוש ומלחמה בין הממלכות ששלטו לחופיו ומקור לתנועות הגירה ולהקמת מושבות. תרבות ייחודית ים תיכונית התפתחה סביבו והים מרבה להופיע ביצירה האמנותית לאורך הדורות.

בין המרצים
פרופ' גור אלרואי, ד"ר אהוד גלילי, ד"ר פטר גנדלמן, פרופ' דניאלה דוויק, ד"ר אופיר וינטר, פרופ' שאול חורב, פרופ' רינה טלגם, פרופ' קובי כהן-הטב, השגריר צבי מגן, סא"ל אורנה מזרחי, פרופ' עודד עיר שי, ד"ר עודד ערן

בין הנושאים
היבטים תרבותיים והיסטוריים של הקולוניזציה בתקופה הארכאית ביוון | התרבות ההלניסטית במרחב הים תיכוני העתיק | הים בין הר ומדבר משתנים כלכליים באגן הים התיכון, מהרי הפירנאים למדבר סהרה, בין חקלאות ענפה לחיי נוודות | תרבויות הים העתיקות הפלישתים, המינואים, המיקנים והרומאים | אלי הים וגיבוריו המיתולוגיה של הים כאמצעי למיגור הפחד ממנו | עוד נמלי הבית מִצור הפיניקית למגדלור ששל אלכסנדריה | האודיסיאה מודל עתיק של מסע נדודים בים התיכון | המושבות היווניות בים התיכון כמעצבות התרבות היוונית בכללותה | התפוצה היהודית בחופי צפון אפריקה בתקופה ההלניסטית | מסעותיו של פאולוס להפצת הנצרות בערי הים התיכון | כלֵי שיט בים התיכון לאורך ההיסטוריה | האם עליית האסלאם הביאה לניתוקה של אירופה מהים התיכון? | מדוע עברה הבכורה בהנהגה היהודית מהאגן הים התיכון המזרחי לאגן המערבי במאות ה-10-11? | אנוסי ספרד כמפיצי התרבות היהודית בחופי הים התיכון במאות ה-17-16 | נדידת מסורות מוסיקליות יהודיות באגן הים התיכון מגירוש ספרד ועד ימינו בליווי הדגמות | בין שמש ים תיכונית לחורף צפון אירופאי הרומנטיקה של הים התיכון בספרות של המאה ה-19 | ההפלגה לארץ ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה ואחריה מהגרים, פליטים ועולים | הספרות היהודית הלבנטינית במאה ה-20 בין חופי לבנון לחופי מצרים | מדוע תוכניות ההתיישבות הציוניות לא ייחדו מקום לספנות ולדיג? | זהותה הים תיכונית של מצרים בתקופת סיסי | שיתוף פעולה בין מדינות באגן המזרח התיכון ישראל, ירדן, יוון ומדינות נוספות | המגמות הרוסיות באגן המזרחי של הים התיכון | מזרח הים התיכון - זירת התגוששות
ושיתופי פעולה | על זיהום ים וניהול חופים בימינו | לייבש את הים מגדלי חוף הכרמל - להיות או לא להיות? | מסעות מבקשי המקלט בים התיכון המאה ה-21 | טרור בים התיכון  *תמונה: נמל בירות, לבנון, 1910 בקירוב.צילום: פליקס בונפיס.