מגילות מדבר יהודה: עבר, הווה ועתיד (29.11)

75 שנה לגילוי המגילות הגנוזות
תאריך: 29/11/2022
יום שלישי ה' בכסלו תשפ"ג
שעה: 16:30
₪ 0.00

מגילות מדבר יהודה: עבר, הווה ועתיד
75 שנה לגילוי המגילות הגנוזות

יום שלישי | 29.11.22, ה' בכסלו תשפ"ג | 18:30-16:30 
באודיטוריום יד יצחק בן־צבי -
אבן גבירול 14, ירושלים


17:00-16:50 התכנסות וברכות
יו"ר: אסתר חזון, האוניברסיטה העברית בירושלים

אהרון ממן, נשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות ונשיא האקדמיה ללשון העברית
אמנון רמון, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

18:30-17:00 מושב פתיחה: תולדות ומשמעות
17:30-17:00 אלעזר ליפא סוקניק: הארכאולוגיה היהודית ומגילות מדבר יהודה
                    זאב וייס, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:00-17:30 משמעות המגילות לחקר המקרא
                     עמנואל טוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:30-18:00 ״וצמרתו עד שחקים״: על שני עצים בשירת המגילות
                     דרור בורשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים


**המשך הכנס באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - ללא הרשמה מראש, בהגעה עצמית**

יום רביעי | 30.11.22, ו' בכסלו תשפ"ג 
אולם דן ואסונג, בניין רבין 
- האוניברסיטה העברית, הר הצופים

11:00-9:00 היבטים חומריים וארכאולוגיים
יו"ר: עוזי ליבנר, האוניברסיטה העברית בירושלים

9:30-9:00 מגילת 'ירושלים החדשה': מבט ארכאולוגי ואדריכלי
                אורית פלג־ברקת, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:00-9:30  The Caves, the Scrolls, and the Qumran Quest
                   מרצ'לו פידנציו, Università della Svizzera Italiana (Swiss Italian University)

10:30-10:00 ממצאי החפירות החדשות במערות סביב חורבת קומראן
                     אורן גוטפלד, האוניברסיטה העברית בירושלים


11:00-10:30  שימור, תיעוד, אוצרות ומחקר מגילות מדבר יהודה ברשות העתיקות: עבר, הווה ועתיד
                     ג'ו עוזיאל, רשות העתיקות

 

11:30-11:00 הפסקת קפה

13:00-11:30 זרמים וכיתות בימי הבית השני
יו"ר: נח חכם, האוניברסיטה העברית בירושלים

12:00-11:30  ספר טוביה והיבדלות אנשי עדת קומראן והחברים בחבורה הפרושית
                      דבורה דימנט, אוניברסיטת חיפה

12:00- 12:30 ההלכה במגילות קומראן: הגות ופוליטיקה
                      כנה ורמן, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

13:00-12:30 על פי הקץ: המגילות והברית החדשה
                     מנחם קיסטר, האוניברסיטה העברית בירושלים

14:30-13:00 הפסקת צהריים
 

16:00-14:30 המקרא, פרשנותו והתקבלותו
יו"ר: נועם מזרחי, האוניברסיטה העברית בירושלים

15:00-14:30 התפתחות הספרות המקראית לאור מגילות מדבר יהודה
                     מיכאל סיגל, האוניברסיטה העברית בירושלים


15:30-15:00 פרשנות המקרא בקומראן: משכתוב לפשר

                     ליאורה גולדמן, מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה

16:00-15:30 המגילה החיצונית לבראשית: סיפור נח כמקרה מבחן של פרשנות והלכה, והיחס לחיבורים נוספים בני התקופה
                     אסתר אשל, אוניברסיטת בר־אילן

16:30-16:00 הפסקת קפה

16:30 – 18:30 סוגות וסוגיות בספרות המגילות
יו"ר: יונתן בן־דב, אוניברסיטת תל־אביב

16:30 – 17:00 תולדות התיווך וההנגשה של המגילות בהיכל הספר
                        אדולפו רויטמן, מוזיאון ישראל

17:30 – 17:30 אחרית הימים לאור המגילות
                       אלברט באומגרטן, אוניברסיטת בר־אילן


17:30 – 18:00 לוח השנה וההיסטוריה הכיתתית

                       אשבל רצון, אוניברסיטת תל־אביב

18:00 – 18:30 ״גלה אוזן מבינים ברז נהיה״: חוכמתה של עדת היחד מקומראן
                       אסף גייער, אוניברסיטת אריאלבשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים | המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל | המכון לארכאולוגיה | מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה

ללא תשלום | בהרשמה מראש | לבירורים > 02-5398855 

 

