הכרת ירושלים - תשע"ז

בין בניין לחורבן ירושלים תולדות ירושלים מראשיתה ועד סוף תקופת הבית השני 19 מפגשי הרצאות ותשעה סיורים בימי ראשון, מדי שבוע, משעה 17:30 עד 19:00 ביד בן­ צבי, ירושלים
*
₪ 1,690.00
₪ 1,660.00

בין בניין לחורבן ירושלים

תולדות ירושלים מראשיתה ועד סוף תקופת הבית השני

19 מפגשי הרצאות ותשעה סיורים בימי ראשון, מדי שבוע, משעה 17:30 עד 19:00

ביד בן­ צבי, ירושלים

רכזת הקורס מרים (מימי) שחם

הקורס היסודי והמעמיק ביותר על תולדות העיר, מראשית יישובה ועד הפיכתה לעיר הקודש.

האירועים המכריעים, הדמויות המרכזיות, האתרים החשובים, המסורות והאמונות מתקופת

המקרא ועד שלהי תקופת הבית השני.


בין הנושאים

מדוע בחר דוד דווקא בירושלים כבירתו וכיצד הפכה העיר למרכז דתי­פולחני? * בין מקרא לארכאולוגיה ירושלים בתקופת דוד ושלמה הייתה או לא הייתה? * ירושלים בחזונות הנביאים ובספר תהלים * זרמים חדשים תגליות וחידושים בחקר מערכות המים והרחובות בעיר דוד * התגבשות העדה היהודית בתקופת שיבת ציון * 'אנטיוכיה בירושלים' גזרות אנטיוכוס והגורמים לפרוץ מרד החשמונאים * רומא וירושלים 'שיגעון' הבנייה של המלך
הורדוס * מקומו של המקדש בחיי העם היהודי בארץ ובתפוצות * 'ושאבתם מים בששון' אמות המים, הברכות והמקוואות * זרמים וכיתות בימי הבית השני * יוסף בן­ מתתיהו ותמונת העיר ירושלים * מאספות, גלוסקמאות וסרקופגים קברים ומנהגי קבורה בירושלים * לשונות ארץ ישראל בתקופת הבית השני * 'כל שעריה שוממין' על מה ולמה חרבה ירושלים?*


* קורס זה הוא הפרק הראשון בתכנית ארבע­ שנתית העוסקת בתולדות העיר. ניתן ללמוד כל פרק בנפרד.

עיר דוד * רמת רחל * מנהרות הכותל * אמת המים בארמון הנציב * רובע הסיורים ההרודיאני * חפירות הכותל הדרומי והמערבי * קברים מימי הבית הראשון והבית השני * דגם ירושלים בימי הבית השני * המצודה*

יציאה לסיורים בשעה 15:00

מועד הפתיחה יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ז (6.11.2016)

65 שעות שנתיות

בין בניין לחורבן ירושלים

תולדות ירושלים מראשיתה ועד סוף תקופת הבית השני

19 מפגשי הרצאות ותשעה סיורים בימי ראשון, מדי שבוע, משעה 17:30 עד 19:00

ביד בן­ צבי, ירושלים

רכזת הקורס מרים (מימי) שחם

הקורס היסודי והמעמיק ביותר על תולדות העיר, מראשית יישובה ועד הפיכתה לעיר הקודש.

האירועים המכריעים, הדמויות המרכזיות, האתרים החשובים, המסורות והאמונות מתקופת

המקרא ועד שלהי תקופת הבית השני.


בין הנושאים

מדוע בחר דוד דווקא בירושלים כבירתו וכיצד הפכה העיר למרכז דתי­פולחני? * בין מקרא לארכאולוגיה ירושלים בתקופת דוד ושלמה הייתה או לא הייתה? * ירושלים בחזונות הנביאים ובספר תהלים * זרמים חדשים תגליות וחידושים בחקר מערכות המים והרחובות בעיר דוד * התגבשות העדה היהודית בתקופת שיבת ציון * 'אנטיוכיה בירושלים' גזרות אנטיוכוס והגורמים לפרוץ מרד החשמונאים * רומא וירושלים 'שיגעון' הבנייה של המלך
הורדוס * מקומו של המקדש בחיי העם היהודי בארץ ובתפוצות * 'ושאבתם מים בששון' אמות המים, הברכות והמקוואות * זרמים וכיתות בימי הבית השני * יוסף בן­ מתתיהו ותמונת העיר ירושלים * מאספות, גלוסקמאות וסרקופגים קברים ומנהגי קבורה בירושלים * לשונות ארץ ישראל בתקופת הבית השני * 'כל שעריה שוממין' על מה ולמה חרבה ירושלים?*


* קורס זה הוא הפרק הראשון בתכנית ארבע­ שנתית העוסקת בתולדות העיר. ניתן ללמוד כל פרק בנפרד.

עיר דוד * רמת רחל * מנהרות הכותל * אמת המים בארמון הנציב * רובע הסיורים ההרודיאני * חפירות הכותל הדרומי והמערבי * קברים מימי הבית הראשון והבית השני * דגם ירושלים בימי הבית השני * המצודה*

יציאה לסיורים בשעה 15:00

מועד הפתיחה יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ז (6.11.2016)

65 שעות שנתיות