כל ההתחלות-ירושלים

סיורים בעקבות פרשיות בדרך להקמת מדינה במלאת 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון ובמלאת מאה שנה להצהרת בלפור 8 סיורים בימי רביעי מדי חודש, משעה 8:30 עד 19:30 רמת קושי קלה­ בינונית
*
₪ 1,690.00
₪ 1,670.00

סיורים בעקבות פרשיות בדרך להקמת מדינה
במלאת 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון ובמלאת מאה שנה להצהרת בלפור

שמונה סיורים בימי רביעי מדי חודש, משעה 8:30 עד 19:30
רמת קושי קלה­ בינונית

'ההתחלה היא יותר מחצי הכל' קבעו ראשי חובבי ציון אי אז... בקורס זה ננסה ללוות את האמיצים מתחילי ההתחלות ופורצי הדרך, ולהחזיק עימם מעמד בעיתות ראשית קשות ומשמעותיות, בדרך להקמת מדינה


הסיורים

פריצת דרך קטנה בנגב הגדול על הקמת המצפים, על החזון הבן­גוריוני ועל אישים פורצי דרך * 'היה היו כאן פעם שקמים' סיפורה של תל­אביב, עיר חדשה ציונית ראשונה בארץ ישראל * 'אני זוכר את בית הערבה' נחישות ונחשוניות במפעל האשלג ובקיבוץ בית הערבה *מדרום תיפתח הרעה על 200 ימי החרדה מפני צבא רומל, בין העפלה להגנה במחוזות 
הכרמל ' *נגב, פתח זרועותיך, ערבותיך, מרחביך הגדולים' על מבצע העברת המים לנגב לדורותיו ועל הפריצה דרומה בליל 11 הנקודות * 'מצפון תיפתח...' ראשית הקיבוצים, ראשית חומה ומגדל וראשית ארגון השמירה בארץ ­ דגניה, כפר תבור, תל עמל' * המכה השמונים ואחת' יד מושטת לראשונה לניצולי השואה סיור ירושלמי בעקבות סיפורו של משפט אייכמן * 'תפארתו של צריף דל' הנשיאות עולה לירושלים לראשונה על ידי יצחק ורחל ינאית בן ­צבי' * תשובתנו נחושה – נצח ירושלים' סיפורו של גוש עציון

בין המדריכים
עדנה אשד, ערן מאיר, אפרת נתן, אוריאל פיינרמן, עופר רגב, אריה רוטנברג

מועדי הסיורים ח' בחשוון (9.11), ז' בכסלו (7.12), ו' בטבת (4.1), ה' בשבט (1.2) ג' באדר (1.3) ב' בניסן (29.3), ל' בניסן (26.4), י"ד באייר (10.5).

סיורים בעקבות פרשיות בדרך להקמת מדינה
במלאת 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון ובמלאת מאה שנה להצהרת בלפור

שמונה סיורים בימי רביעי מדי חודש, משעה 8:30 עד 19:30
רמת קושי קלה­ בינונית

'ההתחלה היא יותר מחצי הכל' קבעו ראשי חובבי ציון אי אז... בקורס זה ננסה ללוות את האמיצים מתחילי ההתחלות ופורצי הדרך, ולהחזיק עימם מעמד בעיתות ראשית קשות ומשמעותיות, בדרך להקמת מדינה


הסיורים

פריצת דרך קטנה בנגב הגדול על הקמת המצפים, על החזון הבן­גוריוני ועל אישים פורצי דרך * 'היה היו כאן פעם שקמים' סיפורה של תל­אביב, עיר חדשה ציונית ראשונה בארץ ישראל * 'אני זוכר את בית הערבה' נחישות ונחשוניות במפעל האשלג ובקיבוץ בית הערבה *מדרום תיפתח הרעה על 200 ימי החרדה מפני צבא רומל, בין העפלה להגנה במחוזות 
הכרמל ' *נגב, פתח זרועותיך, ערבותיך, מרחביך הגדולים' על מבצע העברת המים לנגב לדורותיו ועל הפריצה דרומה בליל 11 הנקודות * 'מצפון תיפתח...' ראשית הקיבוצים, ראשית חומה ומגדל וראשית ארגון השמירה בארץ ­ דגניה, כפר תבור, תל עמל' * המכה השמונים ואחת' יד מושטת לראשונה לניצולי השואה סיור ירושלמי בעקבות סיפורו של משפט אייכמן * 'תפארתו של צריף דל' הנשיאות עולה לירושלים לראשונה על ידי יצחק ורחל ינאית בן ­צבי' * תשובתנו נחושה – נצח ירושלים' סיפורו של גוש עציון

בין המדריכים
עדנה אשד, ערן מאיר, אפרת נתן, אוריאל פיינרמן, עופר רגב, אריה רוטנברג

מועדי הסיורים ח' בחשוון (9.11), ז' בכסלו (7.12), ו' בטבת (4.1), ה' בשבט (1.2) ג' באדר (1.3) ב' בניסן (29.3), ל' בניסן (26.4), י"ד באייר (10.5).