קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג

קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג
תאריך: 9/5/2022
יום שני ט' באלול תשפ"ב
שעה: 12:00 AM
₪ 950.00

קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג
5.9.22-31.3.23

קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג
5.9.22-31.3.23