מסע תענוגות בארץ הקודש - מפגשים בזום (ימי ד', 19:30-18:00, פתיחה: 20.10)

מפגשים מקוונים בזום
תאריך: 10/20/2021
יום רביעי י"ד בחשון תשפ"ב
שעה: 6:00 PM
₪ 190.00

'מסע תענוגות בארץ הקודש'
בעקבות מסעותיהם של נוסעים יהודים לארץ ישראל במהלך הדורות
מרצה: אוריאל פיינרמן

חמישה מפגשי הרצאות בזום | בימי רביעי מדי שבועיים | 19:30-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך 


יום רביעי, 20.10.21, י"ד בחשוון תשפ"ב
כי נוסע גדול היה בנימין מטודלה
סיפור מסעותיו המסתורי והמרתק של בנימין מטודלה.
אוריאל פיינרמן

יום רביעי, 3.11.21, כ"ח בחשוון תשפ"ב
כל מקום שאני נוסע, אני נוסע רק לארץ ישראל
מסעו של רבי נחמן לארץ בימי מלחמה סוערים ומסוכנים.
אוריאל פיינרמן

יום רביעי 17.11.21 י"ג בכסלו תשפ"ב
אימתי קאתי מר?
סיפור מסעו הבלתי מוכר של האדמו"ר ממונקאטש לארץ.
ד"ר ראובן גפני

יום רביעי 15.12.21 י"א בטבת תשפ"ב
לשנה הבאה בירושלים
סיפור ביקורו היחיד של הרצל וחבורתו בארץ, בין התרגשות, סלידה וחשש.
אוריאל פיינרמן

יום רביעי 29.12.21 כ"ה בטבת
החול נהפך לאבן, והאבן היתה לראש פינה
מסעותיו של רוטשילד לארץ ישראל - מפילנטרופ קשוח לציוני נרגש.
אוריאל פיינרמן

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855


תצלום: מוזיאון הרצל, פיקיוויקי.

'מסע תענוגות בארץ הקודש'
בעקבות מסעותיהם של נוסעים יהודים לארץ ישראל במהלך הדורות
מרצה: אוריאל פיינרמן

חמישה מפגשי הרצאות בזום | בימי רביעי מדי שבועיים | 19:30-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך 


יום רביעי, 20.10.21, י"ד בחשוון תשפ"ב
כי נוסע גדול היה בנימין מטודלה
סיפור מסעותיו המסתורי והמרתק של בנימין מטודלה.
אוריאל פיינרמן

יום רביעי, 3.11.21, כ"ח בחשוון תשפ"ב
כל מקום שאני נוסע, אני נוסע רק לארץ ישראל
מסעו של רבי נחמן לארץ בימי מלחמה סוערים ומסוכנים.
אוריאל פיינרמן

יום רביעי 17.11.21 י"ג בכסלו תשפ"ב
אימתי קאתי מר?
סיפור מסעו הבלתי מוכר של האדמו"ר ממונקאטש לארץ.
ד"ר ראובן גפני

יום רביעי 15.12.21 י"א בטבת תשפ"ב
לשנה הבאה בירושלים
סיפור ביקורו היחיד של הרצל וחבורתו בארץ, בין התרגשות, סלידה וחשש.
אוריאל פיינרמן

יום רביעי 29.12.21 כ"ה בטבת
החול נהפך לאבן, והאבן היתה לראש פינה
מסעותיו של רוטשילד לארץ ישראל - מפילנטרופ קשוח לציוני נרגש.
אוריאל פיינרמן

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855


תצלום: מוזיאון הרצל, פיקיוויקי.