הספר היהודי בצפון אפריקה - לזכר אברהם הטל (31.5)

ערב הוקרה לפועלו של אברהם הטל ז"ל
תאריך: 31/05/2022
יום שלישי א' בסיון תשפ"ב
שעה: 17:00
₪ 0.00

הספר היהודי בצפון אפריקה
ערב הוקרה לפועלו של אברהם הטל ז"ל
יום שלישי | 31.5.22, א' בסיוון תשפ"ב | 19:30-17:00 
בצריף הנשיא, יד יצחק בן־צבי, אבן גבירול 14, ירושלים


17:00  פתיחה וברכות
פרופ' מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית וראשת מכון בן־צבי
נציג/ת המשפחה

מוזיקה: מעיין ליניק

מושב ראשון
מנחה: פרופ' מרים פרנקל

פרופ' (אמריטוס) יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה
הגיוון הלשוני והעושר הסוגתי (הז'אנרי) של הספרות היהודית בזמן החדש בתוניסיה

יעל ברוך, האוניברסיטה העברית
האיור והכתב: ספרי ילדים להוראת עברית בתוניסיה כסוכני תרבות

ד"ר דוד גדג', האוניברסיטה העברית
הדף הבודד: תרומה חדשה לתולדות הדפוס העברי במגרב

ד"ר לביא שי, מנהל ספריית יד בן־צבי
יסוד מוסד: אוספי אברהם הטל בספריית יד יצחק בן־צבי

מוזיקה: מעיין ליניק

מושב שני: האיש ופועלו
מנחה: פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר־אילן

פרופ' נחם אילן, המכללה האקדמית חמדת
אברהם הטל - ספרן שהיה מקור השראה ומקור סמכות

דברי זיכרונות:
יוחאי גואל, מנהלה לשעבר של ספריית יד בן־צבי
מיכאל גלצר, מכון בן־צבי
נעמה שי־כתריאלי, מכון בן־צבי

ההשתתפות ללא תשלום. בהרשמה מראש | לבירורים 02-5398855

להרשמה:

הספר היהודי בצפון אפריקה
ערב הוקרה לפועלו של אברהם הטל ז"ל
יום שלישי | 31.5.22, א' בסיוון תשפ"ב | 19:30-17:00 
בצריף הנשיא, יד יצחק בן־צבי, אבן גבירול 14, ירושלים


17:00  פתיחה וברכות
פרופ' מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית וראשת מכון בן־צבי
נציג/ת המשפחה

מוזיקה: מעיין ליניק

מושב ראשון
מנחה: פרופ' מרים פרנקל

פרופ' (אמריטוס) יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה
הגיוון הלשוני והעושר הסוגתי (הז'אנרי) של הספרות היהודית בזמן החדש בתוניסיה

יעל ברוך, האוניברסיטה העברית
האיור והכתב: ספרי ילדים להוראת עברית בתוניסיה כסוכני תרבות

ד"ר דוד גדג', האוניברסיטה העברית
הדף הבודד: תרומה חדשה לתולדות הדפוס העברי במגרב

ד"ר לביא שי, מנהל ספריית יד בן־צבי
יסוד מוסד: אוספי אברהם הטל בספריית יד יצחק בן־צבי

מוזיקה: מעיין ליניק

מושב שני: האיש ופועלו
מנחה: פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר־אילן

פרופ' נחם אילן, המכללה האקדמית חמדת
אברהם הטל - ספרן שהיה מקור השראה ומקור סמכות

דברי זיכרונות:
יוחאי גואל, מנהלה לשעבר של ספריית יד בן־צבי
מיכאל גלצר, מכון בן־צבי
נעמה שי־כתריאלי, מכון בן־צבי

ההשתתפות ללא תשלום. בהרשמה מראש | לבירורים 02-5398855

להרשמה: