חכמים על כוס קפה

חכמים על כוס קפה... בימי שישי בבוקר נפגשים 'על כוס קפה' לסדרת הרצאות אודות חכמים.
תאריך: 22/11/2019
יום שישי כ"ד בחשון תש"פ
שעה: 00:00
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 590.00

כל מרצה וחוקר 'יעלה על שולחן הדיונים' את החכם האהוב עליו ויחד נקבל טנא מחודש של אמרות, סיפורים ותובנות אודות עמנו והנהגתו בימי חז"ל הסוערים...

שמונה מפגשים 
ימי שישי מדי חודש | 11:45-10:00
בצריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, ירושלים
מועד הפתיחה ט״ז בחשוון תש"פ, 22.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך

כ"ד בחשוון, 22.11.19
'הוא כבה אורו של עולם... ילך ויתעסק בעינו של עולם'
סיפורו של בבא בן בוטא
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

כ"ב בכסלו, 20.12.19
'כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש - כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה'
עוצמתו של רבי מאיר
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

כ' בטבת, 17.1.20
'כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת'
ענוונותו ותורתו של רבי חנינה בן דוסא
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

י"ט בשבט, 14.2.20
'כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה...'
משנתו של רבי שמואל בר נחמני
מרצה: ד"ר יפה גיסר

י"ז באדר, 13.3.20
'הווה מקשי רבי שמעון בן יוחאי קושיא, 
הווה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי'
תובנותיו ו'פירוקיו' של רבי פנחס בן יאיר
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

ב' בניסן, 27.3.20
'עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו'
על מנהיגותו של רבי עקיבא ועל ראייתו למרחוק 
מרצה: ד"ר מאיר בן שחר

ז' באייר, 1.5.20
'תורה וגדולה במקום אחד'
גדולתו ועוצמתו של רבי יהודה הנשיא
מרצה: פרופ' אביגדור שאנן

י"ג בסיוון, 5.6.20

'גדול השלום, שאין חותם כל הברכות אלא בשלום'
צניעותו ומיוחדותו של רי אלעזר הקפר
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

צילום: ויקיפדיה

כל מרצה וחוקר 'יעלה על שולחן הדיונים' את החכם האהוב עליו ויחד נקבל טנא מחודש של אמרות, סיפורים ותובנות אודות עמנו והנהגתו בימי חז"ל הסוערים...

שמונה מפגשים 
ימי שישי מדי חודש | 11:45-10:00
בצריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, ירושלים
מועד הפתיחה ט״ז בחשוון תש"פ, 22.11.2019
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך

כ"ד בחשוון, 22.11.19
'הוא כבה אורו של עולם... ילך ויתעסק בעינו של עולם'
סיפורו של בבא בן בוטא
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

כ"ב בכסלו, 20.12.19
'כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש - כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה'
עוצמתו של רבי מאיר
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

כ' בטבת, 17.1.20
'כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת'
ענוונותו ותורתו של רבי חנינה בן דוסא
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

י"ט בשבט, 14.2.20
'כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה...'
משנתו של רבי שמואל בר נחמני
מרצה: ד"ר יפה גיסר

י"ז באדר, 13.3.20
'הווה מקשי רבי שמעון בן יוחאי קושיא, 
הווה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי'
תובנותיו ו'פירוקיו' של רבי פנחס בן יאיר
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

ב' בניסן, 27.3.20
'עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו'
על מנהיגותו של רבי עקיבא ועל ראייתו למרחוק 
מרצה: ד"ר מאיר בן שחר

ז' באייר, 1.5.20
'תורה וגדולה במקום אחד'
גדולתו ועוצמתו של רבי יהודה הנשיא
מרצה: פרופ' אביגדור שאנן

י"ג בסיוון, 5.6.20

'גדול השלום, שאין חותם כל הברכות אלא בשלום'
צניעותו ומיוחדותו של רי אלעזר הקפר
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

צילום: ויקיפדיה