הסעה מתל אביב לירושלים לכנס ארץ חפץ (30.10)

תאריך: 30/10/2019
יום רביעי א' בחשון תש"פ
שעה: 00:00
₪ 25.00

הרשמה להסעה לכנס ארץ חפץ מתל אביב לירושלים.

לתשומת לבכם יש לרשם בנפרד להסעה ובנפרד לכנס עצמו.

כשבוע לפני האירוע ישלח שם וטלפון של איש קשר לכל הסעה.

 

 

הרשמה להסעה לכנס ארץ חפץ מתל אביב לירושלים.

לתשומת לבכם יש לרשם בנפרד להסעה ובנפרד לכנס עצמו.

כשבוע לפני האירוע ישלח שם וטלפון של איש קשר לכל הסעה.