הנשר הגדול - דמותו של הרמב"ם

שישה מפגשים בימי שישי 10:00-11:30 מרכז ברודט תל-אביב , צייטלין 22
₪ 240.00