ירושלים - 929 על מפת הארץ

מיזם 929 יוצא לשטח...  מטיילים עם התנ"ך בשבילי הארץ בעקבות ספרי תרי­-עשר ותהילים ובהתאמה לפרקי השבוע במיזם שמונה סיורים בימי רביעי מדי חודש, משעה 8:30 עד 19:00
מספר מקומות: קיים במלאי
*
₪ 1,690.00
₪ 1,670.00

מיזם 929 יוצא לשטח... 
מטיילים עם התנ"ך בשבילי הארץ בעקבות ספרי תרי­-עשר ותהילים ובהתאמה לפרקי השבוע במיזם

שמונה סיורים בימי רביעי מדי חודש, משעה 8:30 עד 19:00

הסיורים
התחיינה העצמות האלה...? על תחיית עם בארצו * 'כי גדול יום יזרעאל' (הושע) בין בית אל ליזרעאל ובין הושע לעמוס ' *כי באה עד יהודה' (מיכה) בעקבות מיכה ויונה אל ארץ השפלה
'וירשו הנגב את הר עשו' (עובדיה) אל ארץ אדום בעקבות נבואת עובדיה ' *ַלּמֹוֵעדַ-הֶּזה-ָּכֵעתַ-חָּיהַ-אְּתֹ-חֶבֶקתֵּ-בן' עם יונה, הושע, חבקוק ועמוס במחוזות הצפון ' *ועמדו רגליו ביום *
ההוא על הר הזיתים' (זכריה) בין שיבת ציון לאחרית הימים בירושלים * ה' רועי לא אחסר' (תהילים) בנאות הרועים אשר לדוד במדבר עין גדי * 'לדוד מכתם בבורחו מפני שאול' 
(תהילים) בעקבות נדודי דוד בבורחו מפני שאול

בין המדריכים
חיליק אברג'יל, ערן מאיר, הלל מאלי, אפרת נתן, אריה רוטנברג, ד"ר דורון שר­-אבי

מועדי הסיורים
כ"ב בחשוון (30.11) ,כ"א בכסלו (21.12) ,כ' בטבת (18.1)
י"ט בשבט (15.2) ,י"ז באדר (15.3), כ"ג בניסן(19.4), כ"א באייר (17.5), כ' בסיוון (14,6) 

מיזם 929 יוצא לשטח... 
מטיילים עם התנ"ך בשבילי הארץ בעקבות ספרי תרי­-עשר ותהילים ובהתאמה לפרקי השבוע במיזם

שמונה סיורים בימי רביעי מדי חודש, משעה 8:30 עד 19:00

הסיורים
התחיינה העצמות האלה...? על תחיית עם בארצו * 'כי גדול יום יזרעאל' (הושע) בין בית אל ליזרעאל ובין הושע לעמוס ' *כי באה עד יהודה' (מיכה) בעקבות מיכה ויונה אל ארץ השפלה
'וירשו הנגב את הר עשו' (עובדיה) אל ארץ אדום בעקבות נבואת עובדיה ' *ַלּמֹוֵעדַ-הֶּזה-ָּכֵעתַ-חָּיהַ-אְּתֹ-חֶבֶקתֵּ-בן' עם יונה, הושע, חבקוק ועמוס במחוזות הצפון ' *ועמדו רגליו ביום *
ההוא על הר הזיתים' (זכריה) בין שיבת ציון לאחרית הימים בירושלים * ה' רועי לא אחסר' (תהילים) בנאות הרועים אשר לדוד במדבר עין גדי * 'לדוד מכתם בבורחו מפני שאול' 
(תהילים) בעקבות נדודי דוד בבורחו מפני שאול

בין המדריכים
חיליק אברג'יל, ערן מאיר, הלל מאלי, אפרת נתן, אריה רוטנברג, ד"ר דורון שר­-אבי

מועדי הסיורים
כ"ב בחשוון (30.11) ,כ"א בכסלו (21.12) ,כ' בטבת (18.1)
י"ט בשבט (15.2) ,י"ז באדר (15.3), כ"ג בניסן(19.4), כ"א באייר (17.5), כ' בסיוון (14,6)