מ'ארץ אבות' לשביל ישראל: ידיעת הארץ אז והיום (15.7)

יום עיון במלאת עשור לפטירתו של יהודה בן-פורת, מנהלה של יד יצחק בן-צבי בשנים תשל"א-תשמ"ג ולציון חמישים שנה לחוק יד יצחק בן-צבי
תאריך: 15/07/2019
יום שני י"ב בתמוז תשע"ט
שעה: 14:45
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 0.00

14:45 | התכנסות


15:00 | מושב ראשון: יהודה בן-פורת ז"ל וביסוסה של יד יצחק בן-צבי

יו"ר: פרופ' שרה יפת, יו"ר המועצה המדעית של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
ברכות: יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי
פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב | יהודה בן-פורת ז"ל
פרופ' יוסף הקר, האוניברסיטה העברית | יהודה בן-פורת: התחלות ראשונות - עיצוב כיווני המחקר, הפעילות האקדמית והציבורית ביד בן-צבי ובמכון בן-צבי
פרופ' יהושע בן-אריה, האוניברסיטה העברית | יהודה בן-פורת ז"ל ופעילות יד בן-צבי


16:15 | הפסקה


16:30 | מושב שני: ראשיתה של ידיעת הארץ

יו"ר ד"ר אמנון רמון, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
אליהו הכהן | הידעת את הארץ?
פרופ' ישראל ברטלידיעת הארץ היהודית – בין שברי פסוקים לארץ כהווייתה
פרופ' אייל בן-אליהו, אוניברסיטת חיפה | פנחס גרייבסקי כאיש ידיעת הארץ
פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב | 'מסע בארץ פלשת': מסעו של אברהם משה לונץ לגליל בשנת תרל"ג ושאלת ראשיתה של 'ידיעת הארץ' 
 
18:00 | הפסקה


18:15 | מושב שלישי: ידיעת הארץ אז והיום

יו"ר: מרוה בלוקה, עורכת עת-מול, יד בן-צבי
ד"ר אסף זלצר, | יד בן-צבי: מאפייני המפגש בין הקהל הרחב והידע החדש על הארץ
ד"ר לביא שי, יד יצחק בן-צבי | הארכיונים של מורי הדרך הראשונים ושימורם: יוסף ברסלבי, דוד בנבנישתי וזאב וילנאי
ד"ר ראובן גפני, מכללת כינרת | מחוג משוטטים למסלולי 'הר וגיא', תש"ח
פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה | שביל ישראל כהשתקפות של החברה הישראלית העכשווית
 
הכניסה ללא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855

 

14:45 | התכנסות


15:00 | מושב ראשון: יהודה בן-פורת ז"ל וביסוסה של יד יצחק בן-צבי

יו"ר: פרופ' שרה יפת, יו"ר המועצה המדעית של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
ברכות: יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי
פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב | יהודה בן-פורת ז"ל
פרופ' יוסף הקר, האוניברסיטה העברית | יהודה בן-פורת: התחלות ראשונות - עיצוב כיווני המחקר, הפעילות האקדמית והציבורית ביד בן-צבי ובמכון בן-צבי
פרופ' יהושע בן-אריה, האוניברסיטה העברית | יהודה בן-פורת ז"ל ופעילות יד בן-צבי


16:15 | הפסקה


16:30 | מושב שני: ראשיתה של ידיעת הארץ

יו"ר ד"ר אמנון רמון, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
אליהו הכהן | הידעת את הארץ?
פרופ' ישראל ברטלידיעת הארץ היהודית – בין שברי פסוקים לארץ כהווייתה
פרופ' אייל בן-אליהו, אוניברסיטת חיפה | פנחס גרייבסקי כאיש ידיעת הארץ
פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב | 'מסע בארץ פלשת': מסעו של אברהם משה לונץ לגליל בשנת תרל"ג ושאלת ראשיתה של 'ידיעת הארץ' 
 
18:00 | הפסקה


18:15 | מושב שלישי: ידיעת הארץ אז והיום

יו"ר: מרוה בלוקה, עורכת עת-מול, יד בן-צבי
ד"ר אסף זלצר, | יד בן-צבי: מאפייני המפגש בין הקהל הרחב והידע החדש על הארץ
ד"ר לביא שי, יד יצחק בן-צבי | הארכיונים של מורי הדרך הראשונים ושימורם: יוסף ברסלבי, דוד בנבנישתי וזאב וילנאי
ד"ר ראובן גפני, מכללת כינרת | מחוג משוטטים למסלולי 'הר וגיא', תש"ח
פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה | שביל ישראל כהשתקפות של החברה הישראלית העכשווית
 
הכניסה ללא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855