'הציונים הראשונים': היהדות הקראית (ימי ד', 18:00-19:00, פתיחה 4.1)

מבט היסטורי ועכשווי על היהדות הקראית - בזום
תאריך: 04/01/2023
יום רביעי י"א בטבת תשפ"ג
שעה: 00:00
₪ 195.00

הציונים הראשונים: היהדות הקראית במבט היסטורי ועכשווי
"הציונים הראשונים", כך כונו הקראים בשל זיקתם החזקה לארץ ישראל ולשפה העברית. ננסה לעקוב אחרי מקורות התנועה, הסיבות להיווצרותה במאה השמינית, הפולמוס עם היהדות הרבנית, התפשטותה ברחבי אגן הים התיכון והמקורות ההיסטוריים על התאולוגיה הקראית ועל הפוליטיקה שמאחורי פעילותה.

חמש הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00 | בזום
רכזת הקורס: סיגל מנור־בנגה 
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרים פרנקל וד"ר חנן חריף

פתיחה: יום רביעי, י"א בטבת תשפ"ג, 4.1.23

יום רביעי, י"א בטבת, 4.1
חדשות וחידושים: תחילת היהדות הקראית וצמיחתה

בהרצאה נצלול לתוך מהפכות המעבר מתקופת התלמוד לתקופה המוסלמית. נתוודע להתפשטות השפה הערבית ולאימוצה באוכלוסייה היהודית הגדולה של האיזור, שהיה תחת שלטון מוסלמי, ונבין את ההשלכות המכריעות של השינוי השלטוני והלשוני. נעיין בראשית הקראות ובנוף הכיתתי של אותם ימים, במטרה להבין את צמיחת הזרם הקראי ביהדות ואת סוד משיכתו עבור יהודים רבים באותה תקופה.
מרצה: פרופ' מרים גולדשטיין

יום רביעי, י"ח בטבת, 11.1
פרשנות (מ)קראית

חכמי הקראים ראו במקרא חזות הכל: הוא שימש כמקור אולטימטיבי להגות ולפסיקה, לתפילה ולהדרכה בחיי היומיום. בשעה שאחיהם הרבניים למדו בעיקר תלמוד וספרות חז"ל, סדר היום במרכזי הלימוד הקראיים סבב סביב המקרא. העיסוק האינטלקטואלי האינטנסיבי במקרא על ידי גדולי המוחות בקראות הוליד בימי הביניים יצירה רעננה בעלת מאפיינים ייחודיים.
מרצה: ד"ר צבי שטמפפר

יום רביעי, כ"ה בטבת, 18.1
סולטאן אחד, לשונות רבות: קהילות הקראים באימפריה העות'מאנית

במרחבי האימפריה העות'מאנית פעלו קהילות שונות של קראים. היו בהם דוברי ערבית, יוונית ותורכית, בעלי מסורות ומנהגים שונים. כיצד תיקשרו אלו עם אלו למרות הבדלי השפה? כיצד סייעו קהילות חזקות לקהילות חלשות? מה היה מעמדה של קהילת ירושלים בתקופה זו וכיצד שמרו הקראים בתפוצות על קשר עמה?
מרצה: ד"ר דותן ארד

יום רביעי, ג' בשבט, 25.1
קהילות הקראים בקרים – היסטוריה, תרבות וכתבי-יד עתיקים

נדון בהיבטים נבחרים בהיסטוריה האינטלקטואלית של הקראים בחצי האי קרים, דרך כתבי-יד ששרדו בקהילות אלה, ובפעילותו של המנהיג הקראי ואספן כתבי היד אברהם פירקוביץ'.
מרצה: פרופ' גולדה אחיעזר

יום רביעי, י' בשבט, 1.2
ציונות ואחדות: פריחת הציונות בקרב היהודים הקראים
מאז ומעולם הציונות הייתה הרוח הפועמת בקרב היהודים הקראים. הקמת מדינת ישראל חיזקה והעצימה את האחדות ושותפות הגורל בין היהודים הקראים ובין היהודים הרבנים. נראה דוגמאות כיצד אחדות זו תרמה להקמת מדינת ישראל, וכיצד הציונות ממשיכה להוות חלק חשוב בחיי הקהילה הקראית.

