עומדים על הפרק

מיזם 929 ביד יצחק בן-צבי | הרצאות מפי הרב ד"ר בני לאו והשנה – פרקי ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר
תאריך: 11/18/2019
יום שני כ' בחשון תש"פ
שעה: 12:00 AM
Availability: In stock
₪ 690.00

ממשיכים ללוות את לימוד פרקי התנ"ך במסגרת מיזם 929 ולהיפגש, מידי עשרה פרקי לימוד, להרצאה מסכמת אודות הנושאים העולים מהם מפי הרב ד"ר בני לאו, ראש המיזם. מוזמנים להצטרף למהלך הארצי ולצעוד עימנו בשבילי התנ"ך...

והשנה – פרקי ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר

15 הרצאות
ימי שני מדי שבועיים | 19:30-18:00
ביד יצחק בן-צבי, ירושלים
הרצאות מפי הרב ד"ר בני לאו


כ' בחשוון, 18.11.19
ישעיהו י"ח: 'כנשוא נס הרים...'
פותחים את השנה בנחיתה היישר אל אוסף הנבואות על הגויים ועל ישראל ויהודה, ממשא מואב ומשא מצרים ועד למשא גיא חיזיון ולמשא צור

ד' בכסלו, 2.12.19
ישעיהו כ"ח: 'צו לצו, קו לקו'
בין נבואת כעס ועריכת משפט צדק נרגז להבטחה לאיסוף אובדים מארץ אשור ונידחים מארץ מצרים

י"ח בכסלו, 16.12.19
ישעיהו ל"ח: 'וגנותי על העיר הזאת'
על תפילתו הכנה של המלך חזקיהו ועל הבראתו מחוליו

ב' בטבת, 30.12.19 – מוצאי חנוכה
ישעיהו מ"ח: 'אני ראשון, אף אני אחרון'
על עם קשה, בעל עורף ברזל ומצח נחושה, 'הנקראים בשם ישראל' ואשר נקראו "בוגדים" עוד מבטן...

ט"ז בטבת, 13.1.20
ישעיהו נ"ח: 'למה צמנו ולא ראית?'
על מעשים נכונים ועל שבתות ראויות

א' בשבט, 27.1.20
 ירמיהו ב': 'זכרתי לך חסד נעורייך'
ירמיהו מופקד על הגויים והממלכות 'לנתוש ולנתוץ... לבנות ולנטוע'...
ובינתיים מטיף קשות לעם על סגידתו 'על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן'

ט"ו בשבט, 10.2.20
ירמיהו י"ב: 'מדוע דרך רשעים צלחה?'
על יחס ה' לעמו ולנחלתו ועל אזור פלישתים שנטמן בפרת

כ"ט בשבט, 24.2.20
ירמיהו כ"ב: 'על מה עשה ה' ככה לעיר הגדולה הזאת?'
מלכי בית דוד מקבלים שעור חשוב אודות הנהגה, מלוכה וצדק, 'לצד בשורת הגלות ואי השיבה ארצה'

כ"ז באדר, 23.3.20
ירמיהו מ"ב: 'ונטעתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי את הרעה'
ההתלבטות הגדולה בדבר הירידה למצרים לאחר החורבן ולאחר רצח גדליה

כ"ו בניסן, 20.4.20
יחזקאל י': 'ויצא כבוד ה' מעל מפתן הבית'
יחזקאל ממשיך לראות מראות מרכבה

י' באייר, 4.5.20
יחזקאל כ': 'וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם'
חרף הכעס על חילול השבת ועל העבודה הזרה על כל גבעה בארץ המובטחת – יבוא יום קיבוץ הגלויות אל אדמת ישראל 'ביד חזקה ובזרוע נטויה'

כ"ד באייר, 18.5.20
יחזקאל ל': 'הנני אל פרעה מלך מצריים'
נפילתה של מצרים ביד בבל, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

ט' בסיוון, 1.6.20
יחזקאל מ' – 'במראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל'
מלווים את איש הנחושת עם קנה המידה בידו, המודד את העיר לפרטיה

כ"ג בסיוון, 15.6.20
הושע ב': 'וארשתיך לי לעולם... וארשתיך לי באמונה...'
פותחים את ספר הושע בנזיפה חמורה ובפרידה, ולאחריהן באהבה גדולה ובקשר בל יינתק

ז' בתמוז, 29.6.20
הושע י"ב: 'וברית עם אשור יכרותו, ושמן למצריים יובל'
שוב כעס גדול על אפרים וסיום הספר בהשלמה ובחברות מחודשת

צילום: לע"מ

ממשיכים ללוות את לימוד פרקי התנ"ך במסגרת מיזם 929 ולהיפגש, מידי עשרה פרקי לימוד, להרצאה מסכמת אודות הנושאים העולים מהם מפי הרב ד"ר בני לאו, ראש המיזם. מוזמנים להצטרף למהלך הארצי ולצעוד עימנו בשבילי התנ"ך...

