רקמה אנושית: העדה הדרוזית (ימי ד', 18:00-19:00, פתיחה 7.7)

הדרוזים, אמונתם ותולדותיהם בישראל ובמרחב הסובב - בזום
תאריך: 7/7/2021
יום רביעי כ"ז בתמוז תשפ"א
שעה: 12:00 AM
₪ 175.00

רקמה אנושית - פסיפס העדות במרחב הישראלי
אחד ממאפייניה של ישראל הוא המגוון האנושי, הדתי והעדתי הלא־יהודי שבה. הקורס ייבחן את הרקע ההיסטורי לצמיחתן של קבוצות אלו, את האמונה הדתית הייחודית של כל עדה ואת מבני הקודש ודרכי הפולחן בהן. בתכנית הקיץ נכיר לעומק את העדה הדרוזית בארץ ובמרחב הסובב. בהמשך השנה נדון בעלווים, בבהאים ובאחמדים, ובזרמים הנוצריים השונים.

חמישה מפגשי הרצאות בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00 | בזום
רכז הקורס: דב נוטקביץ 

יום רביעי, 7.7.21, כ"ז בתמוז תשפ"א 
הדת הדרוזית - הופעתה והתפתחותה
נתאר את צמיחתה של הדת הדרוזית מתוך השיעה האסמאעילית-הפאטמית ואת הרקע להתפצלות מן האסמאעיליה. נדון בצעדים הראשונים בהתפתחותה במצרים, בבריחתם של מאמיני הדת לסוריה ובהמשך התפתחותה של הדת ב'סוריה רבתי' (סוריה, לבנון וארץ ישראל).
מרצה: פרופ' מאיר בר־אשר

יום רביעי, 14.7.21, ה' באב תשפ"א  
עיקרי האמונה של הדת הדרוזית וכתבי הקודש שלה
נכיר את עיקרי האמונה של הדת; נבחן את זיקתה של הדת הדרוזית לאסלאם שממנו פרשה - מה נטלה מן האסלאם ופיתחה בדרך ייחודית לה ומה דחתה; נעסוק בסודיותה של הדת, בתפיסת האלוהות הייחודית לה, במצוות הדת ובתכניהן העיקריים של "איגרות החכמה" (כתבי הקודש של הדת).
מרצה: פרופ' מאיר בר־אשר

יום רביעי, 21.7.21, י"ב באב תשפ"א
הדרוזים והמדינה המודרנית בסוריה ובלבנון
נדון בהיסטוריה המודרנית של הדרוזים בשתי הארצות מאז שלהי התקופה העות'מאנית ועד לימינו, עם דגש על מידת מעורבות של הדרוזים בניסיון לעצב מחדש את המרחב הציבורי והפוליטי במדינותיהם. כמו כן נכיר את אופני השתלבותם של הדרוזים בתנועות מהפכניות ואנטי־ממסדיות.
מרצה: ד"ר יוסרי ח'יזראן

יום רביעי, 28.7.21, י"ט באב תשפ"א
גבעה רמה ועץ רענן: פולחן האדם והמקום הקדוש בדת הדרוזית (סיור וירטואלי)
רבים הם המקומות הקדושים לדרוזים בצפון הארץ, בבקעת הלבנון ועוד - והם מתייחסים לנביא, לאישיות דתית או לדמות מופת. נכיר כמה מאתרי הפולחן הגדולים המקודשים לדרוזים בגליל ובלבנון (נבי שועייב, נבי סבלאן ואחרים), את בית התפילה הדרוזי (ח'לווה) ונעמוד על המנהגים ועל הפולחן הנוהגים בהם.
מרצה: ניר קינן  

יום רביעי, 4.8.21, כ"ו באב תשפ"א 
"ברית הדמים": הדרוזים והחברה הישראלית
מאז תקופת המנדט, מרבית הדרוזים במדינת ישראל בחרו בשותפות על-פני עוינות והפכו לחלק מהמרקם האזרחי בישראל. כיצד נוצרה ברית ייחודית זו? מדוע הדרוזים העדיפו את הציונות על פני הלאומיות הערבית? באלו דרכים ביקשה מדינת ישראל לחזק את הברית?
מרצה: ניר קינן  

