מחוק לימוד חובה אל הכיתה - יום עיון (11.9)

יום עיון לציון 70 שנות חינוך בישראל: מדיניות ופוליטיקה, מורים ותלמידים
תאריך: 11/09/2019
יום רביעי י"א באלול תשע"ט
שעה: 09:00
₪ 0.00

תכנית יום העיון:
9:00 / התכנסות  והרשמה
9:30 / ברכות

9:45 / מושב ראשון:  מדיניות החינוך
יו"ר: פרופ' נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת; המכללה האקדמית גורדון
ד"ר מלכה כ"ץ, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין | מקומה של המורשת  היהודית המזרחית בתוכנית הלימודים של החינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד)
ד"ר יוסי לונדין, מכללת אורות ישראל, רחובות | דו"ח ועדת קרמניצר וחינוך לאזרחות בישראל - חזון ומעשה
ד"ר יעל ניאגו, המכללות האקדמיות גורדון ושאנן  | מבט היסטורי ועכשווי – התפתחות החינוך לאומנויות בגן הילדים במדינת ישראל בשבעת העשורים לקיומה

11:15 / מושב שני: הכשרת מורים
יו"ר: פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' נירית רייכל, המכללות האקדמיות כנרת וגורדון;
ד"ר אורית עובד, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות | מבית ספר על-יסודי מקצועי למוסד להשכלה גבוהה: שלבים בהתפתחות הכשרת המורים הישראלית
ד"ר אדר כהן, בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, האוניברסיטה העברית | דברי תגובה


12:15 / מושב שלישי: ההיכרות עם האחר
יו"ר: ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה
ד"ר עלי ותד, המכון האקדמי הערבי לחינוך; המכללה האקדמית בית ברל | תולדות הוראת העברית בבתי הספר הערביים בישראל: תמורות ואתגרים
ד"ר את'אר חאג' יחיא, המכון האקדמי הערבי לחינוך; המכללה האקדמית בית ברל | זהות לאומית קולקטיבית או אוניברסאלית-אינדיבידואלית: ניתוח הערכים המיוצגים בתכנית הלימודים בספרות ערבית לערבים
ד"ר יונתן מנדל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון ון ליר | ראיית האחר בהוראת הערבית בבית הספר העברי: מגמות של שינוי והזרה
ד"ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה | "ישו היה יהודי": ייצוגים של נצרות ונוצרים בספרי הלימוד בישראל

13:45 / הפסקה

14:30 / מושב רביעי: מעמד המורה
יו"ר: ד"ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה | פעם בראש, תמיד בראש? – השינויים בדפוסי מעורבותו של המורה בטיול ומה ניתן ללמוד מכך (1997-1882)?
מר נתי קרנות, אוניברסיטת חיפה | "לכל תלמיד תפקיד" (מתוך חוזר מנכ"ל) ולכל מורה כמה תפקידים – במה בוחרים המורים היום?
ד"ר דורון לימור, אוניברסיטת תל-אביב | "מסע ישראלי" – תוכנית חינוכית משמעותית בהובלת בעלי עניין  ודחיקת מקומו של המורה

17:30-16:00 / מושב  חמישי:  על החינוך הבלתי פורמלי
ד"ר  ניר מיכאלי, מכללת אורנים לחינוך,  משוחח עם פרופ' חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך (2006)
ד"ר חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל | חוק לימוד חובה או חוק חינוך חובה? גילגוליו של החינוך החברתי בבית הספר בתקופת המדינה
ד"ר נעם אבן, הצוות הדידקטי בע"מ | הגשמה ויעדים בתנועות הנוער בעשורים האחרונים

חברי הועדה המארגנת: פרופ' יובל דרור (אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית תל-חי), ד"ר אסף זלצר (אוניברסיטת חיפה), פרופ' נירית רייכל (המכללות האקדמיות כנרת וגורדון), ד"ר אורית רמון (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר טלי תדמור-שמעוני (מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות).

הכניסה ללא תשלום. ניתן להירשם גם טלפונית > 02-5398855

* צילום: אלבום מירי ובר לבית לדר. ארכיון התמונות יד בן-צבי.

 

את יום העיון מקדים ערב חגיגי '70 שנות חינוך בישראל' שיערך ביום שלישי י' באלול 10/10/19

ההרשמה לכל אחד מן הימים היא בנפרד.

