רוחות חדשות (ימי ה', 12:30-11:30, פתיחה 2.2)

תמורות בעולם היהודי בעת החדשה
תאריך: 2/2/2023
יום חמישי י"א בשבט תשפ"ג
שעה: 11:30 AM
₪ 335.00

רוחות חדשות במערב
תמורות בעם היהודי בעת החדשה

מאז המהפכה הצרפתית, עמדו היהודים באירופה בפני אתגרי האמנציפציה והעולם המודרני. מול האפשרות להשתלב כאזרחים ולשפר את חייהם, ארבה סכנת אובדן הזהות היהודית. כך נוצרו זרמים שונים שהשפעתם על העולם היהודי ניכרת עד ימינו.

תשע הרצאות | בימי חמישי מדי שבועיים | 12:30-11:30 | בזום
רכזת הקורס: רננה זר-כבוד־ארליך

מרצה הקורס: אוריאל פיינרמן
פתיחה: יום חמישי, י"א בשבט, 2.2.23


יום חמישי, י"א בשבט, 2.2

"צרפת היא המולדת שלנו..."
מדוע כינס נפוליאון את הסנהדרין?


יום חמישי, כ"ה בשבט, 16.2
לחיות בשני עולמות
מי היה משה מנדלסון?


יום חמישי, ט' באדר, 2.3
"הקיסר יאוזפוס השני ירום הודו"
הזהות היהודית במבחן העת החדשה


יום חמישי, כ"ג באדר, 16.3
"תורה עם דרך ארץ"
הרב שמשון רפאל הירש והניאו-אורתודוקסיה

יום חמישי, כ"ט בניסן, 20.4
"העלילה מסרבת למות"
הפרוטוקולים של זקני ציון והאנטישמיות החדשה


יום חמישי, י"ג באייר , 4.5
"חדש אסור מן התורה"
החת"ם סופר וראשיתה של האולטרה־אורתודוקסיה

יום חמישי, כ"ז באייר , 18.5
"כל ישראל חברים"
 
כיצד שינתה כי"ח את פני יהדות המזרח 


יום חמישי, י"ב בסיוון , 1.6
"פיה פתחה בחכמה"
תמורות במעמד האישה היהודיה


יום חמישי, כ"ו בסיוון , 15.6
"ציונות בלי מרכאות"
 מי באמת היה בנימין זאב הרצל?


לפרטים נוספים: טל' 02-5398855

 

  

רוחות חדשות במערב
תמורות בעם היהודי בעת החדשה

מאז המהפכה הצרפתית, עמדו היהודים באירופה בפני אתגרי האמנציפציה והעולם המודרני. מול האפשרות להשתלב כאזרחים ולשפר את חייהם, ארבה סכנת אובדן הזהות היהודית. כך נוצרו זרמים שונים שהשפעתם על העולם היהודי ניכרת עד ימינו.

תשע הרצאות | בימי חמישי מדי שבועיים | 12:30-11:30 | בזום
רכזת הקורס: רננה זר-כבוד־ארליך

מרצה הקורס: אוריאל פיינרמן
פתיחה: יום חמישי, י"א בשבט, 2.2.23


יום חמישי, י"א בשבט, 2.2

"צרפת היא המולדת שלנו..."
מדוע כינס נפוליאון את הסנהדרין?


יום חמישי, כ"ה בשבט, 16.2
לחיות בשני עולמות
מי היה משה מנדלסון?


יום חמישי, ט' באדר, 2.3
"הקיסר יאוזפוס השני ירום הודו"
הזהות היהודית במבחן העת החדשה


יום חמישי, כ"ג באדר, 16.3
"תורה עם דרך ארץ"
הרב שמשון רפאל הירש והניאו-אורתודוקסיה

יום חמישי, כ"ט בניסן, 20.4
"העלילה מסרבת למות"
הפרוטוקולים של זקני ציון והאנטישמיות החדשה


יום חמישי, י"ג באייר , 4.5
"חדש אסור מן התורה"
החת"ם סופר וראשיתה של האולטרה־אורתודוקסיה

יום חמישי, כ"ז באייר , 18.5
"כל ישראל חברים"
 
כיצד שינתה כי"ח את פני יהדות המזרח 


יום חמישי, י"ב בסיוון , 1.6
"פיה פתחה בחכמה"
תמורות במעמד האישה היהודיה


יום חמישי, כ"ו בסיוון , 15.6
"ציונות בלי מרכאות"
 מי באמת היה בנימין זאב הרצל?


לפרטים נוספים: טל' 02-5398855