מגרמניה ומשוויץ לירושלים (15.12)

דוד עמירן וייסוד המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית
תאריך: 15/12/2022
יום חמישי כ"א בכסלו תשפ"ג
שעה: 17:00
₪ 0.00

מגרמניה ומשוויץ לירושלים
דוד עמירן וייסודה של המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית

יום חמישי | 15.12.22, כ"א בכסלו תשפ"ג | 19:00-17:00 
בצריף הנשיא, יד יצחק בן־צבי 
- רח' אבן גבירול 14, ירושלים


יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל וישובה, יד יצחק בן־צבי  

ברכות
פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל וישובה, יד יצחק בן־צבי
פרופ' גלעד רוזן, ראש המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית  

'אם בהר חצבת אבן': דוד עמירן והמהלכים להקמת המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בימי המנדט ובראשית ימי המדינה
ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

ראיון מוקלט עם פרופ' יהושע בן אריה - דוד עמירן וראשית ימיה של המחלקה לגיאוגרפיה

טיול, סיור או מחקר שדה? מה גיבש את המחלקה בראשית דרכה?
ד"ר יאיר פז, מכון שכטר למדעי היהדות

ראיון מוקלט עם אסתר רמון, תלמידת המחזור הראשון - הלימודים במחלקה וטיוליה הראשונים

גילוי הארץ: דוד עמירן והגיאוגרפיה הרגיונלית של ארץ ישראל
פרופ' ריכב (בוני) רובין, המכון לחקר ארץ ישראל וישובה, יד יצחק בן־צבי והאוניברסיטה העברית

על דמותו של דוד עמירן וייסוד מכון ירושלים
אורה אחימאיר, מנהלת ומייסדת מכון ירושלים לחקר ישראל

ללא תשלום | בהרשמה מראש | 02-5398855 

 

בתמונה: טיול המחלקה לגאוגרפיה למקורות הירדן (אוסף אסתר רמון, ארכיון יד בן־צבי)

מגרמניה ומשוויץ לירושלים
דוד עמירן וייסודה של המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית

יום חמישי | 15.12.22, כ"א בכסלו תשפ"ג | 19:00-17:00 
בצריף הנשיא, יד יצחק בן־צבי 
- רח' אבן גבירול 14, ירושלים


יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל וישובה, יד יצחק בן־צבי  

ברכות
פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל וישובה, יד יצחק בן־צבי
פרופ' גלעד רוזן, ראש המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית  

'אם בהר חצבת אבן': דוד עמירן והמהלכים להקמת המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בימי המנדט ובראשית ימי המדינה
ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

ראיון מוקלט עם פרופ' יהושע בן אריה - דוד עמירן וראשית ימיה של המחלקה לגיאוגרפיה

טיול, סיור או מחקר שדה? מה גיבש את המחלקה בראשית דרכה?
ד"ר יאיר פז, מכון שכטר למדעי היהדות

ראיון מוקלט עם אסתר רמון, תלמידת המחזור הראשון - הלימודים במחלקה וטיוליה הראשונים

גילוי הארץ: דוד עמירן והגיאוגרפיה הרגיונלית של ארץ ישראל
פרופ' ריכב (בוני) רובין, המכון לחקר ארץ ישראל וישובה, יד יצחק בן־צבי והאוניברסיטה העברית

על דמותו של דוד עמירן וייסוד מכון ירושלים
אורה אחימאיר, מנהלת ומייסדת מכון ירושלים לחקר ישראל

ללא תשלום | בהרשמה מראש | 02-5398855 

 

בתמונה: טיול המחלקה לגאוגרפיה למקורות הירדן (אוסף אסתר רמון, ארכיון יד בן־צבי)