עומדים על הפרק (ימי ב', 18:00-19:00, פתיחה 26.10)

חמישה מפגשים עם ספרי תהילים: הפרק היומי עם הרב ד"ר בני לאו, במסגרת מיזם 929
תאריך: 10/26/2020
יום שני ח' בחשון תשפ"א
שעה: 12:00 AM
₪ 150.00

עומדים על הפרק 
ממשיכים ללוות את מיזם 929 וללמוד את הפרק היומי
חמישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבועיים | 19:00-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: הרב ד"ר בני לאו

יום שני, 26.10.20, ח' בחשוון תשפ"א 
'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' 
סודו של ספר תהילים, השונה כל כך מן הספרים התנ"כיים בהם פגשנו עד כה. הפרק היומי - תהילים ל'

יום שני, 9.11.20, כ"ב בחשוון תשפ"א
'כי אפפו עלי רעות עד אין מספר' 

תפילות אדם בצר לו מעומק תהומות ולב. הפרק היומי - תהילים מ'

יום שני, 23.11.20, ז' בכסלו תשפ"א
'מציון מכלל יופי אלוהים הופיע'
על שירת ירושלים בפרקי התהילים. הפרק היומי - תהילים נ'

יום שני, 7.12.20, כ"א בכסלו תשפ"א 
'וישוב יואב ויך את אדום בגיא מלח' 
על ארועים בחיי דוד, הבאים לידי ביטוי בפרקי התהילים. הפרק היומי - תהילים ס'

יום שני, 21.12.20, ו' בטבת תשפ"א
'מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי'
סיפור חייו של דוד ושיחו האישי של אדם עם האל בצר לו. הפרק היומי - תהילים ע'

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855

עומדים על הפרק 
ממשיכים ללוות את מיזם 929 וללמוד את הפרק היומי
חמישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבועיים | 19:00-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: הרב ד"ר בני לאו

יום שני, 26.10.20, ח' בחשוון תשפ"א 
'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' 
סודו של ספר תהילים, השונה כל כך מן הספרים התנ"כיים בהם פגשנו עד כה. הפרק היומי - תהילים ל'

יום שני, 9.11.20, כ"ב בחשוון תשפ"א
'כי אפפו עלי רעות עד אין מספר' 

תפילות אדם בצר לו מעומק תהומות ולב. הפרק היומי - תהילים מ'

יום שני, 23.11.20, ז' בכסלו תשפ"א
'מציון מכלל יופי אלוהים הופיע'
על שירת ירושלים בפרקי התהילים. הפרק היומי - תהילים נ'

יום שני, 7.12.20, כ"א בכסלו תשפ"א 
'וישוב יואב ויך את אדום בגיא מלח' 
על ארועים בחיי דוד, הבאים לידי ביטוי בפרקי התהילים. הפרק היומי - תהילים ס'

יום שני, 21.12.20, ו' בטבת תשפ"א
'מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי'
סיפור חייו של דוד ושיחו האישי של אדם עם האל בצר לו. הפרק היומי - תהילים ע'

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855