ירושלים - חוג התנ"ך בצריף הנשיא תשע"ז

15 מפגשים בימי שלישי מדי שבועיים, משעה 18:00 עד 19:30 ביד בן­ צבי, ירושלים
*
₪ 990.00
₪ 960.00

השנה – ספר תהילים וחמש מגילות

15 מפגשים בימי שלישי מדי שבועיים, משעה 18:00 עד 19:30
ביד בן צבי, ירושלים

'ספרי המקרא הם יצירת המולדת והעצמאות העברית בארץ בימי קדם, ורק העם העברי בן החורין בארצו מסוגל להגיע לחקר היצירה הנצחית, שכל דף ושורה שלה אפופים אוויר הארץ והווי העצמאות העברית.ברכתי לחוג המתכנס כאן, שעיוניו ודיוניו יעשירו ויעמיקו הבנתנו וידיעתנו במורשתנו הרוחנית בת האלמוות, שאנו קוראים לה בקיצור בשם ­ תנ"ך'...

(דברי בן גוריון, מייסד חוג התנ"ך יחד עם שותפו יצחק בן­ צבי)

בין הנושאים:

'אפתחה במשל פי' גישות שונות לספר תהילים * 'הודו לה', קראו בשמו' על פסוקי דזמרא מתהילים * 'יענך ה' ביום צרה' על מסעו של מזמור מירושלים למצרים * 'לדוד ה' אורי וישעי'
על מזמורי המועדים – ימים נוראים, יום העצמאות וחנוכה * 'עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים' ירושלים של ספר תהילים * 'כל שעריה שוממין' הארכיאולוגיה של מגילת איכה * 'אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה 'מרדכי ואסתר ושאלת הזהות היהודית*ויהי בימי שפוט השופטים' סיפורה של מגילת רות 'וישאו להם נשים' על נשות המגילות *
'בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת' יחס חז"ל למגילות ' *

בין המרצים

ד"ר אורית אבנרי, הרב אמנון בזק, הרב ד"ר יהודה ברנדס, ד"ר טובה גנזל, ד"ר יוני גרוסמן, ד"ר נילי וזאנה, פרופ' יאיר זקוביץ', הרב ד"ר בנימין לאו, הלל מאלי, פרופ' חננאל מאק,
פרופ' אוריאל סימון, פרופ' אלי עסיס, ד"ר יושי פרג'ון, פרופ' אביגדור שנאן, ד"ר דורון שר­-אבי

● השתתפות בחוג התנ"ך אינה סותרת השתתפות בקורס 'יוסף בן­ מתיתיהו'.
קורסי ימי שלישי מותאמים זה לזה.

מועד הפתיחה יום שלישי, ז' בחשוון תשע"ז (2016.11.8)

השנה – ספר תהילים וחמש מגילות

15 מפגשים בימי שלישי מדי שבועיים, משעה 18:00 עד 19:30
ביד בן צבי, ירושלים

'ספרי המקרא הם יצירת המולדת והעצמאות העברית בארץ בימי קדם, ורק העם העברי בן החורין בארצו מסוגל להגיע לחקר היצירה הנצחית, שכל דף ושורה שלה אפופים אוויר הארץ והווי העצמאות העברית.ברכתי לחוג המתכנס כאן, שעיוניו ודיוניו יעשירו ויעמיקו הבנתנו וידיעתנו במורשתנו הרוחנית בת האלמוות, שאנו קוראים לה בקיצור בשם ­ תנ"ך'...

(דברי בן גוריון, מייסד חוג התנ"ך יחד עם שותפו יצחק בן­ צבי)

בין הנושאים:

'אפתחה במשל פי' גישות שונות לספר תהילים * 'הודו לה', קראו בשמו' על פסוקי דזמרא מתהילים * 'יענך ה' ביום צרה' על מסעו של מזמור מירושלים למצרים * 'לדוד ה' אורי וישעי'
על מזמורי המועדים – ימים נוראים, יום העצמאות וחנוכה * 'עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים' ירושלים של ספר תהילים * 'כל שעריה שוממין' הארכיאולוגיה של מגילת איכה * 'אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה 'מרדכי ואסתר ושאלת הזהות היהודית*ויהי בימי שפוט השופטים' סיפורה של מגילת רות 'וישאו להם נשים' על נשות המגילות *
'בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת' יחס חז"ל למגילות ' *

בין המרצים

ד"ר אורית אבנרי, הרב אמנון בזק, הרב ד"ר יהודה ברנדס, ד"ר טובה גנזל, ד"ר יוני גרוסמן, ד"ר נילי וזאנה, פרופ' יאיר זקוביץ', הרב ד"ר בנימין לאו, הלל מאלי, פרופ' חננאל מאק,
פרופ' אוריאל סימון, פרופ' אלי עסיס, ד"ר יושי פרג'ון, פרופ' אביגדור שנאן, ד"ר דורון שר­-אבי

● השתתפות בחוג התנ"ך אינה סותרת השתתפות בקורס 'יוסף בן­ מתיתיהו'.
קורסי ימי שלישי מותאמים זה לזה.

מועד הפתיחה יום שלישי, ז' בחשוון תשע"ז (2016.11.8)