ימי המשנה והתלמוד (ימי ג', 10:45-9:00, פתיחה 6.9, בזום)

המשנה והתלמודים, הפיוט ומדרשי הלכה ואגדה - בזום
תאריך: 06/09/2022
יום שלישי י' באלול תשפ"ב
שעה: 00:00
₪ 490.00

ימי המשנה והתלמוד - יצירות ותמורות
אישים, מחלוקות, הלכה, פיוט ומדרש

נסקור יצירות חשובות שנכתבו במאות הראשונות לספירה בעולם היהודי, את עולמותיהן ואת כותביהן: המשנה, התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי, ראשית הפיוט ומדרשי הלכה ואגדה.

12 הרצאות | בימי שלישי | 10:45-9:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה קצרה ביניהם

רכז הקורס: גדי וקסלר  
מועד הפתיחה: יום שלישי, 6.9.22
, י' באלול תשפ"ב
לחוברת הקורסים לשנת תשפ"ג - לחצו כאן

 

יום שלישי, י' באלול, 6.9

מאה שנותיה האחרונות של תקופת הבית השני: יצירות ויוצריהן
מחלוקות והלכות שקבעו התנאים במאה הראשונה לספירה עד ימי חורבן הבית.

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

 
יום שלישי, י"ז באלול, 13.9

חורבן הבית השני: בין משבר לתיקון
תמורות שחלו בעקבות חורבן הבית והמעבר ליבנה.

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני
 


יום שלישי, כ"ד באלול, 20.9

קנאות וקידוש השם
קנאות וקידוש השם הן תופעות המוכרות מתקופות קדומות אף יותר. מימי בית שני ידועים מקרים של מסירות נפש וקדושת השם בימי בית חשמונאי, בימי המרד הגדול ובמרד בר־כוכבא.

מרצה: ד"ר דן יפה
 


יום שלישי, ל' בתשרי, 25.10

מעמדה של א"י בתודעה ובמציאות בעקבות מרד בר־כוכבא  
תמורות שחלו במעמדה של הארץ לאחר כשלון המרד. 

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני


יום שלישי, י"ד בחשוון, 8.11

משמרות הכהונה בגליל ונדודי הסנהדרין
משמרות כהונה נזכרות בספר דברי הימים, ועל פי המדרש קבע משה עוד בימי דור המדבר שמונה משמרות. בימי דוד עלה מספרן לעשרים וארבע בשל גידול האוכלוסייה. נדון בגורלן של משמרות אלה לאחר חורבן הבית ואחרי כישלון מרד בר־כוכבא.

מרצה: ד"ר חגי עמיצור

 

יום שלישי, כ"א בחשוון, 15.11

עשרת הרוגי מלכות וציפיות לגאולה
סיפור עשרת הרוגי מלכות מצא את ביטוי בקינות ובקטעי תפילה מן המאות הראשונות ואילך. למרות חורבן הבית וכישלון מרד בר־כוכבא, לא פסקה הציפייה לבואו של משיח ולעת גאולה.

מרצה: ד"ר חגי עמיצור

 

יום שלישי, כ"ח בחשוון, 22.11

דורו של רבי יהודה הנשיא: תור הזהב של היהודים בארץ ישראל?
נשמע על דמותו המיוחדת של רבי כפי שעולה מן המקורות, קשריו עם רומי ושליטיה, ומפעל חייו – קיבוץ ההלכה ועריכתה בששה סדרי המשנה. תקופת נשיאותו מציינת ימי פריחה בחיי הקהילה בארץ בשלהי המאה השנייה לספירה.

מרצה: פרופ' אייל בן־אליהו


יום שלישי, ה' בכסלו, 29.11

התפתחויות חברתיות והשפעתן בתחום ההנהגה והפוליטיקה
נסכם את התמורות בחברה בסוף תקופת המשנה ובמעבר אל ימי האמוראים חכמי התלמוד: מעמד הסנהדרין, מעמד החכמים ומעמד הנשיאות.

מרצה: ד"ר יובל שחר
 


יום שלישי, י"ב בכסלו, 6.12

ימי התלמוד: תקופת האמוראים
בתקופה זו מתהדק הקשר בין המרכז הגלילי (בעיקר ישיבת טבריה) לבין המרכזים של ישיבות בבל, אך יחד עם זאתגוברות המחלוקות בין אמוראי ארץ ישראל לבין חכמי בבל. התלמוד הבבלי הוא שזכה במעמד מוביל בהמשך הלימוד וקביעת הלכות בקהילות ובמרכזי הלימוד, בתפוצות וגם בארץ ישראל.

מרצה: פרופ' אייל בן־אליהו
 


יום שלישי, י"ט בכסלו, 13.12

חתימה שהיא גם התחלה: התלמודים ויוצריהם
עריכתם וחתימתם של התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי אינן מציינות דווקא סוף של תקופה אלא המשך של היצירה היהודית בהלכה, בפיוט, במדרש ובאגדה.

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

יום שלישי, כ"ו בכסלו, 20.12

הפיוטים ויוצריהם
תולדות הפיוט מתום תקופת המקרא עד המאות הראשונות לספירה: שירת קודש השזורה בתפילות ולעתים אף מחליפה קטעי תפילה. נעסוק בכמה מראשוני הפייטנים: יוסי בן יוסי, ייני ורבי אלעזר ברבי קליר.

מרצה: ד"ר יהושע גרנט
 


יום שלישי, ג' בטבת, 27.12

המשאב ההיסטורי של סוגת המדרש
פירוש פסוקי מקרא בשתי דרכים: מדרשי הלכה ומדרשי אגדה. 

