מזרח אירופה ויהודיה - ללא סיורים

מזרח אירופה ויהודיה אימפריאליזם ולאומיות, תרבויות ודתות במזרח אירופה בעת החדשה
Availability: In stock
₪ 3,420.00


מזרח אירופה ויהודיה
אימפריאליזם ולאומיות, תרבויות ודתות במזרח אירופה בעת החדשה

24 הרצאות ושישה סיורים

ימי רביעי מדי שבוע | 12:15-9:00
מועד הפתיחה ח' בחשוון תש"פ, 6.11.2019
ביד יצחק בן-צבי, ירושלים
רכזת הקורס שרון זמיר גולדפרב
* במהלך הקורס יתקיים סיור בן יומיים תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד.

המהפכה התעשייתית חוללה שינויים דרמטיים ביבשת אירופה, שבאו לידי ביטוי בשגשוג ובעלייה ניכרת בהיקף האוכלוסייה, אך גם בזעזוע של המבנה החברתי-כלכלי המסורתי. בעקבות מלחמת העולם הראשונה קמו לתחייה מדינות רבות, ובתקופה שבין מלחמת העולם השנייה והמלחמה הקרה התגבשה חלוקה בין המדינות הקומוניסטיות במזרח אירופה למדינות הקפיטליסטיות במערב אירופה. המפה המדינית של מזרח אירופה השתנתה כליל בעקבות קריסות הקומוניזם והתפרקות ברית המועצות.
נתחקה אחר השינויים הדרמטיים שעברו על מרחב זה, שהותירו חותם בהגות, באמנות ובצמיחת זרמים מחשבתיים ואידיאולוגיות פוליטיות, תוך מתן דגש על ההיסטוריה והתרבות של יהדות מזרח אירופה: נתבונן בשינויים האינטלקטואליים והדתיים בקרב היהודים, בשינויים חברתיים שהתלוו למודרניות, במאמצים להשתלב בחברה הסובבת ובתגובות הנגד, בלידתן של תנועות פוליטיות מודרניות ובגלי העלייה לארץ ישראל.

בין המרצים
פרופ' עמנואל אטקס, פרופ' גור אלרואי, פרופ' ישראל ברטל, ד"ר שמואל ברנאי, ד"ר רפאל ואגו, פרופ' מוטי זלקין, ד"ר מרדכי יושקובסקי, ד"ר איליה לוריא, פרופ' שמואל פיינר, אוריאל פיינרמן, פרופ' משה רוסמן, ד"ר תמר שלמון מאקבין הנושאים
הגדרת מדינות מזרח אירופה הגישה המצמצמת מול הגישה המרחיבה | דת וחילון באירופה המודרנית | מסורת במשבר התגבשותה של האורתודוקסיה במזרח אירופה | מרכזי היצירה היהודית במזרח אירופה ספרות, תיאטרון, מוסיקה, אמנות | פיתוליה של המדיניות כלפי היהודים באימפריה הרוסית | פולין ויהודֶיה 800 שנות שכנות | יחיד וציבור מאפיינים מרכזיים של הקהילה היהודית במזרח אירופה | הסרט היהודי דובר היידיש | ספרות יידיש, יוצריה וקהל קוראיה | עידן המהפכות סוציאליזם ומרקסיזם | תהליכי חילון בעולמם של סופרים ממזרח אירופה ביאליק וברנר, לילינבלום וברדיצ’בסקי |
לאומיות יהודית במפנה המאות התשע עשרה עד העשרים | בין מסורת לחידוש יהדות רוסיה בשלהי השלטון הצארי | מ'מהפכת אוקטובר' ל'שנים השחורות' יהדות ברית המועצות | יהודי מרכז אסיה והקווקז והמשטר והמהפכה הבולשוויקית | עיצוב המרחב על ידי המלחמה הקרה חינוך, עבודה, דפוסי הגירה, רשתות חברתיות | המהפכה השקטה ההגירה היהודית ממזרח אירופה | ברלין כצומת תרבות המפגש בין מזרח ומערב | הקולנוע המזרח אירופי | הקמת 'האיחוד האירופי' ומדינות מזרח אירופה כשחקניות משנה | הגירות ממזרח אירופה ואליה במאה העשרים ואחת | קונפליקטים אתנו-לאומיים במזרח אירופה | ישראל, האיחוד האירופי ומזרח אירופה
 

*תמונה: בית העירייה היהודית בפראג. צילום: ויקיפדיה


מזרח אירופה ויהודיה
אימפריאליזם ולאומיות, תרבויות ודתות במזרח אירופה בעת החדשה

24 הרצאות ושישה סיורים

ימי רביעי מדי שבוע | 12:15-9:00
מועד הפתיחה ח' בחשוון תש"פ, 6.11.2019
ביד יצחק בן-צבי, ירושלים
רכזת הקורס שרון זמיר גולדפרב
* במהלך הקורס יתקיים סיור בן יומיים תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד.

