נסתרים ונידחים: יהודים חבויים (ימי ג', 19:00-18:00, פתיחה 7.6)

יהודים עם זהויות חבויות בתקופות ובמקומות שונים - בזום
תאריך: 6/7/2022
יום שלישי ח' בסיון תשפ"ב
שעה: 6:00 PM
₪ 210.00

נסתרים ונידחים - יהודים עם זהויות חבויות
לאורך ההיסטוריה נאלצו קיבוצים יהודיים שונים לחיות - לעתים במשך מאות שנים - בזהות חבויה, תוך שמירה על זיקה נסתרת לשורשיהם היהודיים. נכיר תופעות שונות של חיים יהודיים בסתר תחת שלטון הנצרות והאיסלאם, בכפייה או בהסכמה. ניגע בכמה מהפרשיות הידועות והפחות ידועות בתולדות עם ישראל ובהן: אנוסי ספרד ופורטוגל, המוואחידון בצפון אפריקה, המרות הדת באימפריה העות'מאנית (בהן 'הדונמה' בעקבות שבתי צבי), אנוסי משהד שבאיראן וגזירות השמד על יהודי סודאן.  
בהשראת הספר 'סתרי נידחים', בהוצאת מכון בן־צבי 
*ייעוץ אקדמי: פרופ' מרים פרנקל וד"ר חנן חריף

שש הרצאות | בימי שלישי מדי כשבוע | 18:00-19:00 | בזום
רכזת הקורסשרון זמיר־גולדפרב
מועד הפתיחה: יום שלישי, ח' בסיוון, 7.6

הטבה מיוחדת: 5% הנחה לנרשמים לשלושה / ארבעה קורסים, 10% הנחה לנרשמים לחמישה קורסים (או יותר). למימוש בהרשמה טלפונית בלבד: 02-5398855.

יום שלישי, ח' בסיוון, 7.6
אנוסי ספרד ופורטוגל: זהויות חבויות?
נעסוק בשאלת הזהות של ציבור האנוסים בספרד, בפורטוגל ובמושבות באמריקה ובאסיה, בדגש על הרבגוניות הדתית והתרבותית לצד הנסיבות הפוליטיות והחברתיות שבהן הייתה קבוצה זו נתונה. נראה תמונה מורכבת של האנוסים, המתוארים לרוב בתור בעלי זהות חצויה - בין היהדות של המרחב הפרטי לבין הנצרות של המרחב הציבורי.
מרצה: פרופ' דב סטוצ'ינסקי

יום שלישי, כ"ב בסיוון, 21.6
אנוסי המגרב: פרשת אניסות עלומה בימי הביניים
במאה ה־12 השתלטה על צפון אפריקה כת מוסלמית קיצונית בשם המווחידון, אשר הכריזה שמד על האוכלוסיה הלא־מוסלמית. בעקבות אירועים אלו התרוקן המגרב מתושביו היהודים: חלקם נרצחו, חלקם נמלטו ורובם התאסלמו למראית עין, אך המשיכו בסתר בקיום חיים יהודיים אישיים וקהילתיים. בין התושבים היהודים שחיו חיי אניסות בתקופה זו נמנו גם הרמב"ם ומשפחתו. נעסוק באירוע היסטורי זה ובהשלכותיו.
מרצה: פרופ' מרים פרנקל

יום שלישי, י"ג בתמוז, 12.7

זהויות מרובדות במציאויות משתנות: חיי השבתאים באימפריה העות'מאנית
נעסוק בעולמם החידתי של מאמיניו של שבתי צבי – האדם שסביבו צמחה התנועה המשיחית היהודית הנרחבת ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. נכיר מקרוב את חייהן הנסתרים של קהילות השבתאים שהמירו דתן לאסלאם וחיו בעיר סלוניקי העות'מאנית, ואת האופנים בהם יצרו מיזוג בין־דתי ורב־תרבותי המושך עניין רב לאורך דורות.

