הכרת ירושלים בית ראשון (ימי א', 19:00-18:00, פתיחה 18.10)

שמונה מפגשים: אל ראשיתה של ירושלים בימי בית ראשון, בין מלכות לגלות
תאריך: 10/18/2020
יום ראשון ל' בתשרי תשפ"א
שעה: 12:00 AM
₪ 240.00

בין מלכות לגלות - הכרת ירושלים בימי הבית הראשון
'הכרת ירושלים' הוא הקורס המעמיק והיסודי ביותר על תולדות העיר. השנה נצלול אל ימי ראשיתה של ירושלים - אל הדמויות, האמונות והמפעלים שעיצבו רבים מספרי המקרא. זאת לאור גילויים חדשים ומחקרים עדכניים בארכאולוגיה של הבית הראשון.

שמונה מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי שבוע | 19:00-18:00
רכזת הקורס: נעמה ניסני


יום ראשון, 18.10.20, ל' בתשרי תשפ"א
"וחרב שלופה על ירושלים" - רגע התקדשותה של ירושלים
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
לתולדות ירושלים הכנענית 
מרצה: ד"ר שמואל בהט, אוניברסיטת חיפה
 
יום ראשון, 1.11.20, י"ד בחשוון תשפ"א
ירושלים של דוד ושלמה
מרצה: ד"ר עומר סרגי, אוניברסיטת תל אביב

יום ראשון, 8.11.20, כ"א בחשוון תשפ"א
ממלכת ירושלים - מבט מהשפלה
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל, האוניברסיטה העברית ורשות העתיקות

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
מפעלי המים של ירושלים המקראית
מרצה: פרופ' רוני רייך, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 22.11.20, ו' בכסלו תשפ"א
עם לבדד ישכון?  
פוליטיקה עולמית במבט מירושלים
מרצה: אפרת נתן


יום ראשון, 29.11.20, י"ג בכסלו תשפ"א
אימפריאליזם, אוניברסליזם ואחרית הימים
תגובות ירושלמיות למסע סנחריב

מרצה: ד"ר הלל מאלי, אוניברסיטת ניו יורק

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א
'היכל ה' המה' 
בין פולחן לנבואה בימי הבית הראשון

מרצה: ד"ר הלל מאלי, אוניברסיטת ניו יורק
         
למעוניינים, מפגש תשיעי (תשלום ייגבה בנפרד):
יום ראשון, 20.12.20, ה' בטבת תשפ"א
חידושים בארכיאולוגיה של תקופת הבית הראשון בירושלים
מרצה: ד"ר שמואל בהט, אוניברסיטת חיפה

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855

 

בתמונה: דגם ירושלים בימי הבית הראשון. צילום: יוני שפירא

בין מלכות לגלות - הכרת ירושלים בימי הבית הראשון
'הכרת ירושלים' הוא הקורס המעמיק והיסודי ביותר על תולדות העיר. השנה נצלול אל ימי ראשיתה של ירושלים - אל הדמויות, האמונות והמפעלים שעיצבו רבים מספרי המקרא. זאת לאור גילויים חדשים ומחקרים עדכניים בארכאולוגיה של הבית הראשון.

שמונה מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי שבוע | 19:00-18:00
רכזת הקורס: נעמה ניסני


יום ראשון, 18.10.20, ל' בתשרי תשפ"א
"וחרב שלופה על ירושלים" - רגע התקדשותה של ירושלים
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
לתולדות ירושלים הכנענית 
מרצה: ד"ר שמואל בהט, אוניברסיטת חיפה
 
יום ראשון, 1.11.20, י"ד בחשוון תשפ"א
ירושלים של דוד ושלמה
מרצה: ד"ר עומר סרגי, אוניברסיטת תל אביב

יום ראשון, 8.11.20, כ"א בחשוון תשפ"א
ממלכת ירושלים - מבט מהשפלה
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל, האוניברסיטה העברית ורשות העתיקות

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
מפעלי המים של ירושלים המקראית
מרצה: פרופ' רוני רייך, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 22.11.20, ו' בכסלו תשפ"א
עם לבדד ישכון?  
פוליטיקה עולמית במבט מירושלים
מרצה: אפרת נתן


יום ראשון, 29.11.20, י"ג בכסלו תשפ"א
אימפריאליזם, אוניברסליזם ואחרית הימים
תגובות ירושלמיות למסע סנחריב

מרצה: ד"ר הלל מאלי, אוניברסיטת ניו יורק

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א
'היכל ה' המה' 
בין פולחן לנבואה בימי הבית הראשון

מרצה: ד"ר הלל מאלי, אוניברסיטת ניו יורק
         
למעוניינים, מפגש תשיעי (תשלום ייגבה בנפרד):
יום ראשון, 20.12.20, ה' בטבת תשפ"א
חידושים בארכיאולוגיה של תקופת הבית הראשון בירושלים
מרצה: ד"ר שמואל בהט, אוניברסיטת חיפה

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855

 

בתמונה: דגם ירושלים בימי הבית הראשון. צילום: יוני שפירא