מרצה: ד"ר ברכי אליצורלפרטים נוספים: טל' 02-5398855
 

צילום: מוטי בן־ארי, יד בן־צבי

ימי המשנה והתלמוד - יצירות ותמורות
אישים, מחלוקות, הלכה, פיוט ומדרש

נסקור יצירות חשובות שנכתבו במאות הראשונות לספירה בעולם היהודי, את עולמותיהן ואת כותביהן: המשנה, התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי, ראשית הפיוט ומדרשי הלכה ואגדה.

12 הרצאות | בימי שלישי | 10:45-9:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה קצרה ביניהם

רכז הקורס: גדי וקסלר  
מועד הפתיחה: יום שלישי, 6.9.22
, י' באלול תשפ"ב
לחוברת הקורסים לשנת תשפ"ג - לחצו כאן

 

יום שלישי, י' באלול, 6.9

מאה שנותיה האחרונות של תקופת הבית השני: יצירות ויוצריהן
מחלוקות והלכות שקבעו התנאים במאה הראשונה לספירה עד ימי חורבן הבית.

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

 
יום שלישי, י"ז באלול, 13.9

חורבן הבית השני: בין משבר לתיקון
תמורות שחלו בעקבות חורבן הבית והמעבר ליבנה.

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני
 


יום שלישי, כ"ד באלול, 20.9

קנאות וקידוש השם
קנאות וקידוש השם הן תופעות המוכרות מתקופות קדומות אף יותר. מימי בית שני ידועים מקרים של מסירות נפש וקדושת השם בימי בית חשמונאי, בימי המרד הגדול ובמרד בר־כוכבא.

מרצה: ד"ר דן יפה
 


יום שלישי, ל' בתשרי, 25.10

מעמדה של א"י בתודעה ובמציאות בעקבות מרד בר־כוכבא  
תמורות שחלו במעמדה של הארץ לאחר כשלון המרד. 

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני


יום שלישי, י"ד בחשוון, 8.11

משמרות הכהונה בגליל ונדודי הסנהדרין
משמרות כהונה נזכרות בספר דברי הימים, ועל פי המדרש קבע משה עוד בימי דור המדבר שמונה משמרות. בימי דוד עלה מספרן לעשרים וארבע בשל גידול האוכלוסייה. נדון בגורלן של משמרות אלה לאחר חורבן הבית ואחרי כישלון מרד בר־כוכבא.

מרצה: ד"ר חגי עמיצור

 

יום שלישי, כ"א בחשוון, 15.11

עשרת הרוגי מלכות וציפיות לגאולה
סיפור עשרת הרוגי מלכות מצא את ביטוי בקינות ובקטעי תפילה מן המאות הראשונות ואילך. למרות חורבן הבית וכישלון מרד בר־כוכבא, לא פסקה הציפייה לבואו של משיח ולעת גאולה.

מרצה: ד"ר חגי עמיצור

 

יום שלישי, כ"ח בחשוון, 22.11

דורו של רבי יהודה הנשיא: תור הזהב של היהודים בארץ ישראל?
נשמע על דמותו המיוחדת של רבי כפי שעולה מן המקורות, קשריו עם רומי ושליטיה, ומפעל חייו – קיבוץ ההלכה ועריכתה בששה סדרי המשנה. תקופת נשיאותו מציינת ימי פריחה בחיי הקהילה בארץ בשלהי המאה השנייה לספירה.

מרצה: פרופ' אייל בן־אליהו


יום שלישי, ה' בכסלו, 29.11

התפתחויות חברתיות והשפעתן בתחום ההנהגה והפוליטיקה
נסכם את התמורות בחברה בסוף תקופת המשנה ובמעבר אל ימי האמוראים חכמי התלמוד: מעמד הסנהדרין, מעמד החכמים ומעמד הנשיאות.

מרצה: ד"ר יובל שחר
 


יום שלישי, י"ב בכסלו, 6.12

ימי התלמוד: תקופת האמוראים
בתקופה זו מתהדק הקשר בין המרכז הגלילי (בעיקר ישיבת טבריה) לבין המרכזים של ישיבות בבל, אך יחד עם זאתגוברות המחלוקות בין אמוראי ארץ ישראל לבין חכמי בבל. התלמוד הבבלי הוא שזכה במעמד מוביל בהמשך הלימוד וקביעת הלכות בקהילות ובמרכזי הלימוד, בתפוצות וגם בארץ ישראל.

מרצה: פרופ' אייל בן־אליהו
 


יום שלישי, י"ט בכסלו, 13.12

חתימה שהיא גם התחלה: התלמודים ויוצריהם
עריכתם וחתימתם של התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי אינן מציינות דווקא סוף של תקופה אלא המשך של היצירה היהודית בהלכה, בפיוט, במדרש ובאגדה.

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

יום שלישי, כ"ו בכסלו, 20.12

הפיוטים ויוצריהם
תולדות הפיוט מתום תקופת המקרא עד המאות הראשונות לספירה: שירת קודש השזורה בתפילות ולעתים אף מחליפה קטעי תפילה. נעסוק בכמה מראשוני הפייטנים: יוסי בן יוסי, ייני ורבי אלעזר ברבי קליר.

מרצה: ד"ר יהושע גרנט
 


יום שלישי, ג' בטבת, 27.12

המשאב ההיסטורי של סוגת המדרש
פירוש פסוקי מקרא בשתי דרכים: מדרשי הלכה ומדרשי אגדה. 

מרצה: ד"ר ברכי אליצורלפרטים נוספים: טל' 02-5398855
 

צילום: מוטי בן־ארי, יד בן־צבי