היסטוריה ומשפט בישראל - מבט היסטוריוגרפי (24.10)

הכנס השנתי החמישה עשר של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט
תאריך: 24/10/2019
יום חמישי כ"ה בתשרי תש"פ
שעה: 09:00
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 0.00

8:30 התכנסות ורישום

8:45 קבלת פנים וברכות

פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית

דורין לוסטיג, ועדת ההיגוי של הכנס

 

9:00 מושבים מקבילים

 

צריף גדול: פרספקטיבות היסטוריוגרפיות על שיפוט ושופטים בישראל

יו"ר: עילי אהרונוסון

אודי נוימן,  ד"ר מנחם דונקלבלום: עורך דין, נשיא הסתדרות עורכי הדין, שופט

שני שניצר, אמריקאית מלידה: השפעות אמריקאיות על הפסיקה הישראלית בשנים הראשונות לעצמאות

איל כתבן, יורם שחר ויאיר שגיא, היסטוריה של פרסום פסיקה בתקופת המנדט: שלוש דילמות  היסטוריוגרפיות

שמעון ארז בלום, "הכהן הגדול" ובית המקדש: צבי בר-ניב והקמת מערכת בתי הדין לעבודה בישראל

 

צריף קטן: ההלכה התלמודית בין דת למשפט

יו"ר: איילת הופמן ליבזון

יאיר פורסטנברג, לידתו של המשפט העברי מתוך האימפריאליזם הרומי

אורית מלכה ויקיר פז, "האב שנשבה ומת בנו במדינה": שבי וירושה בהלכה התנאית בהשפעת החוק הרומי

אביגיל מנקין- במברגר: שימוש במוסדות חוק לשם הכפפת העל-טבעי בספרות חז"ל ובממצאים מן התקופה

 

כתת שלם: תהליכי עומק חברתיים והבניית קטגוריות משפטיות: הילד, ההפלה והיישוב המעורב

יו"ר: אביטל (טלי) מרגלית

 ניצנה בן דוד, בשם "טובת הילד"

אומי לייסנר, מאבק ההפלות בישראל: הסיפור שלא מספרים

נחום קרלינסקי, לביקורת המושג "יישוב מעורב": שורשים, אידיאולוגיה, חלופה

 

10:30 הפסקת קפה

 

11:00 צריף גדול - מושב מליאה ראשון

יו"ר: ראויה אבורביעה

אורית רוזין, ברכות לכלת פרס ישראל פרופ' דבורה ברנשטיין

פרס המאמר המצטיין לשנת 2019

חדש על המדף:

Ayelet Hoffman Libson, Law and Self Knowledge in the Talmud (Cambridge   

קורא: חיים שפירא | מגיבה: איילת הופמןליבזון

Avi Rubin, Ottoman Rule of Law and the Modern Political Trial, The Yildiz Case (Syracuse University Press, 2018).

קוראת: איריס אגמון | מגיב: אבי רובין

רבקה ברוט, באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט (הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ובשיתוף מכון ברג למשפט והיסטוריה ומכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 2019).

קוראת: דורין לוסטיג | מגיבה: רבקה ברוט

 

12:30 ארוחת צהרים

 

13:30 צריף גדול: מושב מליאה חגיגי - ארבעה עשורים של היסטוריה של המשפט בישראל

שיחה עם ארבעה ממייסדי תחום ההיסטוריה המשפטית בישראל: איריס אגמון, פנינה להב, מנחם מאוטנר ויורם שחר

מציג: אסף לחובסקי | מנחה: רון חריס

 

14:30 הפסקת קפה

 

14:45 מושבים מקבילים

צריף גדול: מבטהיסטוריוגרפיעל היעדרושל מחקרהיסטורימשפטיאודותהשטחיםהמוחזקיםעלידי

ישראלמאז1967: המקרהשלהגדההמערבית

יו"ר: פנינה להב

דוד קרצ'מר, התנחלויות בשטחים ומערכת המשפט בישראל – קיצור תולדות ניצחון הפוליטיקה על המשפט

ליאור יבנה, הפרויקט המשפטי של הכיבוש: עקבותיו והארכיון

אלכסנדר (סנדי) קדר, לקראת היסטוריה משפטית ביקורתית של השטחים המוחזקים 2017-1967

רונית לוין שנור, נצחיות הכיבוש: מבט קנייני

 

צריף קטן: המשפט הישראלי בשנות החמישים: בין איום דמוגרפי, רגשות נקם וכמיהה למשמוע מוסדי

יו"ר: אסף לחובסקי

אורית רוזין, כעס, תאוות נקם ותפיסות של צדק בפעולות הגמול ובמשפט בשנות המדינה הראשונות.

שלומי בלבן, גרסת "בית פרומין":  עיון מחודש בחוק חסינות חברי-הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951

 אבירם שחל, הגנה על הרוב: החוקה כמנגנון חוסם

 

כתת שלם: היסטוריוגרפיה ומתודולוגיה בחקר המשפט העברי

יו"ר: איילת הופמן ליבזון

 מעוז כהנא, בין יבשות במשפט העברי: היכן נמצאת פלשתינה-ארץ ישראל?

