המגרש הביתי - ראשית הספורט בישראל (9.2)

ערב השקה לספרו של אודי (יהודה) כרמי: "המגרש הביתי: ספורט בישראל – שני העשורים הראשונים"
תאריך: 09/02/2023
יום חמישי י"ח בשבט תשפ"ג
שעה: 17:00
₪ 0.00

ערב השקה לספרו של אודי (יהודה) כרמי:
'המגרש הביתי: ספורט בישראל – שני העשורים הראשונים'
בהוצאת יד יצחק בן־צבי
יום חמישי | 9.2.23, י"ח בשבט תשפ"ג | 18:30-17:00 |בזום

יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

דברי פתיחה: פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, האוניברסיטה העברית

למה חשוב לעסוק בהיסטוריה של הספורט? | פרופ' משה צימרמן, האוניברסיטה העברית

מקומו של הספורט בהיסטוריה של תקופת היישוב ומדינת ישראל | פרופ' גור אלרואי, אוניברסיטת חיפה

ספורט, פוליטיקה ופילנתרופיה: ועד הספורט היהודי־אמריקני ותרומתו לספורט בישראל | ד"ר ענת קדרון, המכללה האקדמית תל־חי    

דברי תגובה | פרופ' אודי (יהודה) כרמי, המכללה האקדמית תל־חי

ללא תשלום | בהרשמה מראש | לבירורים 02-5398855

ערב השקה לספרו של אודי (יהודה) כרמי:
'המגרש הביתי: ספורט בישראל – שני העשורים הראשונים'
בהוצאת יד יצחק בן־צבי
יום חמישי | 9.2.23, י"ח בשבט תשפ"ג | 18:30-17:00 |בזום

יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

דברי פתיחה: פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, האוניברסיטה העברית

למה חשוב לעסוק בהיסטוריה של הספורט? | פרופ' משה צימרמן, האוניברסיטה העברית

מקומו של הספורט בהיסטוריה של תקופת היישוב ומדינת ישראל | פרופ' גור אלרואי, אוניברסיטת חיפה

ספורט, פוליטיקה ופילנתרופיה: ועד הספורט היהודי־אמריקני ותרומתו לספורט בישראל | ד"ר ענת קדרון, המכללה האקדמית תל־חי    

דברי תגובה | פרופ' אודי (יהודה) כרמי, המכללה האקדמית תל־חי

ללא תשלום | בהרשמה מראש | לבירורים 02-5398855

מפרט המוצר
מקום מפגש מפגש יישומון בזום