לתוכנית הערב החגיגי ולהרשמה יש ללחוץ כאן

להרשמה ליום העיון:

 


 
 

תכנית יום העיון:
9:00 / התכנסות  והרשמה
9:30 / ברכות

9:45 / מושב ראשון:  מדיניות החינוך
יו"ר: פרופ' נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת; המכללה האקדמית גורדון
ד"ר מלכה כ"ץ, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין | מקומה של המורשת  היהודית המזרחית בתוכנית הלימודים של החינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד)
ד"ר יוסי לונדין, מכללת אורות ישראל, רחובות | דו"ח ועדת קרמניצר וחינוך לאזרחות בישראל - חזון ומעשה
ד"ר יעל ניאגו, המכללות האקדמיות גורדון ושאנן  | מבט היסטורי ועכשווי – התפתחות החינוך לאומנויות בגן הילדים במדינת ישראל בשבעת העשורים לקיומה

11:15 / מושב שני: הכשרת מורים
יו"ר: פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' נירית רייכל, המכללות האקדמיות כנרת וגורדון;
ד"ר אורית עובד, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות | מבית ספר על-יסודי מקצועי למוסד להשכלה גבוהה: שלבים בהתפתחות הכשרת המורים הישראלית
ד"ר אדר כהן, בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, האוניברסיטה העברית | דברי תגובה


12:15 / מושב שלישי: ההיכרות עם האחר
יו"ר: ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה
ד"ר עלי ותד, המכון האקדמי הערבי לחינוך; המכללה האקדמית בית ברל | תולדות הוראת העברית בבתי הספר הערביים בישראל: תמורות ואתגרים
ד"ר את'אר חאג' יחיא, המכון האקדמי הערבי לחינוך; המכללה האקדמית בית ברל | זהות לאומית קולקטיבית או אוניברסאלית-אינדיבידואלית: ניתוח הערכים המיוצגים בתכנית הלימודים בספרות ערבית לערבים
ד"ר יונתן מנדל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון ון ליר | ראיית האחר בהוראת הערבית בבית הספר העברי: מגמות של שינוי והזרה
ד"ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה | "ישו היה יהודי": ייצוגים של נצרות ונוצרים בספרי הלימוד בישראל

13:45 / הפסקה

14:30 / מושב רביעי: מעמד המורה
יו"ר: ד"ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה | פעם בראש, תמיד בראש? – השינויים בדפוסי מעורבותו של המורה בטיול ומה ניתן ללמוד מכך (1997-1882)?
מר נתי קרנות, אוניברסיטת חיפה | "לכל תלמיד תפקיד" (מתוך חוזר מנכ"ל) ולכל מורה כמה תפקידים – במה בוחרים המורים היום?
ד"ר דורון לימור, אוניברסיטת תל-אביב | "מסע ישראלי" – תוכנית חינוכית משמעותית בהובלת בעלי עניין  ודחיקת מקומו של המורה

17:30-16:00 / מושב  חמישי:  על החינוך הבלתי פורמלי
ד"ר  ניר מיכאלי, מכללת אורנים לחינוך,  משוחח עם פרופ' חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך (2006)
ד"ר חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל | חוק לימוד חובה או חוק חינוך חובה? גילגוליו של החינוך החברתי בבית הספר בתקופת המדינה
ד"ר נעם אבן, הצוות הדידקטי בע"מ | הגשמה ויעדים בתנועות הנוער בעשורים האחרונים

חברי הועדה המארגנת: פרופ' יובל דרור (אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית תל-חי), ד"ר אסף זלצר (אוניברסיטת חיפה), פרופ' נירית רייכל (המכללות האקדמיות כנרת וגורדון), ד"ר אורית רמון (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר טלי תדמור-שמעוני (מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות).

הכניסה ללא תשלום. ניתן להירשם גם טלפונית > 02-5398855

* צילום: אלבום מירי ובר לבית לדר. ארכיון התמונות יד בן-צבי.

 

את יום העיון מקדים ערב חגיגי '70 שנות חינוך בישראל' שיערך ביום שלישי י' באלול 10/10/19

ההרשמה לכל אחד מן הימים היא בנפרד.

לתוכנית הערב החגיגי ולהרשמה יש ללחוץ כאן

להרשמה ליום העיון: