ארץ־ישראל בשלהי העת העתיקה (30.3)

יום העיון השנתי של האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים
תאריך: 30/03/2023
יום חמישי ח' בניסן תשפ"ג
שעה: 09:30
₪ 0.00

ארץ־ישראל בשלהי העת העתיקה  
יום העיון השנתי של האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים

יום חמישי | 30.3.2023, ח' בניסן תשפ"ג | 18:15-9:30 | בצריף הנשיא, יד יצחק בן־צבי  אבן גבירול 14, ירושלים

9:30 התכנסות 

10:00 – 10:15 ברכות 
יו"ר: פרופ' יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת 

פרופ' יוסף פטריך | יו"ר האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים
ד"ר אמנון רמון | סגן ראש המכון לחקר ארץ־ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

10:15 – 11:45 | מושב ראשון: שלהי העת העתיקה – מחקרים חדשים
יו"ר: פרופ' יעקב אשכנזי

עופר פוגורלסקי | אילת, פטרה והאונומסטיקון של אוסביוס מקיסריה

ד"ר עופר שיאון, ד"ר יותם טפר, נוי שמש ואלכס ויגמן | צפון־מערב הנגב הביזנטי: היישובים וסביבתם לאור סקר ארכיאולוגי חדש

פרופ' קונסטנטין צוקרמן | המגפה היוסטיניאנית: העדות הפפירולוגית ממצרים

רבקה פישמן־דוקר | זיכרון ניצור ארץ־ישראל בכרוניקות ביזנטיות

11:45 – 12:15 הפסקה

12:15 – 14:00 מושב שני: תגליות חדשות בחקר הכנסיות
יו"ר: פרופ' גדעון אבני

פרופ' מוטי אביעם ופרופ' סטיבן נוטלי | גילויה של כנסיית "פטרוס ואנדריאס" בבית ציידה

פרופ' עדי ארליך ורון לביא | המתחם הנוצרי באתר המקדשים בבניאס

ד"ר מיכאל אייזנברג | הקתדרלה בהיפוס (סוסיתא)

ד"ר איתמר טקסל וד"ר נואה דוד מיכאל | ח'רבת עמרה – כפר נוצרי בצפון בקעת באר שבע

פרופ' אלכס פאנטלקין וד"ר לאה די סגני | כנסיית הדיאקוניסיות באשדוד ים והמניין הנזכר בכתובותיה 

14:00 – 15:00 הפסקת צוהריים

15:00 – 16:15 מושב שלישי: ארכיטקטורה, אומנות ועלייה לרגל 
יו"ר: פרופ' עודד עיר־שי 

נטע חגי ארני | לקרוא בין אבני הפסיפס: השלבים, הפטרונים והאותנטיות של פסיפסי טבחה

ד"ר נעה יובל־חכם | 'אל תשלח ידך': יד האל בתיאור עקדת יצחק בפסיפס בית אלפא

ד"ר אחיה כהן־תבור | הכנסיות הפניקיות והבמה הפניקית: מקרה מבחן של זיהוי ליטורגיה בממצא החומרי

ברברה אסטפורובה | אתרי העלייה הנוצרית לרגל בשלהי העת העתיקה סביב ים כנרת: היבטים דתיים־ארכיאולוגיים וממצאים ראשוניים

16:15 – 16:45 הפסקה

16:45 – 18:15 מושב חגיגי לרגל השקת הספר "ארץ־ישראל בשלהי העת העתיקה: מבואות ומחקרים"
בעריכת יוסף פטריך, אורה לימור והלל ניומן, בהוצאת יד יצחק בן־צבי
יו"ר: פרופ' אורה לימור 

הענקת מענק מחקר מיוחד מטעם האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים 
ברכות:
פרופ' ריכב (בוני) רובין | ראש המרכז לחקר ארץ־ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

פרופ' עוזי ליבנר | ראש המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

על הספר: תהליך התגבשותו, מבנהו, דילמות ואתגרים
פאנל בהשתתפות העורכים: פרופ' יוסף פטריך, פרופ' אורה לימור ופרופ' הלל ניומן

פרופ' רינה טלגם | השפעות גומלין בין בתי כנסת וכנסיות: היבטים ליטורגיים ואומנותיים
פרופ' יובל רוטמן | תפיסת הנפש בשלהי העת העתיקה: פרספקטיבה פסיכולוגית על תהליכי ניצור האימפריה

הוועדה המארגנת (לפי סדר הא"ב): פרופ' גדעון אבני, פרופ' יעקב אשכנזי, פרופ' רינה טלגם, פרופ' עוזי ליבנר, פרופ' אורה לימור, פרופ' עודד עיר־שי, פרופ' יוסף פטריך

