כל ההתחלות

מבחר פרשיות בדרך להקמת מדינה
תאריך: 24/11/2019
יום ראשון כ"ו בחשון תש"פ
שעה: 00:00
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 700.00


'ההתחלה היא יותר מחצי הכול' קבעו ראשי חובבי ציון אי אז... 
ננסה ללוות את האמיצים מתחילי ההתחלות ופורצי הדרך, ולהחזיק עימם מעמד בעיתות ראשית קשות ומשמעותיות בדרך להקמת מדינה.

עשר הרצאות
ימי ראשון מדי שלושה שבועות | 20:30-19:00
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך


כ"ו בחשוון, 24.11.19
'ציון תמתי'...
על ציון בציונות ועל המדיניות הציונית בשאלת ירושלים
מרצה: משה חרמץ

י"ז בכסלו, 15.12.19
הז'אנר ההתיישבותי הנשכח...
יהודים בערים ערביות בארץ ישראל 1948-1890
מרצה: ד"ר ראובן גפני

ט"ו בטבת, 12.1.20
'בין גבולות, בין הרים ללא דרך'...
מפעל הבריחה מאירופה לארץ ישראל בתום מלחמת העולם והשואה
מרצה: אוריאל פיינרמן

ז' בשבט, 2.2.20
לא רק אוגנדה...
על שלל המקומות שבהם לא נוסדה מדינת ישראל...
מרצה:ד"ר מיכל אורן

כ"ח בשבט, 23.2.20
'הרצל וכל האדונים הנכבדים'
סיפורו של מסע הרצל וחבריו בארץ ישראל
מרצה: אוריאל פיינרמן

י"ט באדר, 15.3.20
'מצפון תיפתח'...
סיפורם של שני מושבים מצפון לירושלים ערב הקמת המדינה
מרצה: ד"ר יוסי שפנייר

כ"ה בניסן, 19.4.20
מאתיים ימים של חרדה...
היישוב היהודי בארץ אל מול החשש לפלישת רומל והגרמנים מדרום בימי מלחמת העולם השנייה
מרצה: אוריאל פיינרמן

ט"ז באייר, 10.5.20
'מכל הארצות הנודעות בנופן המכוער, חושבני שזו ראויה לכתר האליפות'
האם אכן הייתה הארץ ריקה, מכוערת ושוממה?
ארץ ישראל במאה ה-19 – דימוי ומציאות
מרצה: ד"ר מיכל אורן

ח' בסיוון, 31.5.20
'שבת אחים גם יחד'
על הפוליטיקה הבין-ערבית בפלישת צבאות ערב עם הכרזת המדינה
מרצה: משה חרמץ

כ"ט בסיוון, 21.6.20
'אינני יודע במה זכה דווקא דורנו זה'
סודות מאחורי הקלעים של יום ההצבעה באו"ם בכ"ט בנובמבר
מרצה: אוריאל פיינרמן

 

*צילום: פטר אולפסון


'ההתחלה היא יותר מחצי הכול' קבעו ראשי חובבי ציון אי אז... 
ננסה ללוות את האמיצים מתחילי ההתחלות ופורצי הדרך, ולהחזיק עימם מעמד בעיתות ראשית קשות ומשמעותיות בדרך להקמת מדינה.

עשר הרצאות
ימי ראשון מדי שלושה שבועות | 20:30-19:00
רכזת הקורס רננה זר-כבוד – ארליך


כ"ו בחשוון, 24.11.19
'ציון תמתי'...
על ציון בציונות ועל המדיניות הציונית בשאלת ירושלים
מרצה: משה חרמץ

י"ז בכסלו, 15.12.19
הז'אנר ההתיישבותי הנשכח...
יהודים בערים ערביות בארץ ישראל 1948-1890
מרצה: ד"ר ראובן גפני

ט"ו בטבת, 12.1.20
'בין גבולות, בין הרים ללא דרך'...
מפעל הבריחה מאירופה לארץ ישראל בתום מלחמת העולם והשואה
מרצה: אוריאל פיינרמן

ז' בשבט, 2.2.20
לא רק אוגנדה...
על שלל המקומות שבהם לא נוסדה מדינת ישראל...
מרצה:ד"ר מיכל אורן

כ"ח בשבט, 23.2.20
'הרצל וכל האדונים הנכבדים'
סיפורו של מסע הרצל וחבריו בארץ ישראל
מרצה: אוריאל פיינרמן

י"ט באדר, 15.3.20
'מצפון תיפתח'...
סיפורם של שני מושבים מצפון לירושלים ערב הקמת המדינה
מרצה: ד"ר יוסי שפנייר

כ"ה בניסן, 19.4.20
מאתיים ימים של חרדה...
היישוב היהודי בארץ אל מול החשש לפלישת רומל והגרמנים מדרום בימי מלחמת העולם השנייה
מרצה: אוריאל פיינרמן

ט"ז באייר, 10.5.20
'מכל הארצות הנודעות בנופן המכוער, חושבני שזו ראויה לכתר האליפות'
האם אכן הייתה הארץ ריקה, מכוערת ושוממה?
ארץ ישראל במאה ה-19 – דימוי ומציאות
מרצה: ד"ר מיכל אורן

ח' בסיוון, 31.5.20
'שבת אחים גם יחד'
על הפוליטיקה הבין-ערבית בפלישת צבאות ערב עם הכרזת המדינה
מרצה: משה חרמץ

כ"ט בסיוון, 21.6.20
'אינני יודע במה זכה דווקא דורנו זה'
סודות מאחורי הקלעים של יום ההצבעה באו"ם בכ"ט בנובמבר
מרצה: אוריאל פיינרמן

 

*צילום: פטר אולפסון