ימי הבית השני - ללא סיורים

סוגיות ודמויות מפתח בתולדות ארץ ישראל בימי הבית השני
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 3,500.00

24 הרצאות 
ימי חמישי מידי שבוע | 12:30-9:00
במדעטק המוזיאון הלאומי למדע, חיפה
מועד הפתיחה ב' בחשוון תש"פ, 31.10.2019 
רכז הקורס גדי וקסלר
במהלך הקורס יתקיים סיור אחד בן יומיים (תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד)

שיבת ציון ושלטון פרס, העולם ההלניסטי והשפעתו על תושבי הארץ, יהודה המכבי ומלכות בית חשמונאי, זרמים אידיאולוגיים וכתות, שלטון רומי, המרד הגדול וחורבן בית שני, ראשית הנצרות ודור יבנה

בין המרצים
פרופ' ישעיהו גפני, גב' יסכה הרני, ד"ר רז מוסטיגמן, ד"ר איריס סולימני, ד"ר חגי עמיצור, פרופ' עמנואל פרידהיים, ד"ר יובל שחר, פרופ' אביגדור שנאן

בין הנושאים
נחמיה הבונה ועזרא הסופר | אלכסנדר מוקדון וכיבושיו | תרבות יוון והשפעתה בארץ ישראל | ספרות בתר-מקראית | יהודה המכבי ובית חשמונאי במקורות | פרושים, צדוקים ואיסיים | הקיסרות הרומית – מאבקים, חברה ותרבות | הורדוס - מלך בחסות רומי | יורשי הורדוס והנציבים הרומיים | בין יוסף מתתיהו לבין יוספוס פלאביוס | מסכת אבות | דמויות מפתח בראשיתה של הנצרות | מהלכים ואירועים במרד הגדול | על מה חרבה ירושלים? | שיקום וחידוש ההלכה - דור יבנה


24 הרצאות 
ימי חמישי מידי שבוע | 12:30-9:00
במדעטק המוזיאון הלאומי למדע, חיפה
מועד הפתיחה ב' בחשוון תש"פ, 31.10.2019 
רכז הקורס גדי וקסלר
במהלך הקורס יתקיים סיור אחד בן יומיים (תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד)

שיבת ציון ושלטון פרס, העולם ההלניסטי והשפעתו על תושבי הארץ, יהודה המכבי ומלכות בית חשמונאי, זרמים אידיאולוגיים וכתות, שלטון רומי, המרד הגדול וחורבן בית שני, ראשית הנצרות ודור יבנה

בין המרצים
פרופ' ישעיהו גפני, גב' יסכה הרני, ד"ר רז מוסטיגמן, ד"ר איריס סולימני, ד"ר חגי עמיצור, פרופ' עמנואל פרידהיים, ד"ר יובל שחר, פרופ' אביגדור שנאן

בין הנושאים
נחמיה הבונה ועזרא הסופר | אלכסנדר מוקדון וכיבושיו | תרבות יוון והשפעתה בארץ ישראל | ספרות בתר-מקראית | יהודה המכבי ובית חשמונאי במקורות | פרושים, צדוקים ואיסיים | הקיסרות הרומית – מאבקים, חברה ותרבות | הורדוס - מלך בחסות רומי | יורשי הורדוס והנציבים הרומיים | בין יוסף מתתיהו לבין יוספוס פלאביוס | מסכת אבות | דמויות מפתח בראשיתה של הנצרות | מהלכים ואירועים במרד הגדול | על מה חרבה ירושלים? | שיקום וחידוש ההלכה - דור יבנה