אמנות הבנייה והעיטור בירושלים הממלוכית (23.1)

הרצאה בקורס "הכרת ירושלים"
תאריך: 23/01/2022
יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ב
שעה: 18:00
₪ 45.00

אמנות הבנייה והעיטור בירושלים הממלוכית
נכיר את מפעלי הבנייה המרשימים של הסולטנים הממלוכים - מכלול נרחב של מבנים שייעודם מגוון: מסגדים, מדרסות ללימוד, בימארסתאנים (בתי חולים), ח׳אנקות וזאוויות למיסטיקנים, סבילים לאספקת המים בערים, וכאלות למסחר, תורבות מפוארות לקבורה ועוד. גם אמנות העיטור המוסלמית על מבנים ועל חפצים הגיעה לאחד משיאיה בתקופה זו.
מרצהד"ר חוסני שחאדה

הרצאה בקורס "הכרת ירושלים" - לתוכנית המלאה, לחצו כאן
לפרטים נוספים:
 טל' 02-5398855

צילום: רן בר־יעקב

אמנות הבנייה והעיטור בירושלים הממלוכית
נכיר את מפעלי הבנייה המרשימים של הסולטנים הממלוכים - מכלול נרחב של מבנים שייעודם מגוון: מסגדים, מדרסות ללימוד, בימארסתאנים (בתי חולים), ח׳אנקות וזאוויות למיסטיקנים, סבילים לאספקת המים בערים, וכאלות למסחר, תורבות מפוארות לקבורה ועוד. גם אמנות העיטור המוסלמית על מבנים ועל חפצים הגיעה לאחד משיאיה בתקופה זו.
מרצהד"ר חוסני שחאדה

הרצאה בקורס "הכרת ירושלים" - לתוכנית המלאה, לחצו כאן
לפרטים נוספים:
 טל' 02-5398855

צילום: רן בר־יעקב