ירושלים - יוסף בן מתיתיהו

10 מפגשי הרצאות בימי שלישי בערב מדי חודש ,משעה 18:00 עד 19:30 ביד יצחק בן צבי , ירושלים
מספר מקומות: קיים במלאי
*
₪ 685.00
₪ 665.00

מחצרות ירושלים ועד ארמונות רומא, מבט על האיש, כתביו ותקופתו

10 מפגשי הרצאות בימי שלישי בערב מדי חודש ,משעה 18:00 עד 19:30

בקורס זה נפגוש מצביא יהודי ,סופר רומי, כהן מן השורה והיסטוריון מהימן, וכולם בדמותו של אדם אחד בן המאה הראשונה לספירה. ננסה לעמוד על דמותה של אישיות אהובה
ושנואה, רבת גוונים ותהפוכות ושנויה במחלוקת אשר תרומתה לחקר ימי הבית השני ייחודית וחשובה לאין ערוך.

בין הנושאים
'ואשר לי – הנני לא בן בלי שם' מי אתה, יוסף בן מתיתיהו...? על רקע תרבותי ואישי ועל שלל 'כובעיו * ''ההיסטוריה שהבטחנו לספר בכל הדיוק' דימויו העצמי של יוספוס ­בין היסטוריון לנביא * 'עשות ספרים הרבה' על כתבי יוספוס לסוגיהם, לסיבותיהם, לנמעניהם ולעיתות כתיבתם * 'מי שלא ראה בנין הורדוס'... האם הכירו חז"ל את כתבי יוסף? * 'אומה
זו – מן השמים המליכוה' על המרידה ברומא ועל ההתנגדות לה בכתבי יוספוס ובספרות חז"ל * 'תן לי יבנה וחכמיה' ארועים הסטוריים בכתבי יוספוס – מביקור אלכסנדר ועד נבואת רבן יוחנן בן זכאי *'צוק בעל היקף לא קטן' בין ריאליה לדמיון בתאורי יוסף – מנמל קיסריה ועד למרומי המצדה * 'בידי הלגיון העשירי הפקיד את שמירת ירושלים' צבאות יוון ורומא בתאוריו של יוסף * 'בשלוש חומות היתה העיר מוקפת' ירושלים והמקדש בתאורי יוסף אל מול תאורי מקורות התקופה *'באותו זמן היו בקרב היהודים שלוש כיתות' בין יוספוס לקומראן ולכיתות בעם*

​בין המרצים
ד"ר מאיר בן­ שחר, פרופ' ישעיהו גפני, פרופ' ורד נעם, ד"ר אדולפו רויטמן, פרופ' דניאל שוורץ, ד"ר גיא שטיבל

● קורסי ימי שלישי בערב בירושלים מותאמים זה לזה, וניתן להשתתף בהם במקביל

מועד הפתיחה יום שלישי, י"ד בחשוון תשע"ז (2016.11.15)

מחצרות ירושלים ועד ארמונות רומא, מבט על האיש, כתביו ותקופתו

10 מפגשי הרצאות בימי שלישי בערב מדי חודש ,משעה 18:00 עד 19:30

בקורס זה נפגוש מצביא יהודי ,סופר רומי, כהן מן השורה והיסטוריון מהימן, וכולם בדמותו של אדם אחד בן המאה הראשונה לספירה. ננסה לעמוד על דמותה של אישיות אהובה
ושנואה, רבת גוונים ותהפוכות ושנויה במחלוקת אשר תרומתה לחקר ימי הבית השני ייחודית וחשובה לאין ערוך.

בין הנושאים
'ואשר לי – הנני לא בן בלי שם' מי אתה, יוסף בן מתיתיהו...? על רקע תרבותי ואישי ועל שלל 'כובעיו * ''ההיסטוריה שהבטחנו לספר בכל הדיוק' דימויו העצמי של יוספוס ­בין היסטוריון לנביא * 'עשות ספרים הרבה' על כתבי יוספוס לסוגיהם, לסיבותיהם, לנמעניהם ולעיתות כתיבתם * 'מי שלא ראה בנין הורדוס'... האם הכירו חז"ל את כתבי יוסף? * 'אומה
זו – מן השמים המליכוה' על המרידה ברומא ועל ההתנגדות לה בכתבי יוספוס ובספרות חז"ל * 'תן לי יבנה וחכמיה' ארועים הסטוריים בכתבי יוספוס – מביקור אלכסנדר ועד נבואת רבן יוחנן בן זכאי *'צוק בעל היקף לא קטן' בין ריאליה לדמיון בתאורי יוסף – מנמל קיסריה ועד למרומי המצדה * 'בידי הלגיון העשירי הפקיד את שמירת ירושלים' צבאות יוון ורומא בתאוריו של יוסף * 'בשלוש חומות היתה העיר מוקפת' ירושלים והמקדש בתאורי יוסף אל מול תאורי מקורות התקופה *'באותו זמן היו בקרב היהודים שלוש כיתות' בין יוספוס לקומראן ולכיתות בעם*

​בין המרצים
ד"ר מאיר בן­ שחר, פרופ' ישעיהו גפני, פרופ' ורד נעם, ד"ר אדולפו רויטמן, פרופ' דניאל שוורץ, ד"ר גיא שטיבל

● קורסי ימי שלישי בערב בירושלים מותאמים זה לזה, וניתן להשתתף בהם במקביל

מועד הפתיחה יום שלישי, י"ד בחשוון תשע"ז (2016.11.15)