חוג התנ"ך במודיעין

לומדים תנ"ך 'על הסדר' עם יד יצחק בן-צבי והשנה – נעסוק בנביאי תרי עשר
תאריך: 25/11/2019
יום שני כ"ז בחשון תש"פ
שעה: 00:00
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 700.00

"עם התחדשות מדינת ישראל

בקעה בארץ אהבה וזיקה נפשית עמוקה לספרי המקרא...

וחקר המקרא, שהיה במאתיים השנים האחרונות בעיקר נחלת הגויים,

הולך ונעשה למקצוע ישראלי מובהק.

אי אפשר עוד ללמוד ולהבין את ספר הספרים בלי עזרת ספרות המחקר התנ"כית שנוצרה בישראל,

ועדיין אנו עומדים בראשית המלאכה"

 

(דברי בן-גוריון בערב פתיחת חוג התנ"ך ב-1958, יחד עם שותפו, יצחק בן-צבי)

 

רכזת הקורס רננה זר-כבוד - ארליך

עשר הרצאות

בימי שני מדי שבועיים21:30-20:00

במרכז הרב תחומי במודיעין

 

כ"ז בחשוון, 25.11.19

'בימי עוזיה, יותם, אחז, יחיזקיה'

הושע בן בארי – מראשוני נביאי הכתב

מרצה: פרופ' חננאל מאק

 

י"א בכסלו, 9.12.19

'וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה'

בין אמת לחמלה במסע המיוחד, שאותו עובר הנביא יונהבן אמיתי

מרצה: ד"ר יושי פרג'ון

 

ט' בטבת, 6.1.20

'ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו'

בין יהודה לאדום בספר עובדיה

מרצה: פרופ' אליהו עסיס

 

כ"ג בטבת, 20.1.20

'לא ישאו גוי אל גוי חרב

ולא ילמדון עוד מלחמה'

מיכה המורשתי – בין פורענות לנחמה

מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ

 

ח' בשבט, 3.2.20

'הנה על ההרים רגלי מבשר'

דברי נחום האלקושי

מרצה: ד"ר טובה גנזל

 

כ"ב בשבט, 17.2.20

'בעת ההיא אחפש את ירושלים בלילות'
צפניה הנביא מעורר את ירושלים מתרדמתה
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

 

ו' באדר, 2.3.20

'שלחתי את עמוס

והיו קורין אותו פסילוסא'

נבואת עמוס בראי ספרות האגדה

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

 

כ' באדר, 16.3.20

'פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו אל את כול רזי דברי עבדיו הנבאים'

פשר חבקוק וספרות הפשרים של אנשי קומראן

מרצה: ד"ר אדולפו רויטמן

 

ה' בניסן, 30.3.20

'ולעולם ישאר למשל ולשנינה מעשה יונה'...

הספרות העברית החדשה קוראת בספר יונה

מרצה: בלהה בן-אליהו

 

י"ז באייר, 11.5.20

'כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה'

מי אתה הנביא חבקוק?

מרצה: הרב ד"ר בני לאו

"עם התחדשות מדינת ישראל

בקעה בארץ אהבה וזיקה נפשית עמוקה לספרי המקרא...

וחקר המקרא, שהיה במאתיים השנים האחרונות בעיקר נחלת הגויים,

הולך ונעשה למקצוע ישראלי מובהק.

אי אפשר עוד ללמוד ולהבין את ספר הספרים בלי עזרת ספרות המחקר התנ"כית שנוצרה בישראל,

ועדיין אנו עומדים בראשית המלאכה"

 

(דברי בן-גוריון בערב פתיחת חוג התנ"ך ב-1958, יחד עם שותפו, יצחק בן-צבי)

 

רכזת הקורס רננה זר-כבוד - ארליך

עשר הרצאות

בימי שני מדי שבועיים21:30-20:00

במרכז הרב תחומי במודיעין

 

כ"ז בחשוון, 25.11.19

'בימי עוזיה, יותם, אחז, יחיזקיה'

הושע בן בארי – מראשוני נביאי הכתב

מרצה: פרופ' חננאל מאק

 

י"א בכסלו, 9.12.19

'וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה'

בין אמת לחמלה במסע המיוחד, שאותו עובר הנביא יונהבן אמיתי

מרצה: ד"ר יושי פרג'ון

 

ט' בטבת, 6.1.20

'ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו'

בין יהודה לאדום בספר עובדיה

מרצה: פרופ' אליהו עסיס

 

כ"ג בטבת, 20.1.20

'לא ישאו גוי אל גוי חרב

ולא ילמדון עוד מלחמה'

מיכה המורשתי – בין פורענות לנחמה

מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ

 

ח' בשבט, 3.2.20

'הנה על ההרים רגלי מבשר'

דברי נחום האלקושי

מרצה: ד"ר טובה גנזל

 

כ"ב בשבט, 17.2.20

'בעת ההיא אחפש את ירושלים בלילות'
צפניה הנביא מעורר את ירושלים מתרדמתה
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

 

ו' באדר, 2.3.20

'שלחתי את עמוס

והיו קורין אותו פסילוסא'

נבואת עמוס בראי ספרות האגדה

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

 

כ' באדר, 16.3.20

'פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו אל את כול רזי דברי עבדיו הנבאים'

פשר חבקוק וספרות הפשרים של אנשי קומראן

מרצה: ד"ר אדולפו רויטמן

 

ה' בניסן, 30.3.20

'ולעולם ישאר למשל ולשנינה מעשה יונה'...

הספרות העברית החדשה קוראת בספר יונה

מרצה: בלהה בן-אליהו

 

י"ז באייר, 11.5.20

'כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה'

מי אתה הנביא חבקוק?

מרצה: הרב ד"ר בני לאו