הכפר שראפת - רואים קרוב, רואים רחוק (25.3)

יום שבת, כ"ז באדר  (25.3), 13.00-10.00
תאריך: 25/03/2017
שבת כ"ז באדר תשע"ז
שעה: 10:00
₪ 90.00
₪ 85.00

הכפר שראפת- רואים קרוב רואים רחוק                                                                                                            נצפה על ירושלים מאתר הקבר של סת בדריה שליד שכונת גילה, נלך לאלון הענק בבית מוסא אל-עלמי, נשמע על בן-גוריון וטדי קולק, על פעולת התגמול בכפר ונסיים בבתי הנוצרים בכפר המוסלמי. 

מדריך דב נוטקביץ

 
 

הכפר שראפת- רואים קרוב רואים רחוק                                                                                                            נצפה על ירושלים מאתר הקבר של סת בדריה שליד שכונת גילה, נלך לאלון הענק בבית מוסא אל-עלמי, נשמע על בן-גוריון וטדי קולק, על פעולת התגמול בכפר ונסיים בבתי הנוצרים בכפר המוסלמי. 

מדריך דב נוטקביץ