חג לחגי (16.1)

ערב עיון לכבוד פרופ׳ חגי בן-שמאי עם הגיעו לגבורות
תאריך: 16/01/2020
יום חמישי י"ט בטבת תש"פ
שעה: 16:00
מספר מקומות: לא נותרו מקומות
₪ 0.00

16:00 התכנסות וכיבוד

16:40 ברכות
פרופ׳ עפרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית

16:50 מושב ראשון
יו״ר:
פרופ׳ מנחם בן-ששון, נגיד האוניברסיטה העברית


פרופ' עמירה ערן, סמינר הקיבוצים, השפעת אבן סינא על הרמב"ם בעניין הנעה מהנאה, התמסרות ומוסר

ד״ר מרים גולדשטיין, האוניברסיטה העברית, החיבור הפולמוסי ״תולדות ישו״ במזרח: מפולמוס לספרות עממית

ד"ר דוד סקליר, האוניברסיטה העברית, עבור מי חיבר ר׳ סעדיה גאון את פירושיו לתורה? כמה תובנות מפירושו לויקרא

אתנחתא מוסיקלית
אלעד גבאי בלוויית עוד וקאנון

18:20 הפסקה


18:40 מושב שני
יו״ר: פרופ׳ מאיר בר-אשר, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ סימון הופקינס, האוניברסיטה העברית, ערבית ועברית בירושלים בשלהי השלטון העות׳מני

פרופ' גבי רוזנבאום, האוניברסיטה העברית, הלשון המדוברת בפי היהודים הקראים לעומת לשון היהודים הרבניים במצרים המודרנית

אתנחתא מוסיקלית
אלעד גבאי בלוויית עוד וקאנון


19:45 פרופ׳ חגי בן-שמאי, דברי בעל השמחה

​​​​​​​
הכניסה ללא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855

16:00 התכנסות וכיבוד

16:40 ברכות
פרופ׳ עפרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית

16:50 מושב ראשון
יו״ר:
פרופ׳ מנחם בן-ששון, נגיד האוניברסיטה העברית


פרופ' עמירה ערן, סמינר הקיבוצים, השפעת אבן סינא על הרמב"ם בעניין הנעה מהנאה, התמסרות ומוסר

ד״ר מרים גולדשטיין, האוניברסיטה העברית, החיבור הפולמוסי ״תולדות ישו״ במזרח: מפולמוס לספרות עממית

ד"ר דוד סקליר, האוניברסיטה העברית, עבור מי חיבר ר׳ סעדיה גאון את פירושיו לתורה? כמה תובנות מפירושו לויקרא

אתנחתא מוסיקלית
אלעד גבאי בלוויית עוד וקאנון

18:20 הפסקה


18:40 מושב שני
יו״ר: פרופ׳ מאיר בר-אשר, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ סימון הופקינס, האוניברסיטה העברית, ערבית ועברית בירושלים בשלהי השלטון העות׳מני

פרופ' גבי רוזנבאום, האוניברסיטה העברית, הלשון המדוברת בפי היהודים הקראים לעומת לשון היהודים הרבניים במצרים המודרנית

אתנחתא מוסיקלית
אלעד גבאי בלוויית עוד וקאנון


19:45 פרופ׳ חגי בן-שמאי, דברי בעל השמחה

​​​​​​​
הכניסה ללא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855