מרצה: ד"ר הדר פלדמן

יום שלישי, כ' בתמוז, 19.7
אניסות יהודי סודאן בימי ה"מהדי"
בימי המהדי בסודאן (1898-1885) אולצו בני שמונה המשפחות היהודיות שחיו בח'רטום להתאסלם, ולאחריו שבו רובן לחיים יהודיים גלויים. האניסות לא הותירה זיכרון טראומטי, אך השפיעה על הדימוי העצמי ועל סיפורי המשפחות.

מרצה: פרופ' נחם אילן

יום שלישי, כ"ז בתמוז, 26.7

אנוסי משהד: בין זהות אנוסית לזהות יהודית
נעסוק באירוע האניסות בשנת 1839 של יהודי העיר משהד בצפון איראן. האניסות נמשכה כל עוד נשארו היהודים בעיר משהד עד אמצע המאה ה־20, אולם היו גם תקופות של הקלות - במיוחד אחרי עליית השושלת הפהלווית לשלטון. נצביע על התהליכים החברתיים שנוצרו למאבק בתנאי האניסות, שבעקבותיהם התפתחה זהות יציבה אשר נותרה ונשמרה גם אחרי היציאה מהאניסות – גם עם היווצרותן של קהילות 'משהדיות' נוספות, במקביל להמשך קיומו של המרכז במשהד .

מרצה: ד"ר הילדה נסימי

יום שלישי, ה' באב, 2.8
צאצאי האנוסים בימינו
בעשורים האחרונים קיימת תופעה חסרת תקדים בהיקפה, של מציאת שורשים יהודיים ואף התגבשות קהילות חדשות אצל צאצאי אנוסים בעולם. מברזיל וקולומביה, דרך ארה״ב ואיטליה ועד צאצאי ״אנוסים אדומים״ בפולין והונגריה תחת הקומוניזם, מגלים אנשים דרך מסורות משפחתיות, מחקר גיניאולוגי או בדיקות גנטיות זיקה לעם היהודי. חלקם מחליטים להצטרף לקהילות מתגבשות של אנשים כמותם, השואפות לייצר קשר לעם היהודי ומדינת ישראל.

מרצה: ד"ר אופיר העברי

 

תבליט: מארק אנטוקולסקי (צילום: Shakko, ויקיפדיה)

נסתרים ונידחים - יהודים עם זהויות חבויות
לאורך ההיסטוריה נאלצו קיבוצים יהודיים שונים לחיות - לעתים במשך מאות שנים - בזהות חבויה, תוך שמירה על זיקה נסתרת לשורשיהם היהודיים. נכיר תופעות שונות של חיים יהודיים בסתר תחת שלטון הנצרות והאיסלאם, בכפייה או בהסכמה. ניגע בכמה מהפרשיות הידועות והפחות ידועות בתולדות עם ישראל ובהן: אנוסי ספרד ופורטוגל, המוואחידון בצפון אפריקה, המרות הדת באימפריה העות'מאנית (בהן 'הדונמה' בעקבות שבתי צבי), אנוסי משהד שבאיראן וגזירות השמד על יהודי סודאן.  
בהשראת הספר 'סתרי נידחים', בהוצאת מכון בן־צבי 
*ייעוץ אקדמי: פרופ' מרים פרנקל וד"ר חנן חריף

שש הרצאות | בימי שלישי מדי כשבוע | 18:00-19:00 | בזום
רכזת הקורסשרון זמיר־גולדפרב
מועד הפתיחה: יום שלישי, ח' בסיוון, 7.6

הטבה מיוחדת: 5% הנחה לנרשמים לשלושה / ארבעה קורסים, 10% הנחה לנרשמים לחמישה קורסים (או יותר). למימוש בהרשמה טלפונית בלבד: 02-5398855.

