כיצד נוצרה ארץ ישראל? (18.3)

ערב עיון לרגל צאת הספר 'כיצד נוצרה ארץ-ישראל בעת החדשה 1949-1799' מאת יהושע בן-אריה, בהוצאת מגנס ויד יצחק בן-צבי
תאריך: 3/18/2019
יום שני י"א באדר ב תשע"ט
שעה: 6:00 PM
Availability: Out of stock
₪ 0.00

17:45 | התכנסות

ברכות

עודד אליָשׁר
יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

יו"ר: פרופ' עירית עמית כהן, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

כיצד נולדת ארץ חדשה? לאומיות וגיאוגרפיה | פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית
תרומתו של יהושע בן-אריה למחקר ארץ ישראל | פרופ' גדעון ביגר, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב
על הספר | פרופ' יהושע בן-אריה, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית

הכניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש
לפרטים נוספים >> 02-5398855

17:45 | התכנסות

ברכות

עודד אליָשׁר
יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

יו"ר: פרופ' עירית עמית כהן, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

כיצד נולדת ארץ חדשה? לאומיות וגיאוגרפיה | פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית
תרומתו של יהושע בן-אריה למחקר ארץ ישראל | פרופ' גדעון ביגר, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב
על הספר | פרופ' יהושע בן-אריה, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית

הכניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש
לפרטים נוספים >> 02-5398855