והשנה – פרקי ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר

15 הרצאות
ימי שני מדי שבועיים | 19:30-18:00
ביד יצחק בן-צבי, ירושלים
הרצאות מפי הרב ד"ר בני לאו


כ' בחשוון, 18.11.19
ישעיהו י"ח: 'כנשוא נס הרים...'
פותחים את השנה בנחיתה היישר אל אוסף הנבואות על הגויים ועל ישראל ויהודה, ממשא מואב ומשא מצרים ועד למשא גיא חיזיון ולמשא צור

ד' בכסלו, 2.12.19
ישעיהו כ"ח: 'צו לצו, קו לקו'
בין נבואת כעס ועריכת משפט צדק נרגז להבטחה לאיסוף אובדים מארץ אשור ונידחים מארץ מצרים

י"ח בכסלו, 16.12.19
ישעיהו ל"ח: 'וגנותי על העיר הזאת'
על תפילתו הכנה של המלך חזקיהו ועל הבראתו מחוליו

ב' בטבת, 30.12.19 – מוצאי חנוכה
ישעיהו מ"ח: 'אני ראשון, אף אני אחרון'
על עם קשה, בעל עורף ברזל ומצח נחושה, 'הנקראים בשם ישראל' ואשר נקראו "בוגדים" עוד מבטן...

ט"ז בטבת, 13.1.20
ישעיהו נ"ח: 'למה צמנו ולא ראית?'
על מעשים נכונים ועל שבתות ראויות

א' בשבט, 27.1.20
 ירמיהו ב': 'זכרתי לך חסד נעורייך'
ירמיהו מופקד על הגויים והממלכות 'לנתוש ולנתוץ... לבנות ולנטוע'...
ובינתיים מטיף קשות לעם על סגידתו 'על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן'

ט"ו בשבט, 10.2.20
ירמיהו י"ב: 'מדוע דרך רשעים צלחה?'
על יחס ה' לעמו ולנחלתו ועל אזור פלישתים שנטמן בפרת

כ"ט בשבט, 24.2.20
ירמיהו כ"ב: 'על מה עשה ה' ככה לעיר הגדולה הזאת?'
מלכי בית דוד מקבלים שעור חשוב אודות הנהגה, מלוכה וצדק, 'לצד בשורת הגלות ואי השיבה ארצה'

כ"ז באדר, 23.3.20
ירמיהו מ"ב: 'ונטעתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי את הרעה'
ההתלבטות הגדולה בדבר הירידה למצרים לאחר החורבן ולאחר רצח גדליה

כ"ו בניסן, 20.4.20
יחזקאל י': 'ויצא כבוד ה' מעל מפתן הבית'
יחזקאל ממשיך לראות מראות מרכבה

י' באייר, 4.5.20
יחזקאל כ': 'וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם'
חרף הכעס על חילול השבת ועל העבודה הזרה על כל גבעה בארץ המובטחת – יבוא יום קיבוץ הגלויות אל אדמת ישראל 'ביד חזקה ובזרוע נטויה'

כ"ד באייר, 18.5.20
יחזקאל ל': 'הנני אל פרעה מלך מצריים'
נפילתה של מצרים ביד בבל, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

ט' בסיוון, 1.6.20
יחזקאל מ' – 'במראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל'
מלווים את איש הנחושת עם קנה המידה בידו, המודד את העיר לפרטיה

כ"ג בסיוון, 15.6.20
הושע ב': 'וארשתיך לי לעולם... וארשתיך לי באמונה...'
פותחים את ספר הושע בנזיפה חמורה ובפרידה, ולאחריהן באהבה גדולה ובקשר בל יינתק

ז' בתמוז, 29.6.20
הושע י"ב: 'וברית עם אשור יכרותו, ושמן למצריים יובל'
שוב כעס גדול על אפרים וסיום הספר בהשלמה ובחברות מחודשת

צילום: לע"מ