 בתמונה: פרופ' א"ל סוקניק חוקר את המגילות, 1951 (אוסף שבדרון, הספרייה הלאומית)

 

מגילות מדבר יהודה: עבר, הווה ועתיד
75 שנה לגילוי המגילות הגנוזות

יום שלישי | 29.11.22, ה' בכסלו תשפ"ג | 18:30-16:30 
באודיטוריום יד יצחק בן־צבי -
אבן גבירול 14, ירושלים


17:00-16:50 התכנסות וברכות
יו"ר: אסתר חזון, האוניברסיטה העברית בירושלים

אהרון ממן, נשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות ונשיא האקדמיה ללשון העברית
אמנון רמון, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

18:30-17:00 מושב פתיחה: תולדות ומשמעות
17:30-17:00 אלעזר ליפא סוקניק: הארכאולוגיה היהודית ומגילות מדבר יהודה
                    זאב וייס, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:00-17:30 משמעות המגילות לחקר המקרא
                     עמנואל טוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:30-18:00 ״וצמרתו עד שחקים״: על שני עצים בשירת המגילות
                     דרור בורשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים


**המשך הכנס באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - ללא הרשמה מראש, בהגעה עצמית**

יום רביעי | 30.11.22, ו' בכסלו תשפ"ג 
אולם דן ואסונג, בניין רבין 
- האוניברסיטה העברית, הר הצופים

11:00-9:00 היבטים חומריים וארכאולוגיים
יו"ר: עוזי ליבנר, האוניברסיטה העברית בירושלים

9:30-9:00 מגילת 'ירושלים החדשה': מבט ארכאולוגי ואדריכלי
                אורית פלג־ברקת, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:00-9:30  The Caves, the Scrolls, and the Qumran Quest
                   מרצ'לו פידנציו, Università della Svizzera Italiana (Swiss Italian University)

10:30-10:00 ממצאי החפירות החדשות במערות סביב חורבת קומראן
                     אורן גוטפלד, האוניברסיטה העברית בירושלים


11:00-10:30  שימור, תיעוד, אוצרות ומחקר מגילות מדבר יהודה ברשות העתיקות: עבר, הווה ועתיד
                     ג'ו עוזיאל, רשות העתיקות

 

11:30-11:00 הפסקת קפה

13:00-11:30 זרמים וכיתות בימי הבית השני
יו"ר: נח חכם, האוניברסיטה העברית בירושלים

12:00-11:30  ספר טוביה והיבדלות אנשי עדת קומראן והחברים בחבורה הפרושית
                      דבורה דימנט, אוניברסיטת חיפה

12:00- 12:30 ההלכה במגילות קומראן: הגות ופוליטיקה
                      כנה ורמן, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

13:00-12:30 על פי הקץ: המגילות והברית החדשה
                     מנחם קיסטר, האוניברסיטה העברית בירושלים

14:30-13:00 הפסקת צהריים
 

16:00-14:30 המקרא, פרשנותו והתקבלותו
יו"ר: נועם מזרחי, האוניברסיטה העברית בירושלים

15:00-14:30 התפתחות הספרות המקראית לאור מגילות מדבר יהודה
                     מיכאל סיגל, האוניברסיטה העברית בירושלים


15:30-15:00 פרשנות המקרא בקומראן: משכתוב לפשר

                     ליאורה גולדמן, מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה

16:00-15:30 המגילה החיצונית לבראשית: סיפור נח כמקרה מבחן של פרשנות והלכה, והיחס לחיבורים נוספים בני התקופה
                     אסתר אשל, אוניברסיטת בר־אילן

16:30-16:00 הפסקת קפה

16:30 – 18:30 סוגות וסוגיות בספרות המגילות
יו"ר: יונתן בן־דב, אוניברסיטת תל־אביב

16:30 – 17:00 תולדות התיווך וההנגשה של המגילות בהיכל הספר
                        אדולפו רויטמן, מוזיאון ישראל

17:30 – 17:30 אחרית הימים לאור המגילות
                       אלברט באומגרטן, אוניברסיטת בר־אילן


17:30 – 18:00 לוח השנה וההיסטוריה הכיתתית

                       אשבל רצון, אוניברסיטת תל־אביב

18:00 – 18:30 ״גלה אוזן מבינים ברז נהיה״: חוכמתה של עדת היחד מקומראן
                       אסף גייער, אוניברסיטת אריאלבשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים | המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל | המכון לארכאולוגיה | מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה

ללא תשלום | בהרשמה מראש | לבירורים > 02-5398855 

 

 בתמונה: פרופ' א"ל סוקניק חוקר את המגילות, 1951 (אוסף שבדרון, הספרייה הלאומית)