המהפכה התעשייתית חוללה שינויים דרמטיים ביבשת אירופה, שבאו לידי ביטוי בשגשוג ובעלייה ניכרת בהיקף האוכלוסייה, אך גם בזעזוע של המבנה החברתי-כלכלי המסורתי. בעקבות מלחמת העולם הראשונה קמו לתחייה מדינות רבות, ובתקופה שבין מלחמת העולם השנייה והמלחמה הקרה התגבשה חלוקה בין המדינות הקומוניסטיות במזרח אירופה למדינות הקפיטליסטיות במערב אירופה. המפה המדינית של מזרח אירופה השתנתה כליל בעקבות קריסות הקומוניזם והתפרקות ברית המועצות.
נתחקה אחר השינויים הדרמטיים שעברו על מרחב זה, שהותירו חותם בהגות, באמנות ובצמיחת זרמים מחשבתיים ואידיאולוגיות פוליטיות, תוך מתן דגש על ההיסטוריה והתרבות של יהדות מזרח אירופה: נתבונן בשינויים האינטלקטואליים והדתיים בקרב היהודים, בשינויים חברתיים שהתלוו למודרניות, במאמצים להשתלב בחברה הסובבת ובתגובות הנגד, בלידתן של תנועות פוליטיות מודרניות ובגלי העלייה לארץ ישראל.

בין המרצים
פרופ' עמנואל אטקס, פרופ' גור אלרואי, פרופ' ישראל ברטל, ד"ר שמואל ברנאי, ד"ר רפאל ואגו, פרופ' מוטי זלקין, ד"ר מרדכי יושקובסקי, ד"ר איליה לוריא, פרופ' שמואל פיינר, אוריאל פיינרמן, פרופ' משה רוסמן, ד"ר תמר שלמון מאקבין הנושאים
הגדרת מדינות מזרח אירופה הגישה המצמצמת מול הגישה המרחיבה | דת וחילון באירופה המודרנית | מסורת במשבר התגבשותה של האורתודוקסיה במזרח אירופה | מרכזי היצירה היהודית במזרח אירופה ספרות, תיאטרון, מוסיקה, אמנות | פיתוליה של המדיניות כלפי היהודים באימפריה הרוסית | פולין ויהודֶיה 800 שנות שכנות | יחיד וציבור מאפיינים מרכזיים של הקהילה היהודית במזרח אירופה | הסרט היהודי דובר היידיש | ספרות יידיש, יוצריה וקהל קוראיה | עידן המהפכות סוציאליזם ומרקסיזם | תהליכי חילון בעולמם של סופרים ממזרח אירופה ביאליק וברנר, לילינבלום וברדיצ’בסקי |
לאומיות יהודית במפנה המאות התשע עשרה עד העשרים | בין מסורת לחידוש יהדות רוסיה בשלהי השלטון הצארי | מ'מהפכת אוקטובר' ל'שנים השחורות' יהדות ברית המועצות | יהודי מרכז אסיה והקווקז והמשטר והמהפכה הבולשוויקית | עיצוב המרחב על ידי המלחמה הקרה חינוך, עבודה, דפוסי הגירה, רשתות חברתיות | המהפכה השקטה ההגירה היהודית ממזרח אירופה | ברלין כצומת תרבות המפגש בין מזרח ומערב | הקולנוע המזרח אירופי | הקמת 'האיחוד האירופי' ומדינות מזרח אירופה כשחקניות משנה | הגירות ממזרח אירופה ואליה במאה העשרים ואחת | קונפליקטים אתנו-לאומיים במזרח אירופה | ישראל, האיחוד האירופי ומזרח אירופה
 

*תמונה: בית העירייה היהודית בפראג. צילום: ויקיפדיה