ירושלים פינת ברלין

פרשיות, פולמוסים ואבני דרך על קו התפר שבין שואה לתקומה במציאות הישראלית המתהווה בדרך להקמת מדינה
תאריך: 11/17/2019
יום ראשון י"ט בחשון תש"פ
שעה: 12:00 AM
Availability: In stock
₪ 520.00

מרצה אוריאל פיינרמן
שמונה הרצאות
ימי ראשון מדי שלושה שבועות | 19:30-18:00
מועד הפתיחה י"ט בחשוון תש"פ, 17.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך

י"ט בחשוון, 17.11.19 | מאתיים ימים של חרדה
היישוב היהודי בארץ אל מול איום פלישת רומל מדרום

י' בכסלו, 8.12.19 | 'על דעת רָחמַי שהורוני למחול, עד באו ימים שאיימו מלסלוח' 'נקומע!' – סיפורן של חבורות הנוקמים

כ"ב בטבת, 19.1.20 | 'בין גבולות, בין הרים ללא דרך'
סיפורו של מפעל הבריחה מאירופה

י"ד בשבט, 9.2.20 | 'בחשאי ספינה גוששת'
על מפעל ההעפלה המפואר, המרגש והמורכב

י"ב באדר, 8.3.20 | 'יש מקום רחוק אחרי הים'...
מחנות המעפילים בקפריסין

כ"ו באדר, 22.3.20 | גם אנחנו מגש הכסף ...
ניצולי השואה במלחמת העצמאות

ט' באייר, 3.5.20 | 'נדרש לנו רוב של שני שלישים...'
מאחורי הקלעים של החלטת כ"ט בנובמבר

א' בסיוון, 24.5.20 | 'אנו מכריזים בזאת'
מאחורי הקלעים של הכרזת המדינה ושל מגילת העצמאות

*תמונה: מחנה מעצר בקפריסין, 1947 בקירוב. רעננה נגלית לעין, יד בן-צבי, אלבום קלרה רושו-פיזיק

 

מרצה אוריאל פיינרמן
שמונה הרצאות
ימי ראשון מדי שלושה שבועות | 19:30-18:00
מועד הפתיחה י"ט בחשוון תש"פ, 17.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך

י"ט בחשוון, 17.11.19 | מאתיים ימים של חרדה
היישוב היהודי בארץ אל מול איום פלישת רומל מדרום

י' בכסלו, 8.12.19 | 'על דעת רָחמַי שהורוני למחול, עד באו ימים שאיימו מלסלוח' 'נקומע!' – סיפורן של חבורות הנוקמים

כ"ב בטבת, 19.1.20 | 'בין גבולות, בין הרים ללא דרך'
סיפורו של מפעל הבריחה מאירופה

י"ד בשבט, 9.2.20 | 'בחשאי ספינה גוששת'
על מפעל ההעפלה המפואר, המרגש והמורכב

י"ב באדר, 8.3.20 | 'יש מקום רחוק אחרי הים'...
מחנות המעפילים בקפריסין

כ"ו באדר, 22.3.20 | גם אנחנו מגש הכסף ...
ניצולי השואה במלחמת העצמאות

ט' באייר, 3.5.20 | 'נדרש לנו רוב של שני שלישים...'
מאחורי הקלעים של החלטת כ"ט בנובמבר

א' בסיוון, 24.5.20 | 'אנו מכריזים בזאת'
מאחורי הקלעים של הכרזת המדינה ושל מגילת העצמאות

*תמונה: מחנה מעצר בקפריסין, 1947 בקירוב. רעננה נגלית לעין, יד בן-צבי, אלבום קלרה רושו-פיזיק