שישי ירושלמי

עשר קלסיקות ירושלמיות ופינות חמד מעלות געגוע חוברות יחד לסדרת מפגשים הנוגעת וטועמת ממגוון תחומיה של עירנו המיוחדת
תאריך: 11/8/2019
יום שישי י' בחשון תש"פ
שעה: 12:00 AM
Availability: In stock
₪ 980.00

עשרה סיורים
ימי שישי | 13:00-8:30
ימי חמישי | 20:00-16:00
מועד הפתיחה י' בחשוון תש"פ, 8.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד - ארליך
דרגת קושי קלה


יום שישי | י' בחשוון, 8.11.19
בואך ירושלים...

במערב רחוב יפו, על שכונותיו הבלתי מוכרות, אתריו המפתיעים וקהילותיו המגוונות
מדריך ד"ר ראובן גפני

יום חמישי | ז' בכסלו, 5.12.19

'הדבר החשוב באמת סמוי מן העין'

ביקור במנהרת הכותל, על חידושיה, סודותיה וצפונותיה.. והליכה תת קרקעית לאורכו של הכותל המערבי

מדריך שמואל בהט


'הרצל וכל האדונים הנכבדים'

בעקבות ביקורו של הרצל בירושלים: מתחנת הרכבת לשכונת ממילא ולרחוב הנביאים נוסח תרנ"ח
מדריך אוריאל פיינרמן

יום שישי | ו' בטבת, 3.1.20
'כל גבעה נישאה בשולי העיר היא שטח בר'

בעקבות הצומח הייחודי של העיר - בין צומח כתלים וחומות, צומח מובלעות טבע ועמקים בעיר
וצומח סְפר בין ההר למדבר
מדריכה עדנה אשד

יום שישי | ה' בשבט, 31.1.20
'ויקרא לה עיר דוד'
בנבכי עיר דוד, על חפירותיה החדשות
מדריך שמואל בהט


יום חמישי | ב' באדר, 27.2.20
'נדרתי הנדר לזכור את הכול'...

יד ושם - מן האנדרטאות בחוץ למוזיאון ההיסטורי
מדריך משה חרמץ


יום שישי | ב' בניסן, 27.3.20
'את עיניך שא מזרחה'...

במורד הר הזיתים: סיפורו של עמנו דרך סיפור אנשיו, קבריו וקהילותיו...
מדריכה שרה ברנע

יום שישי | ל' בניסן, 24.4.20
סובו ציון והכירוה, סיפרו ישוביה...

עטרות ונווה יעקב, סיפורם של המושבים החקלאיים מצפון לירושלים טרם קום המדינה
מדריך ד"ר יוסי שפנייר

יום שישי | כ' באייר, 14.5.20

'הרצל וכל האדונים הנכבדים'

בעקבות ביקורו של הרצל בירושלים מתחנת הרכבת לשכונת ממילא ולרחוב הנביאים נוסח תרנ"ח

מדריך אוריאל פיינרמן


'הדבר החשוב באמת סמוי מן העין'

מנהרת הכותל - על חידושיה, סודותיה וצפונותיה... כולל הליכה תת-קרקעית לאורכו של הכותל המערבי
מדריך שמואל בהט

יום חמישי | י"ב בסיוון, 4.6.20
'ורועה אחד יהיה לכולם'

בית נשיא המדינה דהיום וצריף הנשיאות בימי הנשיא יצחק בן-צבי
מדריכה תרצה רבינוביץ

יום שישי | כ"ו בסיוון, 18.6.20
ברחובנו הצר...

בין הסמטאות הציוריותופסיפס העדות המרגש,סיור מעלה געגוע בשכונות הנחלאות
מדריכה עדנה עסיס

צילום: ברוך גיאן

 

עשרה סיורים
ימי שישי | 13:00-8:30
ימי חמישי | 20:00-16:00
מועד הפתיחה י' בחשוון תש"פ, 8.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד - ארליך
דרגת קושי קלה


יום שישי | י' בחשוון, 8.11.19
בואך ירושלים...

במערב רחוב יפו, על שכונותיו הבלתי מוכרות, אתריו המפתיעים וקהילותיו המגוונות
מדריך ד"ר ראובן גפני

יום חמישי | ז' בכסלו, 5.12.19

'הדבר החשוב באמת סמוי מן העין'

ביקור במנהרת הכותל, על חידושיה, סודותיה וצפונותיה.. והליכה תת קרקעית לאורכו של הכותל המערבי

מדריך שמואל בהט


'הרצל וכל האדונים הנכבדים'

בעקבות ביקורו של הרצל בירושלים: מתחנת הרכבת לשכונת ממילא ולרחוב הנביאים נוסח תרנ"ח
מדריך אוריאל פיינרמן

יום שישי | ו' בטבת, 3.1.20
'כל גבעה נישאה בשולי העיר היא שטח בר'

בעקבות הצומח הייחודי של העיר - בין צומח כתלים וחומות, צומח מובלעות טבע ועמקים בעיר
וצומח סְפר בין ההר למדבר
מדריכה עדנה אשד

יום שישי | ה' בשבט, 31.1.20
'ויקרא לה עיר דוד'
בנבכי עיר דוד, על חפירותיה החדשות
מדריך שמואל בהט


יום חמישי | ב' באדר, 27.2.20
'נדרתי הנדר לזכור את הכול'...

יד ושם - מן האנדרטאות בחוץ למוזיאון ההיסטורי
מדריך משה חרמץ


יום שישי | ב' בניסן, 27.3.20
'את עיניך שא מזרחה'...

במורד הר הזיתים: סיפורו של עמנו דרך סיפור אנשיו, קבריו וקהילותיו...
מדריכה שרה ברנע

יום שישי | ל' בניסן, 24.4.20
סובו ציון והכירוה, סיפרו ישוביה...

עטרות ונווה יעקב, סיפורם של המושבים החקלאיים מצפון לירושלים טרם קום המדינה
מדריך ד"ר יוסי שפנייר

יום שישי | כ' באייר, 14.5.20

'הרצל וכל האדונים הנכבדים'

בעקבות ביקורו של הרצל בירושלים מתחנת הרכבת לשכונת ממילא ולרחוב הנביאים נוסח תרנ"ח

מדריך אוריאל פיינרמן


'הדבר החשוב באמת סמוי מן העין'

מנהרת הכותל - על חידושיה, סודותיה וצפונותיה... כולל הליכה תת-קרקעית לאורכו של הכותל המערבי
מדריך שמואל בהט

יום חמישי | י"ב בסיוון, 4.6.20
'ורועה אחד יהיה לכולם'

בית נשיא המדינה דהיום וצריף הנשיאות בימי הנשיא יצחק בן-צבי
מדריכה תרצה רבינוביץ

יום שישי | כ"ו בסיוון, 18.6.20
ברחובנו הצר...

בין הסמטאות הציוריותופסיפס העדות המרגש,סיור מעלה געגוע בשכונות הנחלאות
מדריכה עדנה עסיס

צילום: ברוך גיאן