ירושלים - עומדים על הפרק תשע"ז

15 מפגשי הרצאות בימי שני מדי שבועיים ,משעה 18:00 עד 19:30 ביד יצחק בן ­צבי, ירושלים. ללא עלות.
מספר מקומות: לא נותרו מקומות
₪ 0.00
הרצאות מפי הרב ד"ר בני לאו, במסגרת מיזם 929
והשנה – ספרי יחזקאל, תרי­-עשר ותהילים

15 מפגשי הרצאות
בימי שני מדי שבועיים ,משעה 18:00 עד 19:30

בקורס זה מצטרפים אנו למהלך כלל ארצי של לימוד פרק יומי בתנ"ך, במסגרת מיזם 929, במהלכו ניפגש מידי עשרה פרקי לימוד להרצאה מסכמת מפי הרב בני לאו אודות הנושאים העולים מהם. מוזמנים להצטרף ולצעוד עימנו בשבילי התנ"ך ...

מרצה הרב ד"ר בני לאו

בין הנושאים:

הצומות בימי בנין הבית השני * 'למנצח בנגינות ,''מזמור לדוד' או 'מכתם לדוד'?... צורות ישעיהו למיכה * 'הגוי לא נכסף' על נבואת ההתעוררות בצפניה * 'הצום צמתוני אני' משמעות 'וה' מציון ישאג' בין יואל לעמוס * 'על שלושה ועל ארבעה' מראות עמוס * 'והיה זה שלום' בין 'ואתה בן אדם' על נבואות בין שמים לארץ * 'בעבותות אהבה' על מאבק הנביא למען עמו * ומשמעות בקריאת תהילים * 'לה' הארץ ומלואה' הזמנה למפגש עם ה' * 'מה אוחיל' על התקוה שבתפילה ' *יונת אלם' על דימוי ישראל ליונה * 'לדעת בארץ דרכך' על הסוד שבמזמור ס"ז * 'נוהג כצאן יוסף' מענה לתוכחת ישעיהו * 'מזמור שיר ליום השבת' הבחירה במזמורי קבלת שבת*

מועד הפתיחה יום שני, י"ג בחשוון תשע"ז (2016.11.14)

ללא תשלום - הרשמה תאפשר קבלת עידכונים לגבי שינויים בקורס
הרצאות מפי הרב ד"ר בני לאו, במסגרת מיזם 929
והשנה – ספרי יחזקאל, תרי­-עשר ותהילים

15 מפגשי הרצאות
בימי שני מדי שבועיים ,משעה 18:00 עד 19:30

בקורס זה מצטרפים אנו למהלך כלל ארצי של לימוד פרק יומי בתנ"ך, במסגרת מיזם 929, במהלכו ניפגש מידי עשרה פרקי לימוד להרצאה מסכמת מפי הרב בני לאו אודות הנושאים העולים מהם. מוזמנים להצטרף ולצעוד עימנו בשבילי התנ"ך ...

מרצה הרב ד"ר בני לאו

בין הנושאים:

הצומות בימי בנין הבית השני * 'למנצח בנגינות ,''מזמור לדוד' או 'מכתם לדוד'?... צורות ישעיהו למיכה * 'הגוי לא נכסף' על נבואת ההתעוררות בצפניה * 'הצום צמתוני אני' משמעות 'וה' מציון ישאג' בין יואל לעמוס * 'על שלושה ועל ארבעה' מראות עמוס * 'והיה זה שלום' בין 'ואתה בן אדם' על נבואות בין שמים לארץ * 'בעבותות אהבה' על מאבק הנביא למען עמו * ומשמעות בקריאת תהילים * 'לה' הארץ ומלואה' הזמנה למפגש עם ה' * 'מה אוחיל' על התקוה שבתפילה ' *יונת אלם' על דימוי ישראל ליונה * 'לדעת בארץ דרכך' על הסוד שבמזמור ס"ז * 'נוהג כצאן יוסף' מענה לתוכחת ישעיהו * 'מזמור שיר ליום השבת' הבחירה במזמורי קבלת שבת*

מועד הפתיחה יום שני, י"ג בחשוון תשע"ז (2016.11.14)

ללא תשלום - הרשמה תאפשר קבלת עידכונים לגבי שינויים בקורס