ירון זילברשטיין, מהשוואה וסידור ועד אתגרי ההלכה והמדינה: מבט על מחקר המשפט העברי (1920- 2020)

 

16:15 הפסקת קפה

 

16:30 מושבים מקבילים:

 

צריף גדול: ריבויוהאחדהבמשפטהביטחוןהישראלי:מבטעלשלושתקופות

יו"ר:  חסןג'בארין

איריתבלאס, ארבע תצורות של אזרחות: בתי משפט של החירום, 1956-1948

סמדרבן-נתן, אזרחים-אויבים: בתי משפט צבאיים בישראל ובשטחים, 2000-1967

יואב מחוזאי, מי בכלל זקוק לחירום? מחשבה נוספת על משפט הביטחון הישראלי

 

צריף קטן: מחוץ לקופסא: הקשרים היסטוריוגרפיים חדשים לבחינת המשפט הישראלי

יו"ר: נעמי לבנקרון

טליה דיסקין, להתבונן בסמוי מן העין: טקסטים לילדים ותרומתם להיסטוריוגרפיה המשפטית הישראלית

עומר אלוני, השפה המנדטורית של ארץ-ישראל: אופני הפיקוח והמשטור של המנדט הבריטי בפלשתינה – בין חבר-הלאומים לבין גישות ושאלות לוקאליות

יאיר ברק, ממשלת רבין יצרה סתירה פנימית בחוק החברות הממשלתיות כדי לקדם הפרטה

 

ועדת הפרס

רועי קרייטנר (יו"ר) אוניברסיטת תל-אביב, עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר- אילן, אורנה אליגון-דר, מכללת ספיר

 

ועדת ההיגוי

יו"ר: דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל-אביב, ראויה אבורביעה, מכון ון-ליר, יעל ברדה, האוניברסיטה העברית, איילת הופמן-ליבזון, המרכז הבינתחומי הרצליה, אביטל (טלי) מרגלית, המכללה האקדמית ספיר, ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית.הכניסה ללא תשלום. בהרשמה מראש כאן או בטלפון > 02-5398855* בתמונה: השופטים במערכת המשפט המנדטורי ועוזריהם. תצלום קבוצתי במגרש הרוסים בירושלים. שנות השלושים של המאה העשרים. אוסף משפחת ולירו, ארכיון התצלומים, יד יצחק בן-צבי.

להרשמה:

 

8:30 התכנסות ורישום

8:45 קבלת פנים וברכות

פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית

דורין לוסטיג, ועדת ההיגוי של הכנס

 

9:00 מושבים מקבילים

 

צריף גדול: פרספקטיבות היסטוריוגרפיות על שיפוט ושופטים בישראל

יו"ר: עילי אהרונוסון

אודי נוימן,  ד"ר מנחם דונקלבלום: עורך דין, נשיא הסתדרות עורכי הדין, שופט

שני שניצר, אמריקאית מלידה: השפעות אמריקאיות על הפסיקה הישראלית בשנים הראשונות לעצמאות

איל כתבן, יורם שחר ויאיר שגיא, היסטוריה של פרסום פסיקה בתקופת המנדט: שלוש דילמות  היסטוריוגרפיות

שמעון ארז בלום, "הכהן הגדול" ובית המקדש: צבי בר-ניב והקמת מערכת בתי הדין לעבודה בישראל

 

צריף קטן: ההלכה התלמודית בין דת למשפט

יו"ר: איילת הופמן ליבזון

יאיר פורסטנברג, לידתו של המשפט העברי מתוך האימפריאליזם הרומי

אורית מלכה ויקיר פז, "האב שנשבה ומת בנו במדינה": שבי וירושה בהלכה התנאית בהשפעת החוק הרומי

אביגיל מנקין- במברגר: שימוש במוסדות חוק לשם הכפפת העל-טבעי בספרות חז"ל ובממצאים מן התקופה

 

כתת שלם: תהליכי עומק חברתיים והבניית קטגוריות משפטיות: הילד, ההפלה והיישוב המעורב

יו"ר: אביטל (טלי) מרגלית

 ניצנה בן דוד, בשם "טובת הילד"

אומי לייסנר, מאבק ההפלות בישראל: הסיפור שלא מספרים

נחום קרלינסקי, לביקורת המושג "יישוב מעורב": שורשים, אידיאולוגיה, חלופה

 

10:30 הפסקת קפה

 

11:00 צריף גדול - מושב מליאה ראשון

יו"ר: ראויה אבורביעה

אורית רוזין, ברכות לכלת פרס ישראל פרופ' דבורה ברנשטיין

פרס המאמר המצטיין לשנת 2019

חדש על המדף:

Ayelet Hoffman Libson, Law and Self Knowledge in the Talmud (Cambridge   

קורא: חיים שפירא | מגיבה: איילת הופמןליבזון

Avi Rubin, Ottoman Rule of Law and the Modern Political Trial, The Yildiz Case (Syracuse University Press, 2018).

