חוג התנ"ך בצריף הנשיא

ממשיכים ללמוד תנ"ך בצריף הנשיאות... והשנה על שולחננו – ספר שמות
תאריך: 11/19/2019
יום שלישי כ"א בחשון תש"פ
שעה: 12:00 AM
Availability: In stock
₪ 790.00

'ספרי המקרא הם יצירת המולדת והעצמאות העברית בארץ בימי קדם, 

ורק העם העברי בן החורין בארצו מסוגל להגיע לחקר היצירה הנצחית, 

שכל דף ושורה שלה אפופים אוויר הארץ והווי העצמאות העברית 

ומאבק עם העולם על ייחודו וייעודו ההיסטוריים' 

 

(דברי בן-גוריון, מייסד חוג התנ"ך יחד עם שותפו יצחק בן-צבי, 

במעמד פתיחת חוג התנ"ך – תשי"ט-1958) 

 

12 הרצאות

ימי שלישי מדי שבועיים | 19:30-18:00

ביד יצחק בן-צבי, ירושלים


כ"א בחשוון, 19.11.19
'וימררו את חייהם בעבודה קשה'
מדוע בעצם נשתעבדו ישראל במצרים?
פרופ' יאיר זקוביץ

ה' בכסלו, 3.12.19
'ויך את המצרי ויטמנהו בחול'
על פרשיית משה והמצרי, ועל השאלה - האם ההריגה אכן הייתה מוצדקת?
פרופ' אביגדור שנאן

י"ט בכסלו, 17.12.19
'ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לה'
הפסח ומשמעותו
פרופ' אליהו עסיס

ג' בטבת, 31.12.19
'כי תקנה עבד עברי'
זכויות העבד וכבוד האדם
פרופ' חננאל מאק

י"ז בטבת, 14.1.20
'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'
משכן המדבר - היה או לא היה...?
ד"ר אדולפו רויטמן

ב' בשבט, 28.1.20
'טירון היה משה לנבואה'
צעדיו הראשונים של משה כנביא וכמנהיג
ד"ר יושי פרג'ון

ט"ז בשבט, 11.2.20
'ויקח משה את אישתו ואת בניו'
תעלומת היעלמותם של בני משפחתו של משה
הרב אמנון בזק

ל' בשבט, 25.2.20
'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח'
דמותו של משה בהגדות המאוירות מימי הביניים
יעל מאלי

כ"ח באדר, 24.3.20
'כאשר עלה על לב אבותינו לעזוב את ארץ מצרים ולשוב אל נחלת אבותיהם'

 

*בתמונה יצחק בן-צבי ורחל ינאית במכון ליהדות זמננו. צילום: דוד רובינגר, יד יצחק בן-צבי

'ספרי המקרא הם יצירת המולדת והעצמאות העברית בארץ בימי קדם, 

ורק העם העברי בן החורין בארצו מסוגל להגיע לחקר היצירה הנצחית, 

שכל דף ושורה שלה אפופים אוויר הארץ והווי העצמאות העברית 

ומאבק עם העולם על ייחודו וייעודו ההיסטוריים' 

 

(דברי בן-גוריון, מייסד חוג התנ"ך יחד עם שותפו יצחק בן-צבי, 

במעמד פתיחת חוג התנ"ך – תשי"ט-1958) 

 

12 הרצאות

ימי שלישי מדי שבועיים | 19:30-18:00

ביד יצחק בן-צבי, ירושלים


כ"א בחשוון, 19.11.19
'וימררו את חייהם בעבודה קשה'
מדוע בעצם נשתעבדו ישראל במצרים?
פרופ' יאיר זקוביץ

ה' בכסלו, 3.12.19
'ויך את המצרי ויטמנהו בחול'
על פרשיית משה והמצרי, ועל השאלה - האם ההריגה אכן הייתה מוצדקת?
פרופ' אביגדור שנאן

י"ט בכסלו, 17.12.19
'ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לה'
הפסח ומשמעותו
פרופ' אליהו עסיס

ג' בטבת, 31.12.19
'כי תקנה עבד עברי'
זכויות העבד וכבוד האדם
פרופ' חננאל מאק

י"ז בטבת, 14.1.20
'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'
משכן המדבר - היה או לא היה...?
ד"ר אדולפו רויטמן

ב' בשבט, 28.1.20
'טירון היה משה לנבואה'
צעדיו הראשונים של משה כנביא וכמנהיג
ד"ר יושי פרג'ון

ט"ז בשבט, 11.2.20
'ויקח משה את אישתו ואת בניו'
תעלומת היעלמותם של בני משפחתו של משה
הרב אמנון בזק

ל' בשבט, 25.2.20
'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח'
דמותו של משה בהגדות המאוירות מימי הביניים
יעל מאלי

כ"ח באדר, 24.3.20
'כאשר עלה על לב אבותינו לעזוב את ארץ מצרים ולשוב אל נחלת אבותיהם'

 

*בתמונה יצחק בן-צבי ורחל ינאית במכון ליהדות זמננו. צילום: דוד רובינגר, יד יצחק בן-צבי