על ספו של הדרור

סוגיות עומק נבחרות במלחמת העצמאות, מפי משה חרמץ
תאריך: 11/10/2019
יום ראשון י"ב בחשון תש"פ
שעה: 12:00 AM
Availability: In stock
₪ 560.00

מרצה משה חרמץ
שמונה מפגשי הרצאות
ימי ראשון מדי שלושה שבועות | 19:30-18:00
מועד הפתיחה י"ב בחשוון תש"פ, 10.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך

י"ב בחשוון, 10.11.19 | 'תשובתנו נחושה - נצח ירושלים!'
סיפורו של גוש עציון

ג' בכסלו, 1.12.19 | 'לבוקר – פלישה...'
פלישת צבאות ערב – סכנה קיומית למדינה הצעירה

י"ז בכסלו, 15.12.19 | 'דבר מבקיעי הדרך'
קרבות לטרון – הפצע הפתוח של מלחמת העצמאות

ח' בטבת, 5.1.20 | 'וברוך שהביא את עַמו עד הלום'
הפלישה המצרית מדרום וסיפורו של גשר 'עד הלום'

כ"ט בטבת, 26.1.20 | 'האמיני יום יבוא'...
שירי תש"ח - מספרים ושרים...

כ"ח בשבט, 23.2.20 | 'פנים אל מול פנים'
יישוביי הדרום אל מול הפולש המצרי

י"ט באדר, 15.3.20 | 'אני עומד על החומה'...
סיפורו של הרובע היהודי בתש"ח

ד' בניסן, 29.3.20 | 'את זמר הפלוגות נשיר נא למזכרת'
כיס פלוג'ה – תל חי של המצרים

כ"ה בניסן, 19.4.20 | 'ציון הלא תשאלי...?'
מקומה של ירושלים בתנועה הציונית

*תמונה: הנס פין 1947 לע"מ. מעפילים על גבי אניית מדינת היהודים של ההגנה בהגיעם לנמל חיפה.


 

מרצה משה חרמץ
שמונה מפגשי הרצאות
ימי ראשון מדי שלושה שבועות | 19:30-18:00
מועד הפתיחה י"ב בחשוון תש"פ, 10.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך

י"ב בחשוון, 10.11.19 | 'תשובתנו נחושה - נצח ירושלים!'
סיפורו של גוש עציון

ג' בכסלו, 1.12.19 | 'לבוקר – פלישה...'
פלישת צבאות ערב – סכנה קיומית למדינה הצעירה

י"ז בכסלו, 15.12.19 | 'דבר מבקיעי הדרך'
קרבות לטרון – הפצע הפתוח של מלחמת העצמאות

ח' בטבת, 5.1.20 | 'וברוך שהביא את עַמו עד הלום'
הפלישה המצרית מדרום וסיפורו של גשר 'עד הלום'

כ"ט בטבת, 26.1.20 | 'האמיני יום יבוא'...
שירי תש"ח - מספרים ושרים...

כ"ח בשבט, 23.2.20 | 'פנים אל מול פנים'
יישוביי הדרום אל מול הפולש המצרי

י"ט באדר, 15.3.20 | 'אני עומד על החומה'...
סיפורו של הרובע היהודי בתש"ח

ד' בניסן, 29.3.20 | 'את זמר הפלוגות נשיר נא למזכרת'
כיס פלוג'ה – תל חי של המצרים

כ"ה בניסן, 19.4.20 | 'ציון הלא תשאלי...?'
מקומה של ירושלים בתנועה הציונית

*תמונה: הנס פין 1947 לע"מ. מעפילים על גבי אניית מדינת היהודים של ההגנה בהגיעם לנמל חיפה.