ללא תשלום | בהרשמה מראש | לפרטים ולהרשמה > 02-5398855

ארץ־ישראל בשלהי העת העתיקה  
יום העיון השנתי של האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים

יום חמישי | 30.3.2023, ח' בניסן תשפ"ג | 18:15-9:30 | בצריף הנשיא, יד יצחק בן־צבי  אבן גבירול 14, ירושלים

9:30 התכנסות 

10:00 – 10:15 ברכות 
יו"ר: פרופ' יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת 

פרופ' יוסף פטריך | יו"ר האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים
ד"ר אמנון רמון | סגן ראש המכון לחקר ארץ־ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

10:15 – 11:45 | מושב ראשון: שלהי העת העתיקה – מחקרים חדשים
יו"ר: פרופ' יעקב אשכנזי

עופר פוגורלסקי | אילת, פטרה והאונומסטיקון של אוסביוס מקיסריה

ד"ר עופר שיאון, ד"ר יותם טפר, נוי שמש ואלכס ויגמן | צפון־מערב הנגב הביזנטי: היישובים וסביבתם לאור סקר ארכיאולוגי חדש

פרופ' קונסטנטין צוקרמן | המגפה היוסטיניאנית: העדות הפפירולוגית ממצרים

רבקה פישמן־דוקר | זיכרון ניצור ארץ־ישראל בכרוניקות ביזנטיות

11:45 – 12:15 הפסקה

12:15 – 14:00 מושב שני: תגליות חדשות בחקר הכנסיות
יו"ר: פרופ' גדעון אבני

פרופ' מוטי אביעם ופרופ' סטיבן נוטלי | גילויה של כנסיית "פטרוס ואנדריאס" בבית ציידה

פרופ' עדי ארליך ורון לביא | המתחם הנוצרי באתר המקדשים בבניאס

ד"ר מיכאל אייזנברג | הקתדרלה בהיפוס (סוסיתא)

ד"ר איתמר טקסל וד"ר נואה דוד מיכאל | ח'רבת עמרה – כפר נוצרי בצפון בקעת באר שבע

פרופ' אלכס פאנטלקין וד"ר לאה די סגני | כנסיית הדיאקוניסיות באשדוד ים והמניין הנזכר בכתובותיה 

14:00 – 15:00 הפסקת צוהריים

15:00 – 16:15 מושב שלישי: ארכיטקטורה, אומנות ועלייה לרגל 
יו"ר: פרופ' עודד עיר־שי 

נטע חגי ארני | לקרוא בין אבני הפסיפס: השלבים, הפטרונים והאותנטיות של פסיפסי טבחה

ד"ר נעה יובל־חכם | 'אל תשלח ידך': יד האל בתיאור עקדת יצחק בפסיפס בית אלפא

ד"ר אחיה כהן־תבור | הכנסיות הפניקיות והבמה הפניקית: מקרה מבחן של זיהוי ליטורגיה בממצא החומרי

ברברה אסטפורובה | אתרי העלייה הנוצרית לרגל בשלהי העת העתיקה סביב ים כנרת: היבטים דתיים־ארכיאולוגיים וממצאים ראשוניים

16:15 – 16:45 הפסקה

16:45 – 18:15 מושב חגיגי לרגל השקת הספר "ארץ־ישראל בשלהי העת העתיקה: מבואות ומחקרים"
בעריכת יוסף פטריך, אורה לימור והלל ניומן, בהוצאת יד יצחק בן־צבי
יו"ר: פרופ' אורה לימור 

הענקת מענק מחקר מיוחד מטעם האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים 
ברכות:
פרופ' ריכב (בוני) רובין | ראש המרכז לחקר ארץ־ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

פרופ' עוזי ליבנר | ראש המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

על הספר: תהליך התגבשותו, מבנהו, דילמות ואתגרים
פאנל בהשתתפות העורכים: פרופ' יוסף פטריך, פרופ' אורה לימור ופרופ' הלל ניומן

פרופ' רינה טלגם | השפעות גומלין בין בתי כנסת וכנסיות: היבטים ליטורגיים ואומנותיים
פרופ' יובל רוטמן | תפיסת הנפש בשלהי העת העתיקה: פרספקטיבה פסיכולוגית על תהליכי ניצור האימפריה

הוועדה המארגנת (לפי סדר הא"ב): פרופ' גדעון אבני, פרופ' יעקב אשכנזי, פרופ' רינה טלגם, פרופ' עוזי ליבנר, פרופ' אורה לימור, פרופ' עודד עיר־שי, פרופ' יוסף פטריך

ללא תשלום | בהרשמה מראש | לפרטים ולהרשמה > 02-5398855