חוג התנ"ך בצריף הנשיא

ממשיכים ללמוד תנ"ך בצריף הנשיאות... והשנה על שולחננו – ספר שמות
תאריך: 11/19/2019
יום שלישי כ"א בחשון תש"פ
שעה: 12:00 AM
Availability: In stock
₪ 790.00

'ספרי המקרא הם יצירת המולדת והעצמאות העברית בארץ בימי קדם, 

ורק העם העברי בן החורין בארצו מסוגל להגיע לחקר היצירה הנצחית, 

שכל דף ושורה שלה אפופים אוויר הארץ והווי העצמאות העברית 

ומאבק עם העולם על ייחודו וייעודו ההיסטוריים' 

 

(דברי בן-גוריון, מייסד חוג התנ"ך יחד עם שותפו יצחק בן-צבי, 

במעמד פתיחת חוג התנ"ך – תשי"ט-1958) 

 

12 הרצאות

ימי שלישי מדי שבועיים | 19:30-18:00

ביד יצחק בן-צבי, ירושלים

 

בין המרצים

הרב אמנון בזק, בלהה בן-אליהו, פרופ' ישעיהו גפני, פרופ' יאיר זקוביץ, הרב ד"ר בני לאו, יעל מאלי, פרופ' חננאל מאק, פרופ' אליהו עסיס, ד"ר יושי פרג'ון, ד"ר אדולפו רויטמן, פרופ' אביגדור שנאן

 

בין הנושאים

'וימררו את חייהם בעבודה קשה' מדוע בעצם נשתעבדו ישראל במצרים? | 'ויך את המצרי ויטמנהו בחול' על פרשיית משה והמצרי ועל השאלה - האם ההריגה אכן היתה מוצדקת? | 'לולי משה בחירו עמד בפרץ' על פעולת משה בין לוחות ראשונים ללוחות שניים, ועל מה בין חטא העגל לחטא המרגלים | 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' משכן המדבר - היה או לא היה...? | 'ויקח משה את אישתו ואת בניו' תעלומת היעלמותם של בני משפחתו של משה | 'משירי מכות מצרים'... מכות מצרים משתבצות בספרות העברית החדשה | 'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח' דמותו של משה בהגדות המאוירות מימי הביניים | 'וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים' על הריאליה של ימי פרעה ושל יציאת מצרים | 'כאשר עלה על לב אבותינו לעזב את ארץ מצרים ולשוב אל נחלת אבותיהם' יוסף בן-מתתיהו ואנשי ימי בית שני קוראים בספר שמות | 'רואים את הקולות' עוצמתו ומהותו של מעמד הר סיני | 'כי תקנה עבד עברי' צדק ומשפט בספר שמות | 'כפתור ופרח' גלגולי המנורה וכלי המשכן בארכיאולוגיה הארץ ישראלית

 

 

ההרצאות

כ"א בחשוון, 19.11.19

ה' בכסלו, 3.12.19

י"ט בכסלו, 17.12.19

ג' בטבת, 31.12.19

י"ז בטבת, 14.1.20

ב' בשבט, 28.1.20

ט"ז בשבט, 11.2.20

ל' בשבט, 25.2.20

כ"ח באדר, 24.3.20

י"ח באייר, 12.5.20

ג' בסיוון, 26.5.20

י"ז בסיוון, 9.6.20

 

*בתמונה יצחק בן-צבי ורחל ינאית במכון ליהדות זמננו. צילום: דוד רובינגר, יד יצחק בן-צבי

'ספרי המקרא הם יצירת המולדת והעצמאות העברית בארץ בימי קדם, 

ורק העם העברי בן החורין בארצו מסוגל להגיע לחקר היצירה הנצחית, 

שכל דף ושורה שלה אפופים אוויר הארץ והווי העצמאות העברית 

ומאבק עם העולם על ייחודו וייעודו ההיסטוריים' 

 

(דברי בן-גוריון, מייסד חוג התנ"ך יחד עם שותפו יצחק בן-צבי, 

במעמד פתיחת חוג התנ"ך – תשי"ט-1958) 

 

12 הרצאות

ימי שלישי מדי שבועיים | 19:30-18:00

ביד יצחק בן-צבי, ירושלים

 

בין המרצים

הרב אמנון בזק, בלהה בן-אליהו, פרופ' ישעיהו גפני, פרופ' יאיר זקוביץ, הרב ד"ר בני לאו, יעל מאלי, פרופ' חננאל מאק, פרופ' אליהו עסיס, ד"ר יושי פרג'ון, ד"ר אדולפו רויטמן, פרופ' אביגדור שנאן

 

בין הנושאים

'וימררו את חייהם בעבודה קשה' מדוע בעצם נשתעבדו ישראל במצרים? | 'ויך את המצרי ויטמנהו בחול' על פרשיית משה והמצרי ועל השאלה - האם ההריגה אכן היתה מוצדקת? | 'לולי משה בחירו עמד בפרץ' על פעולת משה בין לוחות ראשונים ללוחות שניים, ועל מה בין חטא העגל לחטא המרגלים | 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' משכן המדבר - היה או לא היה...? | 'ויקח משה את אישתו ואת בניו' תעלומת היעלמותם של בני משפחתו של משה | 'משירי מכות מצרים'... מכות מצרים משתבצות בספרות העברית החדשה | 'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח' דמותו של משה בהגדות המאוירות מימי הביניים | 'וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים' על הריאליה של ימי פרעה ושל יציאת מצרים | 'כאשר עלה על לב אבותינו לעזב את ארץ מצרים ולשוב אל נחלת אבותיהם' יוסף בן-מתתיהו ואנשי ימי בית שני קוראים בספר שמות | 'רואים את הקולות' עוצמתו ומהותו של מעמד הר סיני | 'כי תקנה עבד עברי' צדק ומשפט בספר שמות | 'כפתור ופרח' גלגולי המנורה וכלי המשכן בארכיאולוגיה הארץ ישראלית

 

 

ההרצאות

כ"א בחשוון, 19.11.19

ה' בכסלו, 3.12.19

י"ט בכסלו, 17.12.19

ג' בטבת, 31.12.19

י"ז בטבת, 14.1.20

ב' בשבט, 28.1.20

ט"ז בשבט, 11.2.20

ל' בשבט, 25.2.20

כ"ח באדר, 24.3.20

י"ח באייר, 12.5.20

ג' בסיוון, 26.5.20

י"ז בסיוון, 9.6.20

 

*בתמונה יצחק בן-צבי ורחל ינאית במכון ליהדות זמננו. צילום: דוד רובינגר, יד יצחק בן-צבי