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 


שייח' אמין טריף ונכבדים דרוזים צופים במצעד צה"ל, מאי 1962 (צילום: ו' ון דה פול, CC0, ויקיפדיה) 

רקמה אנושית - פסיפס העדות במרחב הישראלי
אחד ממאפייניה של ישראל הוא המגוון האנושי, הדתי והעדתי הלא־יהודי שבה. הקורס ייבחן את הרקע ההיסטורי לצמיחתן של קבוצות אלו, את האמונה הדתית הייחודית של כל עדה ואת מבני הקודש ודרכי הפולחן בהן. בתכנית הקיץ נכיר לעומק את העדה הדרוזית בארץ ובמרחב הסובב. בהמשך השנה נדון בעלווים, בבהאים ובאחמדים, ובזרמים הנוצריים השונים.

חמישה מפגשי הרצאות בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00 | בזום
רכז הקורס: דב נוטקביץ 

יום רביעי, 7.7.21, כ"ז בתמוז תשפ"א 
הדת הדרוזית - הופעתה והתפתחותה
נתאר את צמיחתה של הדת הדרוזית מתוך השיעה האסמאעילית-הפאטמית ואת הרקע להתפצלות מן האסמאעיליה. נדון בצעדים הראשונים בהתפתחותה במצרים, בבריחתם של מאמיני הדת לסוריה ובהמשך התפתחותה של הדת ב'סוריה רבתי' (סוריה, לבנון וארץ ישראל).
מרצה: פרופ' מאיר בר־אשר

יום רביעי, 14.7.21, ה' באב תשפ"א  
עיקרי האמונה של הדת הדרוזית וכתבי הקודש שלה
נכיר את עיקרי האמונה של הדת; נבחן את זיקתה של הדת הדרוזית לאסלאם שממנו פרשה - מה נטלה מן האסלאם ופיתחה בדרך ייחודית לה ומה דחתה; נעסוק בסודיותה של הדת, בתפיסת האלוהות הייחודית לה, במצוות הדת ובתכניהן העיקריים של "איגרות החכמה" (כתבי הקודש של הדת).
מרצה: פרופ' מאיר בר־אשר

יום רביעי, 21.7.21, י"ב באב תשפ"א
הדרוזים והמדינה המודרנית בסוריה ובלבנון
נדון בהיסטוריה המודרנית של הדרוזים בשתי הארצות מאז שלהי התקופה העות'מאנית ועד לימינו, עם דגש על מידת מעורבות של הדרוזים בניסיון לעצב מחדש את המרחב הציבורי והפוליטי במדינותיהם. כמו כן נכיר את אופני השתלבותם של הדרוזים בתנועות מהפכניות ואנטי־ממסדיות.
מרצה: ד"ר יוסרי ח'יזראן

יום רביעי, 28.7.21, י"ט באב תשפ"א
גבעה רמה ועץ רענן: פולחן האדם והמקום הקדוש בדת הדרוזית (סיור וירטואלי)
רבים הם המקומות הקדושים לדרוזים בצפון הארץ, בבקעת הלבנון ועוד - והם מתייחסים לנביא, לאישיות דתית או לדמות מופת. נכיר כמה מאתרי הפולחן הגדולים המקודשים לדרוזים בגליל ובלבנון (נבי שועייב, נבי סבלאן ואחרים), את בית התפילה הדרוזי (ח'לווה) ונעמוד על המנהגים ועל הפולחן הנוהגים בהם.
מרצה: ניר קינן  

יום רביעי, 4.8.21, כ"ו באב תשפ"א 
"ברית הדמים": הדרוזים והחברה הישראלית
מאז תקופת המנדט, מרבית הדרוזים במדינת ישראל בחרו בשותפות על-פני עוינות והפכו לחלק מהמרקם האזרחי בישראל. כיצד נוצרה ברית ייחודית זו? מדוע הדרוזים העדיפו את הציונות על פני הלאומיות הערבית? באלו דרכים ביקשה מדינת ישראל לחזק את הברית?
מרצה: ניר קינן  

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 


שייח' אמין טריף ונכבדים דרוזים צופים במצעד צה"ל, מאי 1962 (צילום: ו' ון דה פול, CC0, ויקיפדיה)