הכנס השנתי ה-13 של הארגון הישראלי להסטוריה ומשפט 2.10

תאריך: 02/10/2017
יום שני י"ב בתשרי תשע"ח
שעה: 09:00
₪ 0.00

מושבי הכנס:

משפט בשוליים - שוליים במשפט:
פריפריות אתניות, קהילתיות ומגדריות
במשפט הישראלי

פוליטיקה ואלימות בשנות בינוי אומה

משפחה וקהילה חוצי גבולות

בתי משפט ורעיונות משפטיים חוצי גבולות

עורכי דין ושתלים משפטיים

רגעים חוקתיים

פרקטיקות משפטיות והקונפליקט
הישראלי-פלסטיני


מושב מליאה מיוחד יעסוק בשני ספרים
חדשים שיצאו לאור השנה:
Prof. Assaf Likhovski
Tax Law and Social Norms in
Mandatory Palestine and Israel
(Cambridge University Press, 2017)
Prof. Yoram Meital
Revolutionary Justice: Special
Courts and the Formation of
Republican Egypt
(Oxford University Press, 2016)
בכנס יוענק הפרס השנתי למאמר המצטיין
בהיסטוריה של המשפט. השנה זכה בפרס
מאמרו של ד”ר בנימין בלום.
The Hounds of Empire: Forensic Dog
Tracking In Britain and Its Colonies
1888-1953.

 

 

כותב תצהירים בשבועה ליד בית המשפט, רחוב יהודה הלוי, תל אביב.

 

צילום: פריץ כהן, לע"מ

 

מושבי הכנס:

משפט בשוליים - שוליים במשפט:
פריפריות אתניות, קהילתיות ומגדריות
במשפט הישראלי

פוליטיקה ואלימות בשנות בינוי אומה

משפחה וקהילה חוצי גבולות

בתי משפט ורעיונות משפטיים חוצי גבולות

עורכי דין ושתלים משפטיים

רגעים חוקתיים

פרקטיקות משפטיות והקונפליקט
הישראלי-פלסטיני


מושב מליאה מיוחד יעסוק בשני ספרים
חדשים שיצאו לאור השנה:
Prof. Assaf Likhovski
Tax Law and Social Norms in
Mandatory Palestine and Israel
(Cambridge University Press, 2017)
Prof. Yoram Meital
Revolutionary Justice: Special
Courts and the Formation of
Republican Egypt
(Oxford University Press, 2016)
בכנס יוענק הפרס השנתי למאמר המצטיין
בהיסטוריה של המשפט. השנה זכה בפרס
מאמרו של ד”ר בנימין בלום.
The Hounds of Empire: Forensic Dog
Tracking In Britain and Its Colonies
1888-1953.

 

 

כותב תצהירים בשבועה ליד בית המשפט, רחוב יהודה הלוי, תל אביב.

 

צילום: פריץ כהן, לע"מ