ט"ו בשבט בירוק ולבן (21.1)

מקרית מנחם לעין לבן ולעין חניה
תאריך: 21/01/2022
יום שישי י"ט בשבט תשפ"ב
שעה: 09:00
*
₪ 90.00

ט"ו בשבט בירוק ולבן
בין פרחים ומעיינות במורד רכס לבן שבמערב ירושלים - מקרית מנחם לעין לבן ולעין חניה.
*בסיום תהיה הסעה מאורגנת לנקודת ההתחלה*

שעות: 12:00-9:00
מדריכה: עדנה אשד
יש להצטייד בנעליים סגורות ונוחות, בכובע ובשתייה.

דרגת קושי: בינונית.
להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

עין לבן (צילום: רן בר יעקב, ויקיפדיה)

ט"ו בשבט בירוק ולבן
בין פרחים ומעיינות במורד רכס לבן שבמערב ירושלים - מקרית מנחם לעין לבן ולעין חניה.
*בסיום תהיה הסעה מאורגנת לנקודת ההתחלה*

שעות: 12:00-9:00
מדריכה: עדנה אשד
יש להצטייד בנעליים סגורות ונוחות, בכובע ובשתייה.

דרגת קושי: בינונית.
להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

עין לבן (צילום: רן בר יעקב, ויקיפדיה)