הכרת ירושלים ללא סיורים

מתקופת המנדט ועד היום
תאריך: 27/10/2019
יום ראשון כ"ח בתשרי תש"פ
שעה: 17:30
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 1,225.00

21 מפגשי הרצאות
ימי ראשון מדי שבוע 
ההרצאות 19:00-17:30 

מועד הפתיחה כ"ח בתשרי תש"פ, 27.10.2019
רכזת הקורס נעמה ניסני

קורס יסודי ומעמיק על תולדות ירושלים בתקופת המנדט: נעסוק באירועים מכריעים ובדמויות מרכזיות, נבקר באתרים חשובים ונכיר מחלוקות ונקודות מפגש בתולדותיה מכניסת הבריטים לעיר ועד ראשית המאה העשרים ואחת.

בין המרצים ד"ר מיכל אורן, פרופ' גדעון ביגר, עו"ד ד"ר שמואל ברקוביץ, פרופ' מוטי גולני, ד"ר נרי הורביץ, משה חרמץ, ד"ר ליאור להרס, פרופ' מיכה לוין, פרופ' אברהם סלע, פרופ' קימי קפלן,  ד"ר אמנון רמון

בין הנושאים
ירושלים - בירת השלטון הבריטי בארץ ישראל | אדריכלות בתקופת המנדט | החברה הערבית בירושלים המנדטורית | בין היבדלות לשותפות - החרדים בירושלים בתקופת המנדט | ירושלים 1948 – משבר מתגלגל ואובדן שליטה | ירושלים הערבית תחת שלטון ירדן וישראל | מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים – מהלך מתוכנן או כדור שלג? | מחששות כבדים לסיפוח נלהב ונרחב – מהלכי השלטון הישראלי לאיחוד העיר | המעמד המשפטי של ירושלים והמקומות הקדושים בה | החרדים בירושלים מקוּם המדינה ועד ימינו | יחסי הכנסייה הקתולית ומדינת ישראל ושאלת ירושלים | ישראל והכנסיות המזרחיות | העולם הפרוטסטנטי ושאלת ירושלים | ירושלים לאן? המשא ומתן בשאלת ירושלים: בעיות ופתרונות 

*תמונה: בנין ימק"א בירושלים בעת בנייתו, 1930 בקירוב. צילום: לע"מ

21 מפגשי הרצאות
ימי ראשון מדי שבוע 
ההרצאות 19:00-17:30 

מועד הפתיחה כ"ח בתשרי תש"פ, 27.10.2019
רכזת הקורס נעמה ניסני

קורס יסודי ומעמיק על תולדות ירושלים בתקופת המנדט: נעסוק באירועים מכריעים ובדמויות מרכזיות, נבקר באתרים חשובים ונכיר מחלוקות ונקודות מפגש בתולדותיה מכניסת הבריטים לעיר ועד ראשית המאה העשרים ואחת.

בין המרצים ד"ר מיכל אורן, פרופ' גדעון ביגר, עו"ד ד"ר שמואל ברקוביץ, פרופ' מוטי גולני, ד"ר נרי הורביץ, משה חרמץ, ד"ר ליאור להרס, פרופ' מיכה לוין, פרופ' אברהם סלע, פרופ' קימי קפלן,  ד"ר אמנון רמון

בין הנושאים
ירושלים - בירת השלטון הבריטי בארץ ישראל | אדריכלות בתקופת המנדט | החברה הערבית בירושלים המנדטורית | בין היבדלות לשותפות - החרדים בירושלים בתקופת המנדט | ירושלים 1948 – משבר מתגלגל ואובדן שליטה | ירושלים הערבית תחת שלטון ירדן וישראל | מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים – מהלך מתוכנן או כדור שלג? | מחששות כבדים לסיפוח נלהב ונרחב – מהלכי השלטון הישראלי לאיחוד העיר | המעמד המשפטי של ירושלים והמקומות הקדושים בה | החרדים בירושלים מקוּם המדינה ועד ימינו | יחסי הכנסייה הקתולית ומדינת ישראל ושאלת ירושלים | ישראל והכנסיות המזרחיות | העולם הפרוטסטנטי ושאלת ירושלים | ירושלים לאן? המשא ומתן בשאלת ירושלים: בעיות ופתרונות 

*תמונה: בנין ימק"א בירושלים בעת בנייתו, 1930 בקירוב. צילום: לע"מ