מרצה: החכם ד"ר משה בן יוסף פירוז

 

לפרטים נוספים: טל' 02-5398855מזוזה קראית (צילום: Evi Horowitz, ויקימדיה)

 

 

הציונים הראשונים: היהדות הקראית במבט היסטורי ועכשווי
"הציונים הראשונים", כך כונו הקראים בשל זיקתם החזקה לארץ ישראל ולשפה העברית. ננסה לעקוב אחרי מקורות התנועה, הסיבות להיווצרותה במאה השמינית, הפולמוס עם היהדות הרבנית, התפשטותה ברחבי אגן הים התיכון והמקורות ההיסטוריים על התאולוגיה הקראית ועל הפוליטיקה שמאחורי פעילותה.

חמש הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00 | בזום
רכזת הקורס: סיגל מנור־בנגה 
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרים פרנקל וד"ר חנן חריף

פתיחה: יום רביעי, י"א בטבת תשפ"ג, 4.1.23

יום רביעי, י"א בטבת, 4.1
חדשות וחידושים: תחילת היהדות הקראית וצמיחתה

בהרצאה נצלול לתוך מהפכות המעבר מתקופת התלמוד לתקופה המוסלמית. נתוודע להתפשטות השפה הערבית ולאימוצה באוכלוסייה היהודית הגדולה של האיזור, שהיה תחת שלטון מוסלמי, ונבין את ההשלכות המכריעות של השינוי השלטוני והלשוני. נעיין בראשית הקראות ובנוף הכיתתי של אותם ימים, במטרה להבין את צמיחת הזרם הקראי ביהדות ואת סוד משיכתו עבור יהודים רבים באותה תקופה.
מרצה: פרופ' מרים גולדשטיין

יום רביעי, י"ח בטבת, 11.1
פרשנות (מ)קראית

חכמי הקראים ראו במקרא חזות הכל: הוא שימש כמקור אולטימטיבי להגות ולפסיקה, לתפילה ולהדרכה בחיי היומיום. בשעה שאחיהם הרבניים למדו בעיקר תלמוד וספרות חז"ל, סדר היום במרכזי הלימוד הקראיים סבב סביב המקרא. העיסוק האינטלקטואלי האינטנסיבי במקרא על ידי גדולי המוחות בקראות הוליד בימי הביניים יצירה רעננה בעלת מאפיינים ייחודיים.
מרצה: ד"ר צבי שטמפפר

יום רביעי, כ"ה בטבת, 18.1
סולטאן אחד, לשונות רבות: קהילות הקראים באימפריה העות'מאנית

במרחבי האימפריה העות'מאנית פעלו קהילות שונות של קראים. היו בהם דוברי ערבית, יוונית ותורכית, בעלי מסורות ומנהגים שונים. כיצד תיקשרו אלו עם אלו למרות הבדלי השפה? כיצד סייעו קהילות חזקות לקהילות חלשות? מה היה מעמדה של קהילת ירושלים בתקופה זו וכיצד שמרו הקראים בתפוצות על קשר עמה?
מרצה: ד"ר דותן ארד

יום רביעי, ג' בשבט, 25.1
קהילות הקראים בקרים – היסטוריה, תרבות וכתבי-יד עתיקים

נדון בהיבטים נבחרים בהיסטוריה האינטלקטואלית של הקראים בחצי האי קרים, דרך כתבי-יד ששרדו בקהילות אלה, ובפעילותו של המנהיג הקראי ואספן כתבי היד אברהם פירקוביץ'.
מרצה: פרופ' גולדה אחיעזר

יום רביעי, י' בשבט, 1.2
ציונות ואחדות: פריחת הציונות בקרב היהודים הקראים
מאז ומעולם הציונות הייתה הרוח הפועמת בקרב היהודים הקראים. הקמת מדינת ישראל חיזקה והעצימה את האחדות ושותפות הגורל בין היהודים הקראים ובין היהודים הרבנים. נראה דוגמאות כיצד אחדות זו תרמה להקמת מדינת ישראל, וכיצד הציונות ממשיכה להוות חלק חשוב בחיי הקהילה הקראית.

מרצה: החכם ד"ר משה בן יוסף פירוז

 

לפרטים נוספים: טל' 02-5398855מזוזה קראית (צילום: Evi Horowitz, ויקימדיה)