יום שלישי, ח' בסיוון, 7.6
אנוסי ספרד ופורטוגל: זהויות חבויות?
נעסוק בשאלת הזהות של ציבור האנוסים בספרד, בפורטוגל ובמושבות באמריקה ובאסיה, בדגש על הרבגוניות הדתית והתרבותית לצד הנסיבות הפוליטיות והחברתיות שבהן הייתה קבוצה זו נתונה. נראה תמונה מורכבת של האנוסים, המתוארים לרוב בתור בעלי זהות חצויה - בין היהדות של המרחב הפרטי לבין הנצרות של המרחב הציבורי.
מרצה: פרופ' דב סטוצ'ינסקי

יום שלישי, כ"ב בסיוון, 21.6
אנוסי המגרב: פרשת אניסות עלומה בימי הביניים
במאה ה־12 השתלטה על צפון אפריקה כת מוסלמית קיצונית בשם המווחידון, אשר הכריזה שמד על האוכלוסיה הלא־מוסלמית. בעקבות אירועים אלו התרוקן המגרב מתושביו היהודים: חלקם נרצחו, חלקם נמלטו ורובם התאסלמו למראית עין, אך המשיכו בסתר בקיום חיים יהודיים אישיים וקהילתיים. בין התושבים היהודים שחיו חיי אניסות בתקופה זו נמנו גם הרמב"ם ומשפחתו. נעסוק באירוע היסטורי זה ובהשלכותיו.
מרצה: פרופ' מרים פרנקל

יום שלישי, י"ג בתמוז, 12.7

זהויות מרובדות במציאויות משתנות: חיי השבתאים באימפריה העות'מאנית
נעסוק בעולמם החידתי של מאמיניו של שבתי צבי – האדם שסביבו צמחה התנועה המשיחית היהודית הנרחבת ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. נכיר מקרוב את חייהן הנסתרים של קהילות השבתאים שהמירו דתן לאסלאם וחיו בעיר סלוניקי העות'מאנית, ואת האופנים בהם יצרו מיזוג בין־דתי ורב־תרבותי המושך עניין רב לאורך דורות.

מרצה: ד"ר הדר פלדמן

יום שלישי, כ' בתמוז, 19.7
אניסות יהודי סודאן בימי ה"מהדי"
בימי המהדי בסודאן (1898-1885) אולצו בני שמונה המשפחות היהודיות שחיו בח'רטום להתאסלם, ולאחריו שבו רובן לחיים יהודיים גלויים. האניסות לא הותירה זיכרון טראומטי, אך השפיעה על הדימוי העצמי ועל סיפורי המשפחות.

מרצה: פרופ' נחם אילן

יום שלישי, כ"ז בתמוז, 26.7

אנוסי משהד: בין זהות אנוסית לזהות יהודית
נעסוק באירוע האניסות בשנת 1839 של יהודי העיר משהד בצפון איראן. האניסות נמשכה כל עוד נשארו היהודים בעיר משהד עד אמצע המאה ה־20, אולם היו גם תקופות של הקלות - במיוחד אחרי עליית השושלת הפהלווית לשלטון. נצביע על התהליכים החברתיים שנוצרו למאבק בתנאי האניסות, שבעקבותיהם התפתחה זהות יציבה אשר נותרה ונשמרה גם אחרי היציאה מהאניסות – גם עם היווצרותן של קהילות 'משהדיות' נוספות, במקביל להמשך קיומו של המרכז במשהד .

מרצה: ד"ר הילדה נסימי

יום שלישי, ה' באב, 2.8
צאצאי האנוסים בימינו
בעשורים האחרונים קיימת תופעה חסרת תקדים בהיקפה, של מציאת שורשים יהודיים ואף התגבשות קהילות חדשות אצל צאצאי אנוסים בעולם. מברזיל וקולומביה, דרך ארה״ב ואיטליה ועד צאצאי ״אנוסים אדומים״ בפולין והונגריה תחת הקומוניזם, מגלים אנשים דרך מסורות משפחתיות, מחקר גיניאולוגי או בדיקות גנטיות זיקה לעם היהודי. חלקם מחליטים להצטרף לקהילות מתגבשות של אנשים כמותם, השואפות לייצר קשר לעם היהודי ומדינת ישראל.

מרצה: ד"ר אופיר העברי

 

תבליט: מארק אנטוקולסקי (צילום: Shakko, ויקיפדיה)