חוג התנ"ך - מודיעין

בין פאר לאפר - סוגיות בספר מלכים. ימי שני מדי שבועיים 20:00- 21:30
מספר מקומות: 54 מקומות
*
₪ 700.00
₪ 680.00

בין פאר לאפר - סוגיות בספר מלכים.

'עם התחדשות מדינת ישראל בקעה בארץ אהבה וזיקה נפשית עמוקה לספרי המקרא... וחקר המקרא, שהיה במאתיים השנים האחרונות בעיקר נחלת הגויים, הולך ונעשה למקצוע ישראלי מובהק. אי אפשר עוד ללמוד ולהבין את ספר הספרים בלי עזרת ספרות המחקר התנ"כית שנוצרה בישראל, ועדיין אנו עומדים בראשית המלאכה' (דברי דוד בן גוריון, מייסד חוג התנ"ך בתשי"ח יחד עם שותפו יצחק בן צבי)

בין הנושאים
'קטני עבה ממותני אבי' ראשיתו של ספר מלכים בין פאר מלכות שלמה לפילוג הממלכה *'מי יפתה את אחאב ויעל ויפול..?' הקרב המיותר של אחאב בגלעד: יומרה, סחף ומות גיבורים* 'קנא קינאתי לה' מהר הכרמל להר חורב בעקבות אליהו* 'לא דובים ולא יער' נביא או בעל מופתים...? קריאה בסיפורי אלישע* 'אך אני לא אובה בשורת גאולה אם מפי מצורע היא תבוא' על הצרעת בספר מלכים* 'אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי' מסע סנחריב ליהודה* ' ויבא מלך אשור מבבל ומכותה ומעווא ומחמת' השומרונים,בין גרי האריות לכותים ובין התנ"ך לספרות חז"ל* 'קמח טחון טחנת' סיפורם של מלכי יהודה האחרונים בין פאר לאפר בראי הארכיאולוגיה* 'ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח' המדרון החלקלק מחזקיהו ועד לחורבן - בעיני חז"ל* 'יבקשו לאדוני המלך נערה' מה בין אבישג, מלכת שבא, שתיים זונות, אשה שונמית ונביאה - נשות ספר מלכים.

בין המרצים
ד"ר אורית אבנרי, הרב אמנון בזק, ד"ר דורון בן עמי, פרופ' יאיר זקוביץ', הלל מאלי, פרופ' חננאל מאק, פרופ' אביגדור שנאן, ד"ר יושי פרג'ון, בלהה בן אליהו

בין פאר לאפר - סוגיות בספר מלכים.

'עם התחדשות מדינת ישראל בקעה בארץ אהבה וזיקה נפשית עמוקה לספרי המקרא... וחקר המקרא, שהיה במאתיים השנים האחרונות בעיקר נחלת הגויים, הולך ונעשה למקצוע ישראלי מובהק. אי אפשר עוד ללמוד ולהבין את ספר הספרים בלי עזרת ספרות המחקר התנ"כית שנוצרה בישראל, ועדיין אנו עומדים בראשית המלאכה' (דברי דוד בן גוריון, מייסד חוג התנ"ך בתשי"ח יחד עם שותפו יצחק בן צבי)

בין הנושאים
'קטני עבה ממותני אבי' ראשיתו של ספר מלכים בין פאר מלכות שלמה לפילוג הממלכה *'מי יפתה את אחאב ויעל ויפול..?' הקרב המיותר של אחאב בגלעד: יומרה, סחף ומות גיבורים* 'קנא קינאתי לה' מהר הכרמל להר חורב בעקבות אליהו* 'לא דובים ולא יער' נביא או בעל מופתים...? קריאה בסיפורי אלישע* 'אך אני לא אובה בשורת גאולה אם מפי מצורע היא תבוא' על הצרעת בספר מלכים* 'אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי' מסע סנחריב ליהודה* ' ויבא מלך אשור מבבל ומכותה ומעווא ומחמת' השומרונים,בין גרי האריות לכותים ובין התנ"ך לספרות חז"ל* 'קמח טחון טחנת' סיפורם של מלכי יהודה האחרונים בין פאר לאפר בראי הארכיאולוגיה* 'ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח' המדרון החלקלק מחזקיהו ועד לחורבן - בעיני חז"ל* 'יבקשו לאדוני המלך נערה' מה בין אבישג, מלכת שבא, שתיים זונות, אשה שונמית ונביאה - נשות ספר מלכים.

בין המרצים
ד"ר אורית אבנרי, הרב אמנון בזק, ד"ר דורון בן עמי, פרופ' יאיר זקוביץ', הלל מאלי, פרופ' חננאל מאק, פרופ' אביגדור שנאן, ד"ר יושי פרג'ון, בלהה בן אליהו