יהדות תימן בצל שלטון האסלאם מראשיתו ועד ימינו (17.3)

עיון לרגל צאת הספר 'יהדות תימן בצל האסלאם מראשיתו ועד ימינו' מאת פרופ' יוסף יובל טובי, בהוצאת משגב ירושלים
תאריך: 3/17/2019
יום ראשון י' באדר ב תשע"ט
שעה: 6:00 PM
Availability: In stock
₪ 0.00

יום ראשון י' באדר ב' 17.3.19

18:00-20:00

יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

 

18:00 | התכנסות

ברכות
פרופ' עפרה תירוש־בקר, ראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ירון בן־נאה, מנהל משגב ירושלים, מרכז מחקר לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח

דוברים
יו"ר: מאיר מ' בר־אשר, האוניברסיטה העברית בירושלים

בין יהודים ומוסלמים: היבטים השוואתיים | פרופ' אסתר מאיר־גליצנשטיין, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

בין יהדות לאסלאם, בין תימן לאוקיינוס | ד"ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

דברי תגובה | פרופ' יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה

לפרטים נוספים ולהרשמה >> 02-5398855

יום ראשון י' באדר ב' 17.3.19

18:00-20:00

יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

 

18:00 | התכנסות

ברכות
פרופ' עפרה תירוש־בקר, ראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ירון בן־נאה, מנהל משגב ירושלים, מרכז מחקר לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח

דוברים
יו"ר: מאיר מ' בר־אשר, האוניברסיטה העברית בירושלים

בין יהודים ומוסלמים: היבטים השוואתיים | פרופ' אסתר מאיר־גליצנשטיין, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

בין יהדות לאסלאם, בין תימן לאוקיינוס | ד"ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

דברי תגובה | פרופ' יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה

לפרטים נוספים ולהרשמה >> 02-5398855