אתרים מספרים ציונות (ימי ה', 10:45-9:00, פתיחה 21.10)

אתרים נבחרים המספרים פרק חשוב בתולדות הציונות והארץ
תאריך: 10/21/2021
יום חמישי ט"ו בחשון תשפ"ב
שעה: 9:00 AM
₪ 225.00

אתרים מספרים ציונות
אתרים נבחרים המספרים פרק חשוב בתולדות הציונות והארץ
 
שישה מפגשי הרצאות בימי חמישי מדי שבועיים10:45-9:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה בת רבע שעה ביניהם
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך


יום חמישי, 21.10.21, ט"ו בחשוון תשפ"ב
כרם היה לידידי בקרן בן שמן
חוות בן שמן וסיפורן של החוות החקלאיות הלאומיות.

ד"ר מיכל אורן

יום חמישי, 4.11.21, כ"ט בחשוון תשפ"ב
לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן
סיפורו של בית הספר 'בצלאל', אומנות יהודית או יודאיקה?
תמר הירדני

יום חמישי, 18.11.2021, י"ד בכסלו תשפ"ב

אני הולך לבית שאן
העיירה בית שאן וסיפורם של יהודי הערים הערביות בימי טרום מדינה. 

ד"ר ראובן גפני

יום חמישי, 2.12.21, כ"ח בכסלו תשפ"ב (חנוכה)
מעל פסגת הר הצופים
האוניברסיטה העברית והמעש הציוני בירושלים
ד"ר שמואל בהט


יום חמישי, 16.12.21, י"ב בטבת תשפ"ב
בין הרי חברון
סיפורו של גוש עציון וסיפורם של יישובי המעטפת הדרומית לירושלים במלחמת העצמאות.
משה חרמץ
*הרצאה זו לא תוקלט 

יום חמישי, 30.12.21, כ"ו בטבת תשפ"ב
בדרך ההולכים
'כפר עברי' וסיפורם של יישובי המעטפת הצפונית לירושלים במלחמת העצמאות
ד"ר יוסי שפנייר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: 02-5398855


חצר כנרת (צילום: ד"ר אבישי טייכר, ויקיפדיה)

אתרים מספרים ציונות
אתרים נבחרים המספרים פרק חשוב בתולדות הציונות והארץ
 
שישה מפגשי הרצאות בימי חמישי מדי שבועיים10:45-9:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה בת רבע שעה ביניהם
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך


יום חמישי, 21.10.21, ט"ו בחשוון תשפ"ב
כרם היה לידידי בקרן בן שמן
חוות בן שמן וסיפורן של החוות החקלאיות הלאומיות.

ד"ר מיכל אורן

יום חמישי, 4.11.21, כ"ט בחשוון תשפ"ב
לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן
סיפורו של בית הספר 'בצלאל', אומנות יהודית או יודאיקה?
תמר הירדני

יום חמישי, 18.11.2021, י"ד בכסלו תשפ"ב

אני הולך לבית שאן
העיירה בית שאן וסיפורם של יהודי הערים הערביות בימי טרום מדינה. 

ד"ר ראובן גפני

יום חמישי, 2.12.21, כ"ח בכסלו תשפ"ב (חנוכה)
מעל פסגת הר הצופים
האוניברסיטה העברית והמעש הציוני בירושלים
ד"ר שמואל בהט


יום חמישי, 16.12.21, י"ב בטבת תשפ"ב
בין הרי חברון
סיפורו של גוש עציון וסיפורם של יישובי המעטפת הדרומית לירושלים במלחמת העצמאות.
משה חרמץ
*הרצאה זו לא תוקלט 

יום חמישי, 30.12.21, כ"ו בטבת תשפ"ב
בדרך ההולכים
'כפר עברי' וסיפורם של יישובי המעטפת הצפונית לירושלים במלחמת העצמאות
ד"ר יוסי שפנייר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: 02-5398855


חצר כנרת (צילום: ד"ר אבישי טייכר, ויקיפדיה)