קוראת: איריס אגמון | מגיב: אבי רובין

רבקה ברוט, באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט (הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ובשיתוף מכון ברג למשפט והיסטוריה ומכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 2019).

קוראת: דורין לוסטיג | מגיבה: רבקה ברוט

 

12:30 ארוחת צהרים

 

13:30 צריף גדול: מושב מליאה חגיגי - ארבעה עשורים של היסטוריה של המשפט בישראל

שיחה עם ארבעה ממייסדי תחום ההיסטוריה המשפטית בישראל: איריס אגמון, פנינה להב, מנחם מאוטנר ויורם שחר

מציג: אסף לחובסקי | מנחה: רון חריס

 

14:30 הפסקת קפה

 

14:45 מושבים מקבילים

צריף גדול: מבטהיסטוריוגרפיעל היעדרושל מחקרהיסטורימשפטיאודותהשטחיםהמוחזקיםעלידי

ישראלמאז1967: המקרהשלהגדההמערבית

יו"ר: פנינה להב

דוד קרצ'מר, התנחלויות בשטחים ומערכת המשפט בישראל – קיצור תולדות ניצחון הפוליטיקה על המשפט

ליאור יבנה, הפרויקט המשפטי של הכיבוש: עקבותיו והארכיון

אלכסנדר (סנדי) קדר, לקראת היסטוריה משפטית ביקורתית של השטחים המוחזקים 2017-1967

רונית לוין שנור, נצחיות הכיבוש: מבט קנייני

 

צריף קטן: המשפט הישראלי בשנות החמישים: בין איום דמוגרפי, רגשות נקם וכמיהה למשמוע מוסדי

יו"ר: אסף לחובסקי

אורית רוזין, כעס, תאוות נקם ותפיסות של צדק בפעולות הגמול ובמשפט בשנות המדינה הראשונות.

שלומי בלבן, גרסת "בית פרומין":  עיון מחודש בחוק חסינות חברי-הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951

 אבירם שחל, הגנה על הרוב: החוקה כמנגנון חוסם

 

כתת שלם: היסטוריוגרפיה ומתודולוגיה בחקר המשפט העברי

יו"ר: איילת הופמן ליבזון

 מעוז כהנא, בין יבשות במשפט העברי: היכן נמצאת פלשתינה-ארץ ישראל?

ירון זילברשטיין, מהשוואה וסידור ועד אתגרי ההלכה והמדינה: מבט על מחקר המשפט העברי (1920- 2020)

 

16:15 הפסקת קפה

 

16:30 מושבים מקבילים:

 

צריף גדול: ריבויוהאחדהבמשפטהביטחוןהישראלי:מבטעלשלושתקופות

יו"ר:  חסןג'בארין

איריתבלאס, ארבע תצורות של אזרחות: בתי משפט של החירום, 1956-1948

סמדרבן-נתן, אזרחים-אויבים: בתי משפט צבאיים בישראל ובשטחים, 2000-1967

יואב מחוזאי, מי בכלל זקוק לחירום? מחשבה נוספת על משפט הביטחון הישראלי

 

צריף קטן: מחוץ לקופסא: הקשרים היסטוריוגרפיים חדשים לבחינת המשפט הישראלי

יו"ר: נעמי לבנקרון

טליה דיסקין, להתבונן בסמוי מן העין: טקסטים לילדים ותרומתם להיסטוריוגרפיה המשפטית הישראלית

עומר אלוני, השפה המנדטורית של ארץ-ישראל: אופני הפיקוח והמשטור של המנדט הבריטי בפלשתינה – בין חבר-הלאומים לבין גישות ושאלות לוקאליות

יאיר ברק, ממשלת רבין יצרה סתירה פנימית בחוק החברות הממשלתיות כדי לקדם הפרטה

 

ועדת הפרס

רועי קרייטנר (יו"ר) אוניברסיטת תל-אביב, עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר- אילן, אורנה אליגון-דר, מכללת ספיר

 

ועדת ההיגוי

יו"ר: דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל-אביב, ראויה אבורביעה, מכון ון-ליר, יעל ברדה, האוניברסיטה העברית, איילת הופמן-ליבזון, המרכז הבינתחומי הרצליה, אביטל (טלי) מרגלית, המכללה האקדמית ספיר, ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית.הכניסה ללא תשלום. בהרשמה מראש כאן או בטלפון > 02-5398855* בתמונה: השופטים במערכת המשפט המנדטורי ועוזריהם. תצלום קבוצתי במגרש הרוסים בירושלים. שנות השלושים של המאה העשרים. אוסף משפחת ולירו, ארכיון התצלומים, יד יצחק בן